Veľký Šariš

Prešovský/Prešov

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (34)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1936/ 49.052 21.222 JOSM
2592/ 49.035 21.092 JOSM
1361/ 49.031 21.114 JOSM
2596/ 49.035 21.091 JOSM
2606/ 49.035 21.091 JOSM
2065/ 49.053 21.224 JOSM
Krásna lúka 2063/3 49.053 21.219 JOSM
Krásna lúka 2569/9 49.053 21.22 JOSM
Krásna lúka 2568/8 49.053 21.219 JOSM
Krásna lúka 2064/2A 49.053 21.219 JOSM
Krásna lúka 2062/2 49.053 21.219 JOSM
Lipová 1937/17 49.052 21.221 JOSM
Lipová 1939/19 49.053 21.221 JOSM
Lipová 1938/18 49.053 21.221 JOSM
Lipová 1940/20 49.053 21.221 JOSM
Lipová 1945/25 49.052 21.222 JOSM
Lipová 1944/24 49.053 21.221 JOSM
Lipová 1943/23 49.054 21.221 JOSM
Lipová 1948/22A 49.054 21.221 JOSM
Lipová 1942/22 49.054 21.221 JOSM
Lipová 1941/21 49.054 21.221 JOSM
Lipová 1925/21A 49.054 21.22 JOSM
Lipová 1946/25A 49.053 21.222 JOSM
Čerešňová 2649/16 49.054 21.223 JOSM
Čerešňová 2642/11 49.053 21.223 JOSM
Čerešňová 2641/10 49.052 21.223 JOSM
Čerešňová 2061/7 49.053 21.224 JOSM
Čerešňová 2055/8 49.053 21.224 JOSM
Čerešňová 2060/6 49.053 21.224 JOSM
Čerešňová 2059/5 49.053 21.224 JOSM
Čerešňová 2058/4 49.053 21.224 JOSM
Čerešňová 2057/3 49.053 21.223 JOSM
Čerešňová 2640/9 49.052 21.222 JOSM
Čerešňová 2056/2 49.053 21.223 JOSM

Adresné body bez súradníc (7)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

J. Záborského (17.23)
Zámocká (16.29)
Sabinovská (9.00)
Hlavná (7.19)
Prešovská (5.84)
Severná (4.30)
Školská (3.96)
Tulčícka (3.68)
Staničná (3.47)
Korpašská (3.35)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Matice Slovenskej => Matice slovenskej
Nám.sv.Jakuba => Námestie sv. Jakuba
Staré Ihrisko => Staré ihrisko
Tulčická => Tulčícka
kpt. Jaroša => Kpt. Jaroša
kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Červeného Kríža => Červeného kríža

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w61521071 w61521110 w61522122 w61522140 w140741694 w784887657 w990821379 w990821387 w990821391 w990821400 w1002097412 w1020810630 n1354061767 n9110985255 n9154900298 n9174795357 n9970606929 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w61521021 w61522004 w61522689 w61522869 w61522953 w61523108 w982179215 w993081774 n7787431186 n9083636481 n9083636482 n9083636577 n9174726047 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bočná
Broskyňová
Gaštanová
Jasná
Jazdecká
Krásna lúka
Pod hradom
Rákocziho
Veterná
Západná

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Harmíny
Na Bikoši

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora