Sabinov

Prešovský/Sabinov

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Severná (19.60)
Pod Švabľovkou (18.73)
J. Jesenského (16.29)
Ovocinárska (12.18)
Levočská (8.42)
J. Záborského (7.98)
Bernolákova (5.65)
Jakubovanská (4.65)
Hliník (4.40)
Námestie slobody (4.18)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

17.novembra => 17. novembra
9.mája => 9. mája
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Matice Slovenskej => Matice slovenskej
Námestie Slobody => Námestie slobody
Prídavkova => Prídavková

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r13130112 w519966037 n768505305 w973435511 w976269289 w976680288 n1418413785 n8012665196 n9032110939 n9032231478 n9039983010 n9039983011 n9040045978 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n34149495 w96784762 w782363464 w973568547 w974224172 w974224174 w974286984 w974286985 w975791221 w976011574 w976011575 w976898579 n8715229936 n9008559025 n9016230036 n9016673525 n9016673545 n9029651970 n9029651971 n9032231477 n11081329623 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

J. Jesenského
Prídavková

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Matice Slovenskej
Námestie Slobody
Pod švabľovkou
Priemyselná štvrť
Prídavkova
Rybník
Sabinovská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Baluvka (osm), Ovocinárska (minv) w956275859
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139590326
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139590871
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139590492
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139590463
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139593265
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139590272
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139590680
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w977825472
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139592598
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139590483
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139591026
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139590296
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139593418
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139590261
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139590716
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139594796
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w1246165993
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139592275
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139594731
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139591604
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139590468
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139590475
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139591961
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139591001
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139593671
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139591493
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139590686
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139592350
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139591967
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w139591833
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139590589
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139590297
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139590512
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139590654
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139590555
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139594551
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139594514
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139594339
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139593931
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139590405
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139591326
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139594941
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139594597
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) n7762475957
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139594658
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139593755
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139590524
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139594797
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139591854
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139594163
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139590504
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139593879
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139590523
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139590602
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139594378
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139590543
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139594332
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139593539
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139595120
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139594482
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139594373
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139594353
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w139590655
Ovocinárska (osm), Višňová (minv) w139592370
Ovocinárska (osm), Baluvka (minv) w139590714
Ovocinárska (osm), Višňová (minv) w139593248
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139591575
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139594831
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139593080
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139593006
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139594945
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139593435
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139591920
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139590465
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139592010
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139594862
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139593513
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139592528
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139593933
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139594032
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139590434
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139594243
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139593985
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139592228
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139593488
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139590765
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139593781
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139593860
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139591324
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139591594
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139591419
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139593900
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w978229314
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139592016
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139590563
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w1246166153
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139590493
Priemyselná štvrť (osm), Priemyselná Štvrť (minv) w139594607
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73385066
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73385042
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73385025
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73384592
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73384563
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73384613
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73384657
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73384719
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73384751
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73384824
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73384862
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73384911
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73384976
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w1181999908
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73384981
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w1246170653
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73385016
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w984079735
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w139590511
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73385131
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73385173
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73385214
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73385108
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73385155
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73385252
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73385281
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w73384968
Višňová (osm), Ovocinárska (minv) w1246170641
Višňová (osm), Ovocinárska (minv) w1246170642

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora