Pečovská Nová Ves

Prešovský/Sabinov

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (33)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Kvetná (21.61)
Za Ľutinkou (12.80)
Hlavná (6.78)
Rómska (5.99)
Kostolná (5.17)
Školská (4.40)
Ľutinská (4.12)
Orgovánová (3.25)
Jabloňová (3.14)
Poľský dvor (2.82)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Na Rybníkoch => Na rybníkoch
Orgovánova => Orgovánová
Poľský Dvor => Poľský dvor

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w96784762 w973475160 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Poľský dvor

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hollého
Na Rybníkoch
Poľský Dvor

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139883449
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w1081581031
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w1081581138
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139884861
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139885011
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139884946
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139884986
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139884951
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139883983
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139883630
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139883650
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139884220
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139884101
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139884154
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139884174
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139884795
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139884825
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139884977
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139884846
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139885002
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139883592
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139884523
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139884741
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139884862
Na Rybníkoch (osm), Na rybníkoch (minv) w139885080
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w139883695
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w139883804
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w139884255
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w139884430
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w139884000
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w139885112
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w139884119
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w139884470
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w1081581032
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w139884129
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w139884509
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w139884358
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w139884031
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w139884421
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w139884143
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w139883759
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w139884743
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w139883373
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w139884447
Poľský Dvor (osm), Poľský dvor (minv) w853624818

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora