Fintice

Prešovský/Prešov

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (27)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

707/ 49.039 21.284 JOSM
706/ 49.039 21.285 JOSM
698/ 49.038 21.287 JOSM
678/ 49.039 21.284 JOSM
648/ 49.039 21.287 JOSM
Hlavná 565/196 49.039 21.284 JOSM
Hlavná 830/234 49.042 21.286 JOSM
Hlavná 756/230 49.042 21.286 JOSM
Hlavná 803/228 49.042 21.285 JOSM
Hlavná 613/220 49.042 21.285 JOSM
Hlavná 570/218 49.042 21.285 JOSM
Hlavná 649/224 49.039 21.283 JOSM
Hlavná 6/214 49.042 21.285 JOSM
Hlavná 594/212 49.041 21.284 JOSM
Hlavná 5/210 49.041 21.285 JOSM
Hlavná 569/208 49.041 21.285 JOSM
Hlavná 568/206 49.041 21.285 JOSM
Hlavná 9/204 49.04 21.284 JOSM
Hlavná 8/202 49.04 21.284 JOSM
Hlavná 567/200 49.04 21.284 JOSM
Hlavná 566/198 49.04 21.284 JOSM
Hlavná 10/216 49.042 21.285 JOSM
Letná 592/10 49.04 21.287 JOSM
Letná 652/2 49.04 21.285 JOSM
Letná 603/4 49.04 21.285 JOSM
Letná 591/6 49.04 21.286 JOSM
Letná 620/12 49.039 21.287 JOSM

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Cintorínska (9.38)
Kanašská (7.34)
Filipínska (5.30)
Hlavná (5.17)
Kapušianska (5.14)
Sadová (3.47)
Na záhumní (3.17)
Na Odálke (2.96)
Ružová (2.94)
Stará cesta (2.65)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Grófske Nádvorie => Grófske nádvorie
Hrušková ulica => Hrušková
Na Majeri => Na majeri
Na Záhumní => Na záhumní

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w1192470487 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Grófske nádvorie
Letná
Na majeri
Na záhumní
Smreková

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Grófske Nádvorie
Ku Bulgarovi
Na Majeri
Na Záhumní

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Grófske Nádvorie (osm), Grófske nádvorie (minv) w254486954
Grófske Nádvorie (osm), Grófske nádvorie (minv) w254486975
Grófske Nádvorie (osm), Grófske nádvorie (minv) w254487504
Grófske Nádvorie (osm), Grófske nádvorie (minv) w254487036
Grófske Nádvorie (osm), Grófske nádvorie (minv) w254486982
Grófske Nádvorie (osm), Grófske nádvorie (minv) w254487405
Marhuľová (osm), Jahodová (minv) w978370645
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w254487189
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w254487378
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w254487048
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w254487485
Na Majeri (osm), Na majeri (minv) w254487516
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487688
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487540
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487624
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487500
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487664
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487203
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254486934
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487263
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254486972
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487576
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487584
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w1025589069
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487230
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487695
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487685
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487123
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254486971
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487588
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487204
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487627
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487291
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487631
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487464
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w1025589068
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487283
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487532
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487709
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487470
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487267
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254486977
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487065
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487430
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487477
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487658
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487032
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487066
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487140
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487317
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487484
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487498
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487687
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487649
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487121
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487003
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487557
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487231
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487262
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487432
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487559
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w254487062

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora