Kapušany

Prešovský/Prešov

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Prešovská (5.48)
Slovenská (3.73)
Kráľovská (3.63)
Pod hradom (2.97)
Námestie sv. Martina (2.93)
Lesná (2.77)
Bardejovská (2.55)
Cintorínska (2.52)
Púchovská (2.44)
Záhradná (2.40)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Nám.sv.Martina => Námestie sv. Martina
Puchovská => Púchovská

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Púchovská

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hraničná
Letná
Priemyselná
Puchovská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583706
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583881
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583392
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583073
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142584119
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w1096319760
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583600
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w1096319764
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142584063
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583595
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583953
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142584111
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583335
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142582549
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w1096319759
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583700
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583603
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583142
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583308
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142584099
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w1096319769
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583568
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w1096319766
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w1096319765
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583282
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583756
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142582851
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583083
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142582463
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583325
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142582886
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583530
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583022
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142584142
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142583837
Puchovská (osm), Púchovská (minv) w142582587

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora