Dlhé nad Cirochou

Prešovský/Snina

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Tristová (20.45)
Hlavná (16.66)
Dlhá (7.29)
Družstevná (3.77)
Krátka (3.34)
Kvetná (2.98)
Potočná (2.77)
Študentská (2.54)
Železničná (2.07)
Pri Hlavnej (2.03)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Na Majeri => Na majeri
Pod Hôrkou => Pod hôrkou
Pod Stráňou => Pod stráňou
Za Motorestom => Za motorestom

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n1600493068 n1790551534 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w861179682 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na majeri
Pod hôrkou
Pod stráňou
Za motorestom

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dlhé nad Cirochou
Na Majeri
Pod Hôrkou
Pod Stráňou
Za Motorestom

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w127759820
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w127760974
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w80080564
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w127760670
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w1091568251
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w127760804
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w127760662
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w127760609
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w127760952
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w127760973
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w127760039
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w127760651
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w127760252
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w127760697
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w127760631
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w127760657
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w127760702
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w968858830
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w940327128
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w940327126
Za Motorestom (osm), Za motorestom (minv) w128283738
Za Motorestom (osm), Za motorestom (minv) w128283863
Za Motorestom (osm), Za motorestom (minv) w128283819
Za Motorestom (osm), Za motorestom (minv) w128283880
Za Motorestom (osm), Za motorestom (minv) w128283788
Za Motorestom (osm), Za motorestom (minv) w128283669

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora