Sabinov

Prešovský/Sabinov

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Severná (19.60)
Pod Švabľovkou (19.24)
J. Jesenského (16.29)
Ovocinárska (12.13)
Levočská (8.28)
J. Záborského (7.98)
Bernolákova (6.42)
Jakubovanská (4.65)
Hliník (4.40)
Námestie slobody (4.22)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

17.novembra => 17. novembra
9.mája => 9. mája
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Matice Slovenskej => Matice slovenskej
Námestie Slobody => Námestie slobody
Prídavkova => Prídavková

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r13130112 w139590510 w139590859 w139591928 w139593911 w282501634 w519966037 n768505305 w973435511 w973435531 w973475092 w976269289 w976680288 n1418413785 n8012665195 n8012665196 n9032110939 n9032231478 n9039983010 n9039983011 n9040045978 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n34149495 w73385152 w73385219 w96784762 w102276068 w139590536 w139590600 w139590609 w139590665 w139590666 w139594115 n768485243 n768487160 w782363464 w973568547 w974224164 w974224172 w974224174 w974286984 w974286985 w975791221 w975952397 w976011574 w976011575 w976898579 n4725725972 n5894234585 n8715229936 n9008551766 n9008559025 n9008730144 n9016230036 n9016673525 n9016673545 n9024861236 n9024861237 n9024861238 n9029651970 n9029651971 n9032231477 n9051697622 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

J. Jesenského
Matice slovenskej
Prídavková

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Matice Slovenskej
Námestie Slobody
Pod švabľovkou
Priemyselná štvrť
Prídavkova
Rybník
Sabinovská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Baluvka (osm), Ovocinárska (minv) w956275859
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476390
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476383
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476384
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476385
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476386
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476333
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476410
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476408
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476407
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476406
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476405
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476404
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476403
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476402
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476401
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476400
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476299
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476399
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476398
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476397
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476396
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476392
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476391
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476382
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476388
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476381
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476379
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476380
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n7762476389
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476163
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476142
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476143
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476144
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476145
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476146
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476147
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476148
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476149
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476151
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476164
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476152
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476165
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476155
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476156
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476157
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476158
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476159
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476160
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476161
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476162
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476153
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476154
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n7762476150
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475970
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475945
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475944
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475943
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475942
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475941
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475972
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475973
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475974
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475975
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475976
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475977
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475978
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475979
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475980
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475981
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475982
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475983
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475984
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475938
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475986
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475987
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475946
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475947
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475948
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475971
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475969
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475968
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475967
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475966
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475965
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475964
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475963
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475962
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475961
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475960
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475988
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475959
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475957
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475956
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475955
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475954
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475953
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n9048811435
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475952
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475951
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475950
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475949
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475958
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475989
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475985
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475991
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475928
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475927
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475926
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475925
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475924
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475923
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475922
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475921
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475920
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475919
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475929
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475918
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475916
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475915
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475914
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475913
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475912
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475911
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475910
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475909
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475908
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475907
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475917
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475990
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475930
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475932
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475992
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475993
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475994
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475995
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475996
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475997
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475998
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475999
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762476000
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762476001
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475931
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762476002
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762476004
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762476005
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762476006
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762476007
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475940
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475937
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475936
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475935
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475934
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475933
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762476003
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475939
Ovocinárska (osm), Višňová (minv) n7762475809
Ovocinárska (osm), Baluvka (minv) n7762475839
Ovocinárska (osm), Višňová (minv) n7762475808
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475669
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475696
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475695
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475694
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475693
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475692
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475691
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475690
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475689
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475688
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475687
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475686
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475685
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475670
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475684
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475682
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475681
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475680
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475679
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475678
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475677
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475676
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475675
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475674
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475673
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475672
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475671
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475683
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) n7762475698
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758478077
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758615890
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758478080
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758478081
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758478082
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758478083
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758478084
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758615885
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758615886
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758615887
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758615888
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758615889
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758478076
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758615891
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758615892
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758615893
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758615894
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758615895
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758615896
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758615897
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758615898
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758615899
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758615900
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758615901
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758615902
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758478079
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n7758478078
Višňová (osm), Ovocinárska (minv) n7758615903
Višňová (osm), Ovocinárska (minv) n7758615904

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora