Prešov

Prešovský/Prešov

Prekrývajúce sa budovy

1 2 3 4 5 6 7

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (32)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

14519/ 49.014 21.166 JOSM
14601/ 49.013 21.166 JOSM
10614/ 49.016 21.142 JOSM
Agátová 15198/2 49.012 21.17 JOSM
Alexeja Duchoňa 14566/6 49.005 21.131 JOSM
Alexeja Duchoňa 14503/10 49.005 21.13 JOSM
Bociania 14479/9 49.021 21.165 JOSM
Broskyňová 14784/9 49.02 21.14 JOSM
Dilongova 14668/32A 49.0 21.151 JOSM
Dúbravská 14830/3C 49.013 21.136 JOSM
Dúbravská 14476/3B 49.013 21.136 JOSM
Dúbravská 14555/90 49.051 21.232 JOSM
Fintická 14728/97A 49.02 21.165 JOSM
Fintická 14722/40A 49.021 21.166 JOSM
Fintická 14542/34 49.022 21.166 JOSM
Jesenského 14530/14 49.005 21.141 JOSM
K Surdoku 14619/2 49.003 21.145 JOSM
K Surdoku 15154/2B 49.003 21.146 JOSM
K Surdoku 14869/48B 49.005 21.145 JOSM
Kvetná 14475/30A 49.006 21.143 JOSM
Mateja Murgaša 14486/5 49.01 21.165 JOSM
Mateja Murgaša 14805/15 49.057 21.165 JOSM
Mukačevská 14487/32 49.004 21.134 JOSM
Na Rúrkach 14677/17 49.002 21.125 JOSM
Pažica 14551/41C 49.012 21.171 JOSM
Pri Delni 14497/17 48.959 21.281 JOSM
Pőschlova 14632/76 49.003 21.124 JOSM
Sabinovská 15065/112A 49.015 21.273 JOSM
Tomášikova 14576/62 49.01 21.135 JOSM
Volgogradská 14729/9B 49.004 21.132 JOSM
Ľubotická 14705/1A 49.011 21.165 JOSM
Šafárikova 14579/39A 49.0 21.146 JOSM

Adresné body bez súradníc (1510)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Sabinovská (66.62)
Dilongova (55.87)
Jesenského (54.60)
Pažica (51.65)
Na Rúrkach (51.61)
Pőschlova (45.25)
Volgogradská (45.05)
Šafárikova (44.26)
Dúbravská (41.52)
Mukačevská (38.95)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

K Okruhliaku => K okruhliaku
Na Rovni => Na rovni
Petőfiho => Petöfiho
Pod Hrádkom => Pod hrádkom
Pod Kalváriou => Pod kalváriou
Pod Vinicami => Pod vinicami
Pöschlova => Pőschlova
Ulica Štefana Náhalku => Štefana Náhalku
Valkovská => Vaľkovská
Za Kalváriou => Za kalváriou

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r1231166 r1231168 r3327225 r7051681 w33646850 w33729836 w73351645 w81326807 w81327173 w81327178 w81327320 w81327644 w81328528 w82142655 w82142667 w82142714 w82142791 w82142841 w82143081 w82143150 w82410078 w82411039 w82411075 w82411272 w82411632 w82411765 w82412167 w82412286 w82412781 w90237802 w90237860 w90331108 w90331243 w90331419 w90331527 w90332119 w93919490 w93919720 w93925425 w93954611 w93955191 w93955589 w93957019 w93957392 w93957871 w100902864 w100902955 w100902996 w100903314 w100903401 w101002343 w113738597 w156092375 w172585259 w180563594 w287372974 w318996811 w319001077 w319001340 w319002714 w319003544 w328141427 n361417335 n361441044 w367885589 n384690572 n384725491 n384725497 n384725498 n384744730 n384744732 n384746901 n384755322 n385154335 n385154357 n385154364 n385154370 n385154398 n385154400 n385154406 n385154423 n385154424 n385154425 n385154447 n385154471 n385154473 n385154496 n385154506 n385154507 n385154533 n385154540 n385154546 n385154573 n385154577 n385154587 n385154593 n385154655 n385679296 n385760755 n386481280 n386489573 n386500991 n386573841 n386702016 n386745783 n387194989 n388481121 n388506562 n390756580 n415897194 w497611276 w503608707 w506557247 w506557248 w506566549 w506566550 w506826290 w542905161 w570995767 w623530813 w653404821 w686263737 w770530132 w776757168 w793600984 w793848604 w847015319 w847015341 w847825563 w847825569 w847825633 w847825637 w847825647 w848100249 w848100250 w848868177 w848868183 w849524125 n893225071 n893225072 n893225075 n893300149 n893300163 n893305457 w920696358 w932005714 w932005758 w935683691 w935683692 w983660390 w986289700 w987843240 w987843250 w988761181 w988842536 w988842550 w988971123 w988971583 w992442817 w994090544 w994090578 w995019982 w1000492680 w1029428249 w1032517860 w1042604152 w1051393142 w1052854996 w1073865913 w1074504580 w1074542551 w1080286084 w1080811342 w1084647528 w1084647541 w1084696329 w1084696439 w1086395097 w1086395125 w1086395164 w1086466721 w1088616386 w1088915260 w1088916820 w1089512002 w1089512003 w1091232668 w1091363515 w1093254570 w1093254657 w1093666284 w1094120423 w1094245931 w1094469069 w1094776980 w1094776981 w1094776982 w1094776983 n1289384154 n1289384165 n1289384177 n1289384216 n1289384221 n1760564061 n1778161881 n1778161884 n1778161886 n1789238860 n1789239058 n1800070399 n1862819217 n1862819221 n1862819229 n1862819238 n1862819239 n1862819245 n1862819255 n1862819909 n1920893111 n1974919499 n1974919500 n1993108377 n2129387654 n2129421486 n2129421488 n2129421489 n2129421492 n2129421495 n2158846121 n2168926624 n2310771132 n2310771135 n2310771140 n2475656060 n2497191747 n2586833409 n2620223403 n2903071120 n2918359139 n2918361162 n2918361166 n2918361173 n2933392348 n2944127158 n2944127159 n2944127183 n2944127204 n2944127229 n2944127232 n2960358689 n3343590057 n3591556846 n3591556847 n3621162064 n3717612743 n3858826962 n3858826964 n3858826967 n3858826968 n3858826969 n3858826970 n3858826972 n3858826974 n3950865816 n4263664419 n4351534176 n4423743193 n4423791489 n4426732090 n4426738594 n4427035390 n4442607392 n4459294505 n4459301993 n4459325219 n4551344877 n4719479350 n4724462531 n4812119848 n4944876022 n4975342577 n5027317421 n5058142169 n5058142170 n5058142172 n5172259322 n5172260521 n5172260522 n5264230716 n5267999798 n5368779824 n5690104703 n5839928289 n5839928290 n5839928292 n5971741491 n5971757752 n5971806128 n5978091791 n5978210887 n6047255134 n6053335832 n6054954313 n6164514586 n6210156120 n6210156121 n6210156123 n6210156124 n6289605243 n6460957299 n6671732285 n7266975871 n7517542618 n7517542619 n7517542620 n7517542622 n7517542623 n7517542624 n7517542626 n7609051610 n7716977885 n7903700411 n7903700413 n7903700414 n7903700422 n7903700423 n7903700429 n7903700430 n7903700434 n7903700436 n7903700437 n7903700438 n7903700439 n7903700440 n7903700441 n7903700442 n7903700444 n7903716087 n7903716088 n7903716093 n7903716126 n7903716136 n7903716138 n7903716141 n7903716163 n7903716179 n7903716180 n7903716182 n7903716183 n7903716191 n7903716192 n7903716195 n7903716196 n7903716197 n7903716199 n7903716200 n7903716203 n7903716204 n7903716205 n7903716206 n7903716207 n7903716208 n7903716209 n7903716212 n7903716214 n7903716215 n7903716318 n7903716319 n7903716320 n7903716321 n7903716323 n7911440436 n7911440438 n7911440439 n7911440440 n7911440448 n7911459203 n7911459215 n7911459219 n7911459223 n7911459225 n7911459227 n7911459231 n7911459232 n7911459234 n7911459247 n7911459251 n7911459252 n7911459253 n7911459265 n7911459266 n7911459267 n7911459270 n7911459272 n7911459273 n7911459274 n7911459278 n7911459280 n7911459281 n7911459282 n7911459283 n7911459287 n7911459489 n7911459491 n7911459492 n7911459494 n7911459515 n7911459523 n7911459524 n7911459526 n7911459527 n7911459528 n7911459529 n7911459530 n7911459533 n7911459534 n7911459535 n7911459536 n7911459539 n7911459560 n7911459561 n7911459567 n7911459568 n7911459571 n7911459572 n7911459590 n7911459591 n7911459593 n7911459594 n7911459595 n7911459596 n7911459598 n7911459601 n7911459602 n7911459603 n7911459604 n7911459605 n7911459606 n7911459609 n7911459641 n7911459642 n7911459652 n7911459655 n7913778405 n7913778407 n7913778413 n7913778414 n7913778415 n7913778426 n7913778450 n7913778455 n7913778456 n7913778457 n7913778458 n7913778462 n7913778464 n7913778465 n7913778466 n7913778467 n7913782587 n7913782588 n7913782589 n7913782603 n7913782604 n7913782605 n7913782606 n7913782607 n7914882085 n7914882088 n7914882089 n7914882091 n7914882102 n7914882206 n7920234083 n7920253990 n7920253991 n7920253992 n7920253993 n7920253994 n7920253995 n7920253996 n7920253997 n7920253998 n7920253999 n7920254000 n7920254001 n7920254002 n7920254003 n7920254004 n7920254005 n7920254006 n7920254007 n7920254008 n7920254009 n7920254010 n7920254011 n7920254012 n7920254013 n7920254014 n7920254015 n7920254016 n7920254017 n7920254018 n7920254019 n7920254020 n7920254021 n7920254022 n7920254023 n7920254024 n7920254025 n7920254027 n7920254028 n7920254029 n7920254030 n7920254031 n7920254032 n7920254033 n7920254034 n7920254035 n7920254036 n7920254037 n7920254038 n7920254039 n7920254040 n7920254045 n7920254165 n7920254166 n7920254167 n7920254169 n7920254170 n7920254195 n7920254197 n7920254199 n7920254201 n7920254203 n7920254204 n7920254207 n7920254208 n7925724907 n7925724911 n7925724954 n7925724956 n7925724958 n7925724959 n7925724960 n7925724961 n7925724962 n7925724963 n7925724964 n7925724965 n7925724966 n7925724967 n7925724968 n7925724969 n7925724970 n7925724973 n7925724976 n7925756086 n7925756088 n7925756089 n7925756090 n7925756091 n7927693253 n7945023205 n7945347387 n7945347388 n7947624397 n7947624440 n7947750337 n7947750339 n7947750341 n7988637859 n7988637866 n8006518997 n8012517242 n8012517243 n8012517244 n8012517245 n8012557547 n8183951711 n8251742764 n8618616520 n8640185940 n8640185949 n8643231711 n8643231713 n8643231714 n8643231715 n8643252060 n8810347133 n8810347134 n8810347138 n8810347143 n8810347145 n8810347146 n8810347148 n8810347149 n8810347150 n8810347151 n8810347152 n8810347157 n8810347158 n8810347166 n8810347193 n8810347194 n8810347197 n8810347198 n8810347199 n8810347200 n8810347201 n8810347202 n8810347203 n8810347204 n8810347210 n8810347211 n8810347212 n8810347213 n8810347214 n8810373025 n8810373026 n8824708560 n8839954804 n9070791876 n9071754276 n9071754277 n9071754289 n9071754290 n9071754291 n9071754302 n9071754304 n9072147124 n9072147131 n9072147134 n9072147136 n9072147138 n9072147144 n9072147145 n9072147146 n9072147151 n9072147153 n9072147154 n9077915244 n9077915246 n9077915248 n9077915249 n9077915251 n9077915252 n9077915253 n9077915254 n9077915255 n9077915259 n9081821849 n9081821850 n9081821851 n9081821853 n9081821854 n9081821855 n9081821856 n9081821857 n9081821916 n9094372474 n9094372475 n9094372476 n9094372477 n9094372478 n9094372479 n9094372480 n9094372481 n9094372482 n9094372483 n9094372485 n9094372486 n9094372487 n9094372488 n9094372489 n9094372490 n9094372492 n9094372493 n9094372496 n9094372497 n9094372499 n9094372500 n9094372501 n9094372511 n9094372512 n9094372513 n9094372515 n9094372516 n9094376617 n9094376618 n9094376620 n9094376621 n9094376622 n9094376623 n9094376628 n9094376632 n9094376633 n9094376640 n9094376646 n9094376647 n9094376648 n9094376650 n9094376651 n9094376654 n9094868225 n9094868503 n9094868504 n9094868515 n9094868562 n9099213782 n9099213783 n9099213859 n9099214025 n9099214026 n9099214034 n9099214035 n9099214036 n9117311810 n9117311823 n9117311825 n9117311826 n9118717725 n9118717726 n9118717727 n9118717728 n9118717729 n9118717730 n9118717731 n9118717733 n9118717734 n9118717735 n9118717737 n9118717739 n9118717741 n9118717742 n9118717743 n9118717744 n9118717745 n9118717746 n9118717747 n9118717748 n9118717749 n9118717773 n9118717779 n9118717780 n9118717789 n9118717790 n9118717791 n9118717792 n9118717793 n9130840361 n9130840362 n9130840403 n9130840404 n9130840408 n9130840437 n9130840475 n9130840476 n9130840532 n9130840533 n9130840604 n9130840738 n9130840739 n9130840740 n9130840741 n9130840742 n9130840743 n9130840744 n9130840745 n9130840748 n9130840750 n9130840752 n9130840753 n9130840754 n9130840755 n9130840756 n9130840757 n9130840758 n9130840759 n9130840760 n9130840761 n9130840763 n9130840764 n9130840765 n9130840767 n9130840768 n9130840769 n9130840770 n9130840782 n9130840783 n9130840784 n9130840785 n9130840786 n9133538188 n9133538190 n9133538192 n9133538194 n9133538195 n9133538196 n9133538314 n9133538315 n9133538316 n9138988697 n9138988698 n9138988699 n9139049465 n9139049466 n9139049467 n9139049468 n9139049469 n9139049470 n9139049471 n9139049472 n9139049473 n9139049477 n9139049478 n9139049479 n9139049480 n9139049481 n9139049482 n9139071716 n9139652491 n9139652492 n9139652501 n9139676447 n9139676629 n9140805194 n9140805195 n9140805196 n9140805197 n9140805198 n9140805199 n9140805200 n9140809862 n9140809869 n9140809870 n9140809871 n9140809885 n9140809923 n9140809996 n9140810123 n9140810124 n9140810125 n9140810126 n9150305890 n9150305891 n9150305892 n9150305893 n9150305894 n9150305896 n9150305898 n9150305900 n9150305902 n9150305904 n9150305905 n9150305906 n9150305907 n9150305909 n9150305910 n9150305911 n9150305914 n9150305915 n9150305917 n9150305919 n9150305920 n9150305921 n9150305922 n9150305923 n9150305924 n9150305925 n9169382818 n9169382819 n9169382820 n9169382821 n9169382822 n9169382823 n9169382826 n9169382828 n9169382846 n9169382847 n9169382848 n9169457410 n9169473439 n9169473440 n9169473441 n9169473448 n9169473449 n9169473455 n9169473459 n9184170394 n9184170454 n9184170455 n9184170456 n9184170458 n9184170460 n9188310040 n9188310217 n9188310218 n9196077397 n9196077398 n9196077399 n9196077400 n9196077401 n9196077402 n9196077403 n9235193538 n9235193539 n9236375023 n9236375024 n9236375026 n9236375028 n9340058684 n9490888379 n9490888380 n9597142318 n9660878948 n9660878949 n9661868877 n9661868878 n9661868880 n9661868881 n9661868882 n9661871811 n9661871820 n9662767174 n9662767212 n9662767214 n9662774731 n9662774738 n9662774739 n9662774746 n9662774769 n9662774770 n9662774782 n9662774783 n9662774784 n9662774785 n9662774787 n9666111889 n9666111890 n9666111891 n9666111892 n9666111893 n9666111895 n9666111896 n9666111897 n9666111898 n9666111899 n9666111900 n9666111902 n9666111903 n9666111904 n9666111906 n9666111907 n9666111908 n9666111909 n9666111910 n9666111911 n9666111912 n9666111913 n9670272120 n9675845993 n9675845995 n9675845996 n9675845997 n9675845998 n9675845999 n9675846000 n9675846002 n9675846003 n9675846004 n9675846005 n9675846006 n9675846007 n9675846008 n9675846009 n9675846010 n9675846011 n9675846012 n9675846013 n9675846014 n9675846015 n9684905498 n9751873192 n9751878623 n9751878633 n9751878662 n9751878663 n9751878664 n9751878665 n9751878928 n9755759565 n9774679501 n9774679558 n9774679559 n9774679560 n9774679562 n9774679563 n9792526253 n9792526254 n9792526257 n9792526258 n9792526259 n9792526260 n9792526261 n9792526262 n9823511453 n9823511455 n9823511456 n9823511457 n9826589179 n9826800237 n9826800240 n9826800241 n9826800242 n9826800243 n9826800244 n9826800245 n9826800246 n9826800247 n9826800248 n9826800249 n9826800250 n9826800252 n9826800259 n9826800283 n9826800285 n9826800286 n9826800292 n9826800295 n9826800319 n9833265261 n9833265263 n9833265264 n9833265266 n9833265267 n9833265268 n9833265269 n9833265270 n9833265271 n9833265272 n9833265273 n9833265274 n9833265278 n9833265279 n9848869687 n9848869688 n9848869689 n9848919633 n9855695737 n9855695798 n9855695799 n9857028141 n9857028142 n9857028211 n9857028212 n9864808344 n9864808398 n9864808412 n9864808414 n9864808416 n9864830419 n9864830420 n9864830421 n9864830422 n9864830426 n9864830430 n9864830434 n9864830435 n9864830437 n9864830438 n9864830439 n9864830441 n9864830444 n9864830445 n9864830446 n9864830448 n9864830449 n9864830450 n9864830451 n9864830452 n9864830453 n9864830454 n9864830455 n9864830456 n9864830457 n9864830458 n9864830465 n9864830466 n9864830470 n9864830472 n9864830473 n9864830479 n9870576222 n9870576223 n9870576224 n9870576226 n9872568786 n9872568787 n9880277868 n9880277870 n9880277871 n9880277872 n9880277875 n9880277876 n9880277877 n9880277882 n9880277883 n9880277884 n9880277885 n9880277886 n9880277888 n9880277898 n9880277899 n9882605038 n9882668305 n9882668306 n9882668307 n9882668308 n9882668309 n9892768244 n9892768245 n9892768247 n9892768248 n9892768249 n9896308369 n9896308370 n9896308371 n9896308372 n9896308373 n9896308374 n9896308375 n9896308376 n9896308377 n9896409337 n9896409338 n9896409339 n9896409340 n9896409341 n9896409342 n9897266686 n9897266690 n9897266691 n9897266692 n9897266693 n9897266694 n9897266695 n9897266696 n9897266697 n9897266698 n9897266699 n9897266700 n9897266701 n9897266702 n9897266703 n9897266705 n9897266706 n9897266707 n9897266708 n9897266709 n9897266710 n9897266711 n9897266712 n9897266713 n9897266714 n9897266715 n9897266716 n9897279317 n9897279319 n9897279320 n9897279321 n9897279322 n9897279334 n9897279335 n9897279338 n9897279339 n9897279340 n9899484134 n9901959171 n9901959172 n9901959173 n9901959174 n9901959175 n9901959176 n9901959177 n9901959178 n9901959179 n9901959180 n9901959182 n9901959183 n9901959184 n9901959185 n9901959200 n9901959204 n9903518557 n9903518558 n9903530871 n9903530906 n9903530909 n9906438936 n9906439005 n9911648792 n9911648801 n9911648868 n9911648874 n9911648875 n9911648876 n9911648877 n9911648878 n9911648879 n9911648928 n9911648934 n9911648935 n9911648936 n9911648937 n9911648941 n9911648963 n9911648964 n9911648965 n9911648969 n9911648976 n9911648980 n9911648981 n9911648982 n9911648989 n9911648991 n9911648994 n9911649034 n9911649035 n9911649036 n9913491837 n9913491838 n9913491839 n9913491840 n9913491841 n9913491842 n9913491843 n9913491844 n9913491845 n9913491846 n9913491861 n9913491862 n9913491863 n9913491864 n9913491865 n9913491866 n9913491867 n9913491868 n9913491870 n9913495902 n9916630434 n9916630436 n9916630437 n9916630438 n9916630439 n9916630440 n9916630441 n9916630443 n9916630444 n9916630445 n9916630446 n9916644789 n9916644862 n9916644865 n9927273688 n9927292772 n9927292774 n9927292775 n9927292819 n9927292820 n9927292821 n9939025512 n9939025513 n9939025515 n9939277594 n9939277795 n9939676624 n9941139760 n9941139761 n9941213987 n9944519094 n9954389027 n9954389034 n9954389161 n9954389169 n9954389170 n9954389172 n9954389189 n9954389196 n9955062686 n9955117537 n9955117539 n9955699524 n9957352136 n9957352137 n9957352138 n9957352141 n9960348650 n9960348651 n9960348652 n9960348657 n9960348659 n9960348663 n9972056005 n9972056006 n9972056007 n9972056008 n9972056009 n9972056010 n9972402421 n9972402422 n9972402423 n9972402424 n9972402425 n9972402426 n9972402427 n9972402429 n9972402431 n9972402432 n9972402433 n9972402434 n9972402437 n9972402438 n9972402446 n9972402447 n9972402448 n9972402459 n9972697229 n9972697230 n9972697257 n9972697258 n9972697259 n9972697260 n9972697261 n9972697262 n9974517402 n9974570583 n9974570584 n9974570585 n9974570586 n9974570588 n9974570589 n9974570590 n9974570679 n9974996872 n9974996873 n9974996875 n9974996876 n9974996878 n9974996879 n9974996880 n9974996881 n9974996882 n9974996883 n9974996884 n9974996885 n9974996886 n9974996888 n9974996889 n9974996890 n9974996891 n9974996892 n9974996894 n9974996895 n9974996896 n9974996897 n9974996900 n9974996943 n9974996944 n9974997179 n9974997180 n9974997181 n9974997182 n9974997183 n9974997184 n9974997185 n9974997188 n9974997189 n9975734637 n9975734638 n9975734639 n9975734703 n9975734704 n9978438704 n9979796958 n9979796959 n9980230829 n9980230830 n9980230831 n9980230832 n9980230833 n9980230834 n9980631276 n9980631277 n9980631278 n9980631279 n9980631280 n9980631282 n9980631283 n9980631284 n9980631289 n9980631290 n9980631291 n9980631292 n9980631293 n9980631294 n9980648739 n9980648740 n9980648741 n9980648742 n9980648743 n9980648746 n9980648747 n9980648748 n9980648749 n9980648750 n9980648764 n9980648765 n9980648766 n9980648767 n9980648772 n9980648799 n9980648800 n9981047044 n9981047045 n9981047046 n9981047047 n9981047048 n9981047049 n9981047050 n9981047051 n9981047052 n9981047053 n9981047054 n9981047055 n9981047056 n9981047057 n9981047058 n9981047059 n9981047060 n9981047061 n9981047062 n9981047063 n9981047064 n9981047065 n9981047066 n9981047068 n9981047069 n9981047070 n9981047071 n9981047072 n9981047073 n9981047074 n9981047075 n9981047076 n9981047077 n9981047078 n9981047079 n9981047080 n9981047081 n9981047082 n9981047083 n9981047084 n9981047085 n9981047086 n9981047087 n9982109404 n9982109405 n9982109406 n9982109407 n9982109408 n9982109409 n9982109410 n9982109411 n9982109412 n9986958599 n9986958621 n9989943539 n9989943540 n9989943541 n9991724374 n9991724401 n9991724404 n9991728618 n9991728670 n9991728683 n9992806351 n9994819189 n9994819215 n9994819216 n9994844635 n9994844639 n9994844656 n9995882807 n9995882819 n9995882820 n9999219890 n9999219891 n9999219892 n9999219893 n9999219894 n9999219895 n10003968763 n10003968764 n10003968765 n10003968766 n10003968767 n10003968768 n10003968769 n10003968770 n10003968771 n10003968772 n10003968773 n10003991043 n10011705138 n10011705139 n10012354758 n10012354869 n10012354870 n10012354871 n10012354872 n10012354943 n10015118574 n10015118583 n10016858723 n10016858724 n10016858725 n10016858726 n10016858727 n10016858728 n10016858729 n10016858730 n10016858731 n10016858732 n10016858889 n10016858890 n10020343158 n10020343159 n10020343161 n10020343163 n10020796819 n10021696772 n10021696773 n10021696776 n10021696777 n10024132992 n10024134175 n10024134182 n10024134185 n10024134186 n10024134189 n10024134196 n10024134296 n10024134297 n10024134298 n10024134299 n10024134301 n10024134302 n10024134303 n10024134332 n10024134333 n10024201516 n10024211917 n10024211918 n10024211919 n10024211920 n10024211921 n10024211922 n10024211923 n10024211924 n10024211925 n10024211926 n10024211927 n10024211928 n10024211929 n10024211930 n10024211931 n10024211932 n10024211933 n10024211934 n10024211935 n10024211936 n10024211937 n10024211938 n10024211939 n10024211940 n10024211941 n10024211942 n10024211943 n10024211944 n10026992120 n10028945085 n10028945086 n10028945087 n10028945092 n10030823812 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w35693736 w81328889 w82142879 w82410976 w82412303 w90237832 w90331122 w90331434 w90331930 w90331990 w90332030 w93919480 w93919887 w93920042 w93954647 w93954735 w93956233 w93957638 w101002134 w290548494 w318993072 w318993080 w318995892 n348033957 n362137497 n384721960 n384725474 n384725492 n384725493 n384730653 n385154361 n385154395 n385154397 n385154422 n385154452 n385154495 n385154643 n385154664 n385664951 n385665181 n386702534 w387843697 n415897193 w460331693 n893225030 w932005712 w983660451 w986487671 w986487672 w988971110 w1035816308 w1078157916 w1080467968 w1084647500 w1084647562 w1084696324 w1084934161 w1084934231 w1085288646 w1085288717 w1086395126 w1086395151 w1086732723 w1086732743 w1088457439 w1089303985 w1089512001 w1094245930 w1094469073 w1094776986 n1862819212 n1862819214 n1862819225 n1862819242 n1862819248 n1862819252 n1920893068 n1963138783 n1963138810 n2129421487 n2310771137 n2480238076 n2609918521 n2897746561 n2903071110 n2934792089 n2944127149 n2944127151 n2944127155 n2944127156 n2944127223 n2944127227 n2944127333 n3343590058 n3439823801 n3450821489 n3591556868 n3858826959 n3912728082 n4423733894 n4431491494 n4431551089 n4459308996 n4471918391 n4761545414 n4889667469 n4928261098 n5012194317 n5015711024 n5058142171 n5204125222 n5330021622 n5368793621 n5673005122 n5681413621 n5839928288 n5839928291 n5875328841 n5978163291 n5978165592 n5978167107 n5978168316 n5978231292 n6164516985 n6165118686 n6165163585 n6184894652 n6289605244 n6444096486 n6694692112 n6881014486 n7266975853 n7266975854 n7266975872 n7517542625 n7832349262 n7903700435 n7903716086 n7903716134 n7903716193 n7903716194 n7903716216 n7903716317 n7903716322 n7911440437 n7911440447 n7911440449 n7911459195 n7911459196 n7911459198 n7911459199 n7911459200 n7911459213 n7911459214 n7911459216 n7911459217 n7911459222 n7911459224 n7911459226 n7911459228 n7911459229 n7911459233 n7911459284 n7911459286 n7911459490 n7911459493 n7911459541 n7911459569 n7911459570 n7911459597 n7911459607 n7911459608 n7913778460 n7913927901 n7914879616 n7914879617 n7920253987 n7920253988 n7920253989 n7920254082 n7920254122 n7920254139 n7920254168 n7920254196 n7920254200 n7920254202 n7920254205 n7920254206 n7925724905 n7925724906 n7925724909 n7925724910 n7925724953 n7925724957 n7925724975 n7925724977 n7925724978 n7925756087 n7927693248 n7927693249 n7927693252 n7927693254 n7945336582 n7945336584 n7945347386 n7947624398 n7947624407 n7947750323 n7947750340 n7949132124 n7978883707 n8810347132 n8810347137 n8810347154 n8810347155 n8810347156 n8810347167 n8810347187 n8810347196 n8810347205 n8810347206 n8810347209 n8810347215 n8810373024 n8839954802 n8839954805 n8839954808 n9071754279 n9071754280 n9071754281 n9071754288 n9071754292 n9072147135 n9072147149 n9077915245 n9077915257 n9077915258 n9081821852 n9094372472 n9094372473 n9094372484 n9094372491 n9094376619 n9094376624 n9094376629 n9094376630 n9094376631 n9094376643 n9094868226 n9099192922 n9099214027 n9118717724 n9118717732 n9118717736 n9118717738 n9130840407 n9130840413 n9130840747 n9130840751 n9130840762 n9130840766 n9130840781 n9133538189 n9133538191 n9133538193 n9133538317 n9139049474 n9139049476 n9139652490 n9139652493 n9139652494 n9140805207 n9140810127 n9140810128 n9150305897 n9150305899 n9150305901 n9150305903 n9150305908 n9150305912 n9150305913 n9150305916 n9169382824 n9169382825 n9169382827 n9169382829 n9169382830 n9169382831 n9169382832 n9169382845 n9169382849 n9169457409 n9184170413 n9184170417 n9188307416 n9235193537 n9235193540 n9236375025 n9236375027 n9597142080 n9660878950 n9662767213 n9662774740 n9662774745 n9662774896 n9666111905 n9675846001 n9675846016 n9774679502 n9774679507 n9774679517 n9774679565 n9826800238 n9826800239 n9826800251 n9826800253 n9826800257 n9826800287 n9826800291 n9826800302 n9833265262 n9833265265 n9848869685 n9848869690 n9848869694 n9850789531 n9850789537 n9857028319 n9864808350 n9864808351 n9864808388 n9864808390 n9864808392 n9864808408 n9864830423 n9864830424 n9864830425 n9864830432 n9864830433 n9864830442 n9864830443 n9864830467 n9864830468 n9864830469 n9864830471 n9870539506 n9870539508 n9870576221 n9870576225 n9872568795 n9872568796 n9880277864 n9880277866 n9880277867 n9880277869 n9880277873 n9880277874 n9892768246 n9897279323 n9901959181 n9901959201 n9903530848 n9906438971 n9906439004 n9911648870 n9911648927 n9911648977 n9911648986 n9911648987 n9911648988 n9911648990 n9913491869 n9916630442 n9927292771 n9927292773 n9939025514 n9939025518 n9939277766 n9939277802 n9939571068 n9944518912 n9954389035 n9954389171 n9955117538 n9955117540 n9955699523 n9957352134 n9957352135 n9957352139 n9957352140 n9960348653 n9960348654 n9960348656 n9960348658 n9960348660 n9960348661 n9960348662 n9972059817 n9972402430 n9972402449 n9972402450 n9972402462 n9972697228 n9972697231 n9972697255 n9972697256 n9974570587 n9974996874 n9974996887 n9974996893 n9974996898 n9974996899 n9974997186 n9974997187 n9975734695 n9975734696 n9979796825 n9980230758 n9980230819 n9980230824 n9980631281 n9980648744 n9980648745 n9980648751 n9980648763 n9980648773 n9980648774 n9982109413 n9986121508 n9986947841 n9986958600 n9986958601 n9986958760 n9989943538 n9991724402 n9991724405 n9991728671 n9994819214 n9994844636 n9994844637 n9994844638 n9995882818 n10020343160 n10020343162 n10020343174 n10024134295 n10024134300 n10026992121 n10028945084 n10044389921 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Irisová
Jazvečia
K okruhliaku
Ku Kumštu
Na rovni
Petöfiho
Pod hrádkom
Pod kalváriou
Pod vinicami
Poľovnícka
Pőschlova
Staré záhrady
Za kalváriou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Armádneho generála Svobodu
Bardejovská
Borkút
Dlhá
Duchnovičov most
K Okruhliaku
Ku Škáre
Ladislava Novomeského
Liesková
Most Bajkalská
Most Jána Pavla II.
Most Levočská
Most Mukačevská
Na Rovni
Námestie Legionárov
Petőfiho
Pod Hrádkom
Pod Kalváriou
Pod Vinicami
Pražská
Prešovská
Pöschlova
Remscheidská
Soľankova
Staré Záhrady
Tarjányiho
Tekeľova
Tulipánová
Valkovská
Vladimíra Clementisa
Za Kalváriou
Zlatnícka
Ľudmily Podjavorinskej

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740424
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740423
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w93920145
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w175720753
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740425
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w175720754
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740426
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w93919049
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w93919799
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w543772197
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w93919671
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w986289712
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740663
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740664
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740665
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740666
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740667
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740668
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740422
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740669
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740421
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740420
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740419
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740416
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740670
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740417
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740418
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w93925464
Hlavná (osm), Hurbanistov (minv) w82142706
Jarková (osm), Hlavná (minv) w82411632
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w284193573
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w284193579
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93957818
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93956917
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93954225
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93955059
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93958009
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93955320
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93957882
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93954608
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93957620
Keratsinské námestie (osm), Námestie Krista Kráľa (minv) w93919667
Kraskova (osm), Okrajová (minv) w319000919
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) w319002423
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) w319001050
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) w319001004
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) w319002229
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) w319001063
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) w319002232
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931440
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930191
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930966
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930394
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930453
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930001
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931052
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930802
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931307
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930770
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931043
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931217
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931085
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931128
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930450
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931290
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93929927
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930517
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930736
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931074
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930229
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930258
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931059
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930397
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930401
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930573
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931414
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930237
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930866
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931494
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930660
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930493
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930634
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930256
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930466
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930173
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319000975
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002378
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w1046476683
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001638
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001068
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001799
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002079
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002739
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001471
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001853
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319000969
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002512
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001037
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001057
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001671
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001614
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001187
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002409
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001157
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001196
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002149
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001819
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319000946
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002463
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930081
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002019
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002929
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003349
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930748
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930939
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930127
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930554
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93931421
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930951
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930089
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930146
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930312
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002788
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003071
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93931212
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003385
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003169
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002314
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003003
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003284
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002545
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002782
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002963
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002675
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002832
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002220
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w290518246
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002330
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002703
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002123
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002272
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002922
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002223
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002263
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003096
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002486
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002502
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002335
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002188
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002130
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002921
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002412
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002844
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002693
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002900
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w290513018
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002417
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w290513017
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002857
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w290513019
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002617
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002423
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002079
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002981
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002215
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93957575
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954766
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954857
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93956372
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93956293
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954975
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954321
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954369
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93957724
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93956158
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93956298
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954217
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954346
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93956021
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93955245
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93956393
Popradská (osm), Bratislavská (minv) w93919887
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946197
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946744
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945549
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947119
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946957
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946469
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947475
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947159
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946539
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946878
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946094
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947022
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946537
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946621
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946472
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947557
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946806
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946747
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947578
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946634
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945719
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946861
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947330
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946543
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947643
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947143
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945864
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946150
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947491
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947219
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947299
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945933
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947391
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947197
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945665
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946395
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946511
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946816
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946167
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945908
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947287
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946813
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945563
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947138
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947133
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947357
Soľankova (osm), Soľanková (minv) w319001894
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002461
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002727
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002306
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002598
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002491
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001369
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002735
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002228
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002737
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002682
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001182
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002495
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001026
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319000908
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002627
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001021
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319000893
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002476
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001245
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002419
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001503
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001712
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001994
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001178
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001494
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319000937
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002628
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002510
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002555
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002237
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002436
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002482
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002587
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002093
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002669
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002823
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002650
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002603
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002846
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003325
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002292
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002514
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002359
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003271
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003251
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003085
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003396
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002038
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002762
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002274
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003414
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002742
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002831
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002087
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002409
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003149
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003232
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002855
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003420
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002332
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002243
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002077
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002360
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002347
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002471
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002694
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002766
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003012
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002435
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002660
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003352
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003456
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w288147787
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w288147785
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002577
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003285
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002952
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003507
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) n2916976918
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) n2916976919
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002415
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002737
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002558
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002815
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003386
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002003
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002310
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003004
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002982
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002873
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w288147768
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) n2916976925
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003030
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002836
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002976
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002154
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003327
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003338
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003042
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002133
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002538
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002142
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002234
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002257
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w288147770
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002636
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) n2916976927
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002201
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) n2916976928
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002717
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003265
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002970
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002525
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) w319001807
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) w93925396

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora