Drienov

Prešovský/Prešov

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (24)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Okružná (12.31)
Osloboditeľov (9.29)
Pod dvorom (7.46)
Revolučná (3.71)
Žižkova (2.98)
Jarná (2.88)
Kvetná (2.63)
Mlynská (2.30)
Jarková (2.30)
Májová (2.20)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Pod Dvorom => Pod dvorom

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod dvorom

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod Dvorom

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w226881168
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w226880600
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w226880400
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030539
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030527
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030534
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030537
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030530
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w1091849988
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030531
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030521
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030525
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030540
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030532
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030536
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030526
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030524
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030523
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w226880794
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w226880440
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w226881356
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w226881195
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w226880836
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w226881238
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w226881250
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w1091849955
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030538
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030520
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030535
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w1091849981
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030533
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030528
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w728030529
Pod Dvorom (osm), Pod dvorom (minv) w226881288

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora