Spišské Bystré

Prešovský/Poprad

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (15)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

SNP (20.66)
Vodárenská (4.42)
Cintorínska (4.38)
Partizánska (3.25)
Jána Lačeka (3.14)
Školská (2.79)
Kukučínova (2.38)
Hviezdoslavova (2.27)
Slnečná (1.69)
Hornádska (1.69)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Vodárenska => Vodárenská

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w145759414 n2902748766 n7782087321 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Vodárenská

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Michálska
Mierová
Vodárenska

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Vodárenska (osm), Vodárenská (minv) w145759026
Vodárenska (osm), Vodárenská (minv) w1093732147
Vodárenska (osm), Vodárenská (minv) w1093732148
Vodárenska (osm), Vodárenská (minv) w145759010
Vodárenska (osm), Vodárenská (minv) w145758402
Vodárenska (osm), Vodárenská (minv) w1093732149
Vodárenska (osm), Vodárenská (minv) w1093732150
Vodárenska (osm), Vodárenská (minv) w1093732151
Vodárenska (osm), Vodárenská (minv) w1093732146
Vodárenska (osm), Vodárenská (minv) w1093731817
Vodárenska (osm), Vodárenská (minv) w145758958
Vodárenska (osm), Vodárenská (minv) w1093731816
Vodárenska (osm), Vodárenská (minv) w1093731815
Vodárenska (osm), Vodárenská (minv) w145759180
Vodárenska (osm), Vodárenská (minv) w1093731819
Vodárenska (osm), Vodárenská (minv) w145758012
Vodárenska (osm), Vodárenská (minv) w145759166
Vodárenska (osm), Vodárenská (minv) w1093731818
Vodárenska (osm), Vodárenská (minv) w145758592

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora