Krivany

Prešovský/Sabinov

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (4)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Ľadová (16.07)
Mušinka (9.54)
Cintorínska (3.41)
Nachajky (2.71)
Záhradná (2.67)
Pod Koscelcom (2.63)
Železničná (2.58)
J. A. Komenského (2.17)
Hlavná (2.14)
Kostolná (1.94)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

J.Cirbusovej => J. Cirbusovej
Nám.Jána Lazoríka => Námestie Jána lazoríka
Vyšný Mlyn => Vyšný mlyn

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Námestie Jána lazoríka

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Námestie Jána Lazoríka

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Námestie Jána Lazoríka (osm), Námestie Jána lazoríka (minv) w73035850
Námestie Jána Lazoríka (osm), Námestie Jána lazoríka (minv) w73035899
Námestie Jána Lazoríka (osm), Námestie Jána lazoríka (minv) w73035773
Námestie Jána Lazoríka (osm), Námestie Jána lazoríka (minv) w73035738
Námestie Jána Lazoríka (osm), Námestie Jána lazoríka (minv) w73035888
Námestie Jána Lazoríka (osm), Námestie Jána lazoríka (minv) w73035730
Námestie Jána Lazoríka (osm), Námestie Jána lazoríka (minv) w73035863
Námestie Jána Lazoríka (osm), Námestie Jána lazoríka (minv) w73035858

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora