Snina

Prešovský/Snina

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (19)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Jesenského (84.35)
Študentská (23.00)
Kalinčiakova (16.10)
Strojárska (14.84)
Švermova (13.22)
Stakčínska (7.61)
Rastislavova (7.50)
Partizánska (7.11)
Pčolinská (6.28)
Podhorská (5.99)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
25.novembra => 25. novembra
Duk.hrdinov => Duk. hrdinov
Ulica Letná => Letná
Ulica podrybnícka => Podrybnícka
Čs.armády => Čs. armády

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w94526173 w94581181 w94589272 w915060748 w1083582177 n4748202521 n8274264220 n8640408931 n8733741640 n9021947846 n9021963382 n9021982474 n9173467532 n9202169550 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w94579132 w94611854 n189010626 n192079037 w889294084 w889294086 n8733741641 n8733741643 n8733761238 n9360351788 n9820732122 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Duk. hrdinov
Čs. armády

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

3889
Dukelských hrdinov
Kapitána Nálepku
Námestie Jána Pavla II.
Rybnická
Československej armády

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337359
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337351
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337352
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337353
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337354
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337355
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337356
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337357
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337358
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337340
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337360
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337361
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337362
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337363
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337364
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337365
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337366
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337367
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337368
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337369
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337348
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337347
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337346
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337345
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337344
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337343
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337342
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337341
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337350
Dukelských hrdinov (osm), Duk. hrdinov (minv) n7829337349
Námestie Jána Pavla II. (osm), Námestie Jána Pavla II (minv) w94577534
Československej armády (osm), Čs. armády (minv) n7829337631
Československej armády (osm), Čs. armády (minv) n7829337632
Československej armády (osm), Čs. armády (minv) n7829337633
Československej armády (osm), Čs. armády (minv) n7829337634
Československej armády (osm), Čs. armády (minv) n7829337635
Československej armády (osm), Čs. armády (minv) n7829337636
Československej armády (osm), Čs. armády (minv) n7829337637
Československej armády (osm), Čs. armády (minv) n7829337630
Československej armády (osm), Čs. armády (minv) n7829337638

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora