Veľký Šariš

Prešovský/Prešov

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (30)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1936/ 49.052 21.222 JOSM
2065/ 49.053 21.224 JOSM
Krásna lúka 2569/9 49.053 21.22 JOSM
Krásna lúka 2568/8 49.053 21.219 JOSM
Krásna lúka 2063/3 49.053 21.219 JOSM
Krásna lúka 2064/2A 49.053 21.219 JOSM
Krásna lúka 2062/2 49.053 21.219 JOSM
Lipová 1925/21A 49.054 21.22 JOSM
Lipová 1941/21 49.054 21.221 JOSM
Lipová 1938/18 49.053 21.221 JOSM
Lipová 1939/19 49.053 21.221 JOSM
Lipová 1940/20 49.053 21.221 JOSM
Lipová 1946/25A 49.053 21.222 JOSM
Lipová 1937/17 49.052 21.221 JOSM
Lipová 1944/24 49.053 21.221 JOSM
Lipová 1943/23 49.054 21.221 JOSM
Lipová 1948/22A 49.054 21.221 JOSM
Lipová 1942/22 49.054 21.221 JOSM
Lipová 1945/25 49.052 21.222 JOSM
Čerešňová 2642/11 49.053 21.223 JOSM
Čerešňová 2056/2 49.053 21.223 JOSM
Čerešňová 2057/3 49.053 21.223 JOSM
Čerešňová 2058/4 49.053 21.224 JOSM
Čerešňová 2059/5 49.053 21.224 JOSM
Čerešňová 2060/6 49.053 21.224 JOSM
Čerešňová 2061/7 49.053 21.224 JOSM
Čerešňová 2055/8 49.053 21.224 JOSM
Čerešňová 2640/9 49.052 21.222 JOSM
Čerešňová 2641/10 49.052 21.223 JOSM
Čerešňová 2649/16 49.054 21.223 JOSM

Adresné body bez súradníc (7)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

J. Záborského (17.23)
Zámocká (16.62)
Doliny (9.73)
Sabinovská (9.05)
Hlavná (7.19)
Prešovská (5.84)
Severná (4.30)
Školská (3.96)
Tulčícka (3.71)
Staničná (3.47)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Matice Slovenskej => Matice slovenskej
Nám.sv.Jakuba => Námestie sv. Jakuba
Staré Ihrisko => Staré ihrisko
Tulčická => Tulčícka
kpt. Jaroša => Kpt. Jaroša
kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Červeného Kríža => Červeného kríža

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w61521441 w1201168801 w1207302281 n9803850167 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w312720006 w1201168788 w1201168792 n9891593795 n11174668955 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Broskyňová
Harminy
Krásna lúka
Matice slovenskej
Tulčícka

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Harmíny
Jána Lazoríka
Matice Slovenskej
Most Baratoky
Na Bikoši
Tulčická

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Harmíny (osm), Harminy (minv) w61523301
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61521644
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61522311
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61521491
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61522674
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61520829
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61523278
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61521136
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61523276
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61522424
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61522462
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61521551
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61521379
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61522048
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61521144
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61523011
Harmíny (osm), Harminy (minv) w1121201471
Harmíny (osm), Harminy (minv) w1121201516
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61521179
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61521750
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61521485
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61522990
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61520663
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61523218
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61521824
Harmíny (osm), Harminy (minv) w61521320
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) w140741694
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) w61522506
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) w61522694
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) w61520728
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) w61523159
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) w61522607
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) w61522193
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) w61522336
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) w61523279
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617109
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617143
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617129
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) w61521588
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617150
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617139
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617124
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617113
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617144
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617117
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617118
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617134
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) w61521599
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) w61521829
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617145
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617111
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617125
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) w61521631
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617151
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617114
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617130
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617140
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617110
Matice Slovenskej (osm), Matice slovenskej (minv) n10253617135
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521827
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521738
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61522941
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w1121040030
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521530
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61522351
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521677
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521227
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61523268
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w956406368
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61522360
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61523179
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61522866
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521356
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61523064
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521966
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521567
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w1121040026
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) n10253617285
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) n10253617265
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61522768
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61522253
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61520859
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61522706
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61520696
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521611
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521103
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w80073202
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521973
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521603
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61520760
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61520658
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521436
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61522548
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61522979
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521816
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521573
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521114
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61523189
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521609
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61520897
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61522460
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w977161642
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61520997
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61520808
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521416
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521032
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61522534
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61522344
Tulčická (osm), Tulčícka (minv) w61521811

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora