Vernár

Prešovský/Poprad

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Na Kapustnice (12.70)
Hlavná (5.15)
Pod úbočou (3.04)
Olšiny (2.68)
Do mlyna (2.46)
Suchá (2.29)
Nad Zárubou (2.08)
Breh (2.01)
Hrbok (1.44)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Do Mlyna => Do mlyna
Pod Úbočou => Pod úbočou

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Do mlyna
Pod úbočou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Do Mlyna
Pod Úbočou

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Do Mlyna (osm), Do mlyna (minv) w73088429
Do Mlyna (osm), Do mlyna (minv) w73088623
Do Mlyna (osm), Do mlyna (minv) w1133541318
Do Mlyna (osm), Do mlyna (minv) w73068345
Do Mlyna (osm), Do mlyna (minv) w73088264
Do Mlyna (osm), Do mlyna (minv) w73068300
Do Mlyna (osm), Do mlyna (minv) w73088167
Do Mlyna (osm), Do mlyna (minv) w73088631
Do Mlyna (osm), Do mlyna (minv) w73088583
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w1133540686
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73088229
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73088290
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73088591
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73068188
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73088489
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73088533
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w526056467
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73068242
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73068059
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73068283
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73088457
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73088439
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73088369
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73068171
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w1133544631
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w1133544628
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73068317
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73088479
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73088258
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73068338
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73068092
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73088214
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73068226
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w73088418

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora