Prešov

Prešovský/Prešov

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (10)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

14519/ 49.014 21.166 JOSM
Dilongova 14668/32A 49.0 21.151 JOSM
K Surdoku 14619/2 49.003 21.145 JOSM
K Surdoku 15154/2B 49.003 21.146 JOSM
K Surdoku 14869/48B 49.005 21.145 JOSM
Mateja Murgaša 14486/5 49.01 21.165 JOSM
Pažica 14551/41C 49.012 21.171 JOSM
Pri Delni 14497/17 48.959 21.281 JOSM
Ľubotická 14705/1A 49.011 21.165 JOSM
Šafárikova 14579/39A 49.0 21.146 JOSM

Adresné body bez súradníc (1485)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Dilongova (56.54)
Pažica (51.73)
Šafárikova (43.35)
Sekčovská (29.39)
Vranovská (25.88)
Chalupkova (21.90)
Mateja Murgaša (17.29)
Ľubotická (16.40)
Levočská (14.82)
Sabinovská (14.43)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

K Okruhliaku => K okruhliaku
Na Rovni => Na rovni
Petőfiho => Petöfiho
Pod Hrádkom => Pod hrádkom
Pod Kalváriou => Pod kalváriou
Pod Vinicami => Pod vinicami
Pöschlova => Pőschlova
Ulica Márie Kočanovej => Márie Kočanovej
Ulica Štefana Náhalku => Štefana Náhalku
Valkovská => Vaľkovská
Za Kalváriou => Za kalváriou
Zlatnícka ulica => Zlatnícka

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w180563594 w367885589 n384725498 n384744730 n384744732 n384755322 n384755326 n384771842 n385154370 n385154400 n385154447 n385154577 n385154587 n385154655 n385679296 n386500991 n415897196 n893300163 w1089198709 n1144039069 n1800070399 n1974919499 n1974919500 n2129421488 n2129421491 n2310771132 n2497191747 n2586833409 n2620223403 n2780107602 n2903071120 n2918361166 n2918361173 n2944127204 n2960358689 n3591556847 n3717612743 n3858826962 n3858826968 n4426738594 n4459294505 n4459325219 n5172260522 n5204840221 n6671732285 n7903716093 n7903716138 n7903716145 n7903716182 n7903716183 n7903716214 n7903716215 n7911459203 n7911459232 n7911459267 n7911459273 n7911459280 n7911459571 n7911459590 n7911459591 n7911459604 n7911459615 n7911459641 n7913778415 n7914882089 n7920254040 n7920254201 n7920254203 n7920254204 n7920254208 n7925724968 n7925724969 n7925724970 n7947750337 n7947750339 n7947750341 n8006518997 n8183951711 n8643231711 n8810347134 n8810347143 n8810347158 n8810347166 n8810347197 n8810347198 n8810347199 n8824708560 n8839954804 n9070791876 n9071754291 n9072147124 n9072147136 n9072147144 n9072147145 n9072147146 n9072147153 n9077915259 n9081821850 n9094372487 n9094372489 n9094372490 n9094372492 n9094372500 n9094372511 n9094376633 n9094376651 n9094868225 n9099213782 n9099213783 n9099213859 n9099214036 n9117311810 n9118717745 n9118717747 n9118717791 n9118717793 n9130840475 n9130840476 n9130840532 n9130840533 n9130840739 n9130840741 n9130840753 n9130840768 n9133538195 n9139049477 n9139049478 n9139049479 n9139049480 n9140809862 n9140809923 n9140809996 n9150305914 n9150305915 n9150305919 n9150305922 n9150305925 n9169457410 n9169473441 n9660878949 n9661868881 n9662767212 n9662774738 n9662774746 n9662774783 n9662774784 n9666111890 n9666111891 n9666111893 n9666111911 n9675845993 n9675845996 n9675845997 n9675845998 n9675845999 n9675846000 n9675846003 n9675846004 n9675846005 n9675846006 n9675846007 n9675846008 n9675846009 n9675846010 n9675846011 n9675846012 n9675846013 n9751878928 n9822586976 n9823511457 n9826800242 n9826800243 n9826800244 n9826800286 n9833265263 n9833265266 n9833265267 n9833265268 n9833265269 n9833265270 n9855695737 n9857028141 n9857028142 n9864808344 n9864808416 n9880277898 n9880277899 n9896409342 n9897279338 n9897279339 n9897279340 n9903530871 n9906439005 n9911648792 n9911648801 n9911648874 n9911648879 n9911648928 n9911648934 n9911648935 n9911648936 n9911648937 n9911648941 n9911648963 n9911648964 n9911648965 n9911648969 n9911648976 n9911648980 n9911648981 n9911648989 n9911648991 n9913491861 n9913491862 n9913491870 n9916644862 n9916644865 n9927273688 n9927292821 n9939277594 n9939676624 n9941213987 n9944519094 n9954389034 n9954389161 n9955062686 n9955117537 n9972056005 n9972056006 n9972056007 n9972056008 n9972056009 n9972056010 n9972402423 n9972402447 n9972402459 n9972697262 n9974570583 n9974570584 n9974570585 n9974570586 n9974570588 n9974570589 n9974570590 n9974996890 n9974996891 n9974996895 n9974996896 n9974997189 n9975734637 n9975734638 n9975734639 n9980230829 n9980230831 n9980230832 n9980230833 n9980631276 n9980631277 n9980631278 n9980631279 n9980631280 n9980631282 n9980631283 n9980631284 n9980631289 n9980631290 n9980631291 n9980631292 n9980631293 n9980631294 n9980648747 n9980648764 n9980648767 n9980648800 n9986958599 n9986958621 n9989943540 n9989943541 n9991724401 n9991724404 n9991728670 n9995882819 n10003968770 n10003968772 n10003968773 n10012354943 n10016858726 n10020343163 n10021696777 n10024132992 n10024134175 n10024134182 n10024134189 n10024134196 n10024134332 n10024134333 n10057911253 n10072440088 n10072440089 n10077632199 n10077632335 n10087931166 n10087931171 n10087931422 n10093485492 n10093485493 n10093485495 n10093485507 n10093485509 n10097235071 n10097235072 n10098047957 n10110978181 n10110978222 n10110978225 n10115101714 n10116178079 n10116178082 n10119640235 n10119694802 n10134131115 n10136524414 n10136543600 n10136543684 n10136543685 n10136543686 n10138181216 n10138181369 n10167596121 n10173218605 n10184428144 n10231824384 n10231824385 n10231824397 n10231824402 n10231824403 n10239191612 n10244335566 n10244335567 n10244335568 n10244335569 n10244335570 n10244335571 n10247829594 n10249764456 n10251661287 n10251661303 n10268359879 n10293194325 n10293194326 n10293194327 n10293194328 n10293194329 n10293194355 n10293194356 n10293194357 n10299482883 n10299482888 n10302592043 n10307409746 n10308329140 n10308329141 n10542743403 n10542743603 n10560457487 n10560457507 n10560457509 n10560457517 n10563584576 n10567558364 n10567558365 n10567558366 n10567558368 n10576186272 n10576196880 n10578569189 n10580334446 n10580334448 n10580334626 n10584900897 n10592554501 n10593682314 n10595148027 n10597301958 n10597302366 n10609145015 n10612398990 n10612398993 n10647289549 n10651342443 n10651342444 n10651342445 n10651342446 n10651342447 n10657059615 n10669247255 n10685945369 n10686038933 n10688517618 n10750375769 n10755631314 n10755631315 n10755631317 n10755631318 n10755689547 n10764603144 n10779029073 n10779074364 n10784406777 n10784450708 n10797497732 n10797497733 n10797497734 n10797497735 n10797497736 n10809162010 n10836639023 n10846973469 n10860455527 n10860455529 n10861384823 n10861384825 n10861384828 n10861385132 n10863706835 n10896993671 n10903359943 n10903360133 n10931154315 n10961555226 n10963590460 n10964283096 n10978960605 n11012383176 n11012751191 n11031725255 n11053785427 n11053785571 n11053785674 n11065699609 n11087467688 n11090448335 n11110806870 n11114421131 n11139702438 n11139702515 n11188922026 n11251320322 n11251320495 n11252970528 n11466693198 n11466693199 n11530965482 n11552509316 n11565004675 n11665349060 n11772130424 n11772134989 n11920472167 n11928619934 n11928621289 n11928621294 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n385154560 n385154664 n385664951 n415897193 w1176682502 w1200591631 n1920893068 n1963138810 n2129421490 n2310771137 n2470455350 n2609918521 n2897746561 n2903071110 n2944127151 n3439823801 n3450821489 n3591556868 n4431491494 n4889667469 n5368793621 n5875328841 n5978163291 n6165118686 n6165163585 n6694692112 n7266975854 n7903716193 n7903716216 n7911440447 n7911440448 n7911459199 n7911459268 n7911459287 n7911459607 n7911459608 n7911459642 n7913927901 n7920254139 n7920254200 n7920254202 n7920254205 n7945336584 n7988637859 n8810347167 n8810347205 n8810347209 n8839954805 n9071754288 n9071754292 n9077915257 n9094372472 n9094376631 n9094868226 n9099214027 n9130840407 n9130840413 n9150305912 n9184170413 n9184170417 n9662774745 n9774679502 n9833265262 n9850789537 n9864808392 n9864830442 n9864830443 n9872568796 n9882560974 n9901959201 n9906438971 n9906439004 n9911648870 n9911648927 n9911648977 n9911648986 n9911648987 n9911648988 n9911648990 n9944518912 n9955117538 n9955117540 n9955699523 n9957352139 n9972402449 n9972402450 n9972697255 n9974570587 n9974996898 n9975734695 n9975734696 n9979796825 n9980230819 n9980230824 n9980648751 n9980648763 n9986121508 n9986947841 n9986958600 n9986958601 n9991724402 n9991724405 n9991728671 n9995882818 n10044389921 n10087931170 n10093485510 n10097235070 n10110978089 n10116178081 n10127741935 n10129982092 n10138181232 n10160292305 n10209919050 n10231824383 n10231824390 n10542736535 n10567558367 n10578569190 n10582774798 n10587620285 n10754530755 n11065699686 n11396895013 n11565002990 n11987079879 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Arm. gen. Svobodu
K okruhliaku
Na rovni
Petöfiho
Pod hrádkom
Pod kalváriou
Pod vinicami
Pőschlova
Za kalváriou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Armádneho generála Svobodu
Bardejovská
Borkút
Bukovčanova
Dlhá
Jordánova
Jána Lazoríka
K Okruhliaku
Ku Škáre
Ladislava Novomeského
Liesková
Michala Bosáka
Monacká
Most Jána Pavla II.
Na Rovni
Námestie Kráľovnej pokoja--------
Námestie Legionárov
Petőfiho
Pod Furčou
Pod Hrádkom
Pod Kalváriou
Pod Vinicami
Pražská
Prešovská
Priemyselná
Pöschlova
Remscheidská
Sadovnícka
Skromná
Staré Záhrady
Sv. Medarda
Tekeľova
Tulipánová
Tóbikova
Valkovská
Vladimíra Clementisa
Za Kalváriou

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w319000909
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w319002126
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n9939571087
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w93925464
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n9939571085
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n9939571083
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n9939571112
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n9954388839
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n9939571082
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n9939571080
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n9939571078
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w175720753
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n9939571076
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w175720754
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n9939571074
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n9939571113
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w93919799
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w93919049
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w1074504586
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w93920145
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n9939571021
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n9939571019
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n9939571017
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n9939571015
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w1263263356
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n9939571014
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n9939571013
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n9939571011
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n9939571009
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w986289712
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w93919671
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w543772197
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93954608
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93957882
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w284193601
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93955320
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93954292
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93958009
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93955059
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w988761214
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93957620
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93957818
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93956917
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w988761211
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w1127348101
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w988761215
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w284193573
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93954225
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w284193579
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w1082036202
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930802
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930256
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930573
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930517
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930537
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930736
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93929927
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930191
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931440
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930634
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930966
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930453
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930001
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931052
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931458
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931290
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930450
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931217
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931128
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930394
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930660
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931085
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930866
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931494
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930173
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931414
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930229
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930258
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931059
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930397
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930493
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930401
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931074
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930237
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930466
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931307
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930770
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931043
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930959
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001638
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319000946
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319000969
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002512
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001471
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w1196694774
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w1046476683
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319000975
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w1263263366
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w1046476684
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w1109757978
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w1201523946
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001819
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002378
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w1263263365
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002463
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002459
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001037
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001057
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w984092477
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w1183392672
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002409
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w1263263364
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002687
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001157
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001196
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001853
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002149
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w1263263363
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001614
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001187
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002693
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002900
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w1200591607
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002782
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w290513018
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003003
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002263
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003096
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n1166617977
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) n11739584662
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002502
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w1263562497
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002857
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w1051393124
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003284
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w988971205
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w290513019
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002617
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002423
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002079
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002981
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w290513017
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002412
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002921
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002019
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002130
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w1136834825
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w1181753233
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w988971209
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w290518255
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w290518246
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w1132380287
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w1263562500
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002123
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w1127885687
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002832
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002272
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w1127885685
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003169
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002215
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002963
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002486
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w1263562501
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w1127885675
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w1263562503
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w1263562502
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w1127885686
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w1070793426
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002545
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002788
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930951
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93931421
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93931212
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930127
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930312
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w1168794716
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930081
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930554
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930939
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930748
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002305
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003349
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002929
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003071
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003385
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002675
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002314
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002335
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002188
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930089
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930146
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954766
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93955245
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93956293
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954857
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93956158
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93956372
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93957575
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93956021
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954346
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954975
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954217
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93956298
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93956393
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93957724
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954369
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954321
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945933
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947391
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947197
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945665
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946816
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946511
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945563
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947138
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947299
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947357
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w988842546
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946971
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947133
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w988842533
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947219
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946150
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946469
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947475
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946539
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946878
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947022
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946861
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946537
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946621
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946472
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947557
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946806
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946747
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947578
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946634
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947491
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946957
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w1176858538
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947159
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945549
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947119
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947563
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947143
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946197
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945719
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947287
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945908
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w1086529833
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946395
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946167
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947643
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945864
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947330
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946094
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946744
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946543
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946813
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319000893
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002627
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002461
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002598
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002491
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001369
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002727
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002735
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w1152632161
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002737
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002682
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002495
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002228
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001026
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319000908
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002419
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001021
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002476
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002306
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002093
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001503
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002592
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002302
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001712
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001245
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001178
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001494
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002628
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319000937
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001994
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002510
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002555
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002237
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w1263263357
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002587
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002436
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002669
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002482
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002359
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002650
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002603
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002823
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003251
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002846
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003271
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002292
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002395
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002514
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002409
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w925757582
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003396
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002742
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002038
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002336
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002762
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003426
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002274
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003414
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002831
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003315
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002087
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w925757584
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003085
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003325
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002322
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003149
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w925757598
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002906
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003386
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002815
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003420
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002332
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002243
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002077
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002360
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002347
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002222
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002471
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002694
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w1187808622
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) n11739576673
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) n11739576674
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002003
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w1168794711
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002660
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003352
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003456
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w288147787
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w288147785
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002577
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003285
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002952
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003507
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) n2916976918
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) n2916976919
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w1187689985
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002737
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002558
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002435
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003338
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002310
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002717
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002855
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003046
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003004
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w1187808620
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002873
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w288147768
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002245
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003030
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002441
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003232
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002836
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002976
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002154
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003327
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003265
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003042
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002538
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002142
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002234
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002257
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002871
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002030
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002525
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w288147770
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002636
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003063
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003094
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002201
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002253
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w1186590038
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002970
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002133

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora