Ľubotice

Prešovský/Prešov

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (275)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Bardejovská (5.54)
Za potokom (5.15)
Československých letcov (4.61)
Sekčovská (4.49)
Pod hájom (3.49)
Hviezdna (3.38)
Domašská (3.19)
Prešovská (3.04)
Kalinčiakova (2.96)
Šípková (2.67)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Platanova => Platanová
Pod Hájom => Pod hájom

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r1135312 w73204051 w73204208 w73204223 w73204304 w73204363 w73204617 w73204636 w73204643 w73205056 w73205067 w73205084 w73205166 w73205181 w73205222 w73205336 w73205351 w73205500 w73205525 w73205626 w73205721 w73205787 w73205928 w73207085 w89877994 w172585259 w178297644 w178299469 w449222167 w651732769 w804354588 w804354593 w848868196 w1074655782 w1074655783 w1074655784 w1082036164 w1089560808 w1126100877 w1136571088 w1167850659 w1168810298 w1171570993 w1185515962 n1974919473 n4481942118 n5073994125 n6497878288 n7832732136 n8012751493 n8013049888 n8013049889 n8330305717 n9972060502 n9980631312 n9980631313 n9980631314 n10030849796 n10030849797 n10030849800 n10030849807 n10129972627 n10567561993 n10595147826 n10595147828 n10931154561 n11056916849 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w73204028 w73204064 w73204706 w73204960 w73205162 w73205180 w73205194 w73205219 w73205753 w73206206 w73206658 w793488290 w793488292 w793488293 w1088457439 w1090237374 w1120661993 w1204678357 n7913778468 n7913778469 n7913778470 n7913778471 n7913778472 n7913778473 n9980648738 n10030849806 n10684160338 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Drozdia
Holubia
K Surdoku
Kamenná
Maková
Mateja Huľu
Na Rovni
Nižnianska
Obchodná ulica
Platanova
Pod Hájom
Pod Šalgovíkom
Roľnícka
Sibírska
Vranovská
Ľanová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Platanova (osm), Platanová (minv) w73204855
Platanova (osm), Platanová (minv) w73204810
Platanova (osm), Platanová (minv) w73204836
Platanova (osm), Platanová (minv) w73204800
Platanova (osm), Platanová (minv) w73204827
Platanova (osm), Platanová (minv) w73204818
Platanova (osm), Platanová (minv) w73204799
Platanova (osm), Platanová (minv) w73204786
Platanova (osm), Platanová (minv) w73204772
Platanova (osm), Platanová (minv) w73204774
Platanova (osm), Platanová (minv) w73204775

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora