Štrba

Prešovský/Poprad

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (52)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

K vodopádom (16.29)
Dr. Markušovského (11.89)
Štúrova (8.05)
Železničná (7.11)
Hlavná (6.81)
Partizánska (6.71)
Kúpeľná (5.29)
Liptovská (4.61)
SNP (4.24)
Horská (3.63)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Čsl. Armády => Čsl. armády

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w1055998774 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n8824487921 n8831683912 n9955407917 n9955437118 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Čsl. armády

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cesta slobody
Krátka
Martina Benku
Okružná
Petra Zgútha Vrbického
Čsl. Armády

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Brezová (osm), Popradská (minv) n7743682240
Horská (osm), Poľná (minv) w239136613
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w317505575
Poľná (osm), Horská (minv) n7743681959
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682346
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682370
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682371
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682372
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682373
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682374
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682375
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682376
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682377
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682378
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682379
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682380
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682381
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682382
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682383
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682384
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682385
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682386
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682387
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682388
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682369
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682345
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682368
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682389
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682347
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682348
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682349
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682350
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682351
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682352
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682353
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682354
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682355
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682356
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682357
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682358
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682359
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682360
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682361
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682362
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682363
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682364
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682365
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682367
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682366
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682390
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682392
Čsl. Armády (osm), Železničná (minv) n7743682412
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682412
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682391
Čsl. Armády (osm), Železničná (minv) n7743682413
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682413
Čsl. Armády (osm), Železničná (minv) n7743682421
Čsl. Armády (osm), Železničná (minv) n7743682414
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682421
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682414
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682415
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682420
Čsl. Armády (osm), Železničná (minv) n7743682416
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682416
Čsl. Armády (osm), Železničná (minv) n7743682420
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682417
Čsl. Armády (osm), Železničná (minv) n7743682418
Čsl. Armády (osm), Železničná (minv) n7743682415
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682418
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682411
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682410
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682393
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682394
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682395
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682396
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682397
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682398
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682399
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682400
Čsl. Armády (osm), Železničná (minv) n7743682411
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682419
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682402
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682403
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682404
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682405
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682406
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682407
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682408
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682409
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n7743682401
Železničná (osm), Čsl. armády (minv) w239136815
Železničná (osm), Čsl. armády (minv) w239136797
Železničná (osm), Čsl. armády (minv) w239136829
Železničná (osm), Čsl. armády (minv) w239136822
Železničná (osm), Čsl. armády (minv) w239136787
Železničná (osm), Čsl. armády (minv) w239136817
Železničná (osm), Čsl. armády (minv) w996125188
Železničná (osm), Čsl. armády (minv) w239136799
Železničná (osm), Čsl. armády (minv) w239136834

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora