Snina

Prešovský/Snina

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (19)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Jesenského (84.54)
Študentská (23.00)
Kalinčiakova (16.10)
Strojárska (15.70)
Švermova (13.22)
Stakčínska (7.61)
Rastislavova (7.50)
Partizánska (7.11)
Pčolinská (6.28)
Podhorská (5.99)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
25.novembra => 25. novembra
Duk.hrdinov => Duk. hrdinov
Ulica Letná => Letná
Ulica podrybnícka => Podrybnícka
Čs.armády => Čs. armády

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w73622696 w94581181 w94589272 n189010626 w915060748 w1083582177 n9021963382 n9021982474 n9173467532 n9202169550 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w18338951 w889294084 w889294086 w1141081140 n8733741641 n8733741643 n9820732122 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Duk. hrdinov
Námestie Jána Pavla II
Čs. armády

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

3889
Dukelských hrdinov
Námestie Jána Pavla II.
Rybnická
Československej armády

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337359
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w1119712357
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w1119712358
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w1119712359
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w18356056
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w18369517
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w94523740
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337358
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w1119712354
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w94523738
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w18345811
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w94523725
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w94523744
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w18345818
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w18345819
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w94523757
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w18369519
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w1018507159
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w94523724
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w94523751
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w94523759
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w94523758
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w94523750
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w94523731
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w94526092
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w18351551
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w94523746
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w94523754
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w1119712356
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) w1119712355
Námestie Jána Pavla II. (osm), Námestie Jána Pavla II (minv) w73622762
Námestie Jána Pavla II. (osm), Námestie Jána Pavla II (minv) w94577534
Československej armády (osm), Čs. armády (minv) w73626594
Československej armády (osm), Čs. armády (minv) w73626695
Československej armády (osm), Čs. armády (minv) w73626613
Československej armády (osm), Čs. armády (minv) w73626711
Československej armády (osm), Čs. armády (minv) w94623641
Československej armády (osm), Čs. armády (minv) w94623674
Československej armády (osm), Čs. armády (minv) w73627048
Československej armády (osm), Čs. armády (minv) w94693105
Československej armády (osm), Čs. armády (minv) w73627376
Československej armády (osm), Čs. armády (minv) w73627551

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora