Poprad

Prešovský/Poprad

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (4)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

5314/ 49.026 20.194 JOSM
6002/ 49.034 20.193 JOSM
10612/ 49.035 20.163 JOSM
Lidická 1524/44A 49.081 20.192 JOSM

Adresné body bez súradníc (360)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Lidická (59.87)
Nová (50.78)
Na letisko (23.46)
Partizánska (23.09)
Brokoffova (19.60)
Štefánikova (16.21)
Huszova (13.96)
Popradské nábrežie (13.31)
Alžbetina (13.20)
Levočská (13.11)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Chalúpkova => Chalupkova
Mierova => Mierová
Pod Bránou => Pod bránou
Priemyselná ulica => Priemyselná
Slov. Nár. Povstania => Slov. nár. povstania
Ul. mládeže => Mládeže
Ulica Majstra Pavla => Majstra Pavla
Ulica sv. Juraja => Sv. Juraja
Ulica svätého Mateja => Svätého Mateja

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n30948831 w54236946 w55939065 w73437840 w73441464 w228145164 w228145166 w319531337 w319531338 w319531341 w448873501 w541618788 w634180994 n683894960 n683894961 n1792760075 n2101870863 n2101870873 n2101870877 n2168905764 n2193022895 n2246222980 n2246280680 n2247028323 n2267328542 n2308741791 n2863921284 n3016755833 n3051467876 n3252784522 n3261713995 n4146784494 n4181862989 n4205639641 n4205745205 n4205769392 n4292822689 n4379761478 n4451791789 n4465447304 n4471156674 n6349052561 n8040667689 n8042080063 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w53417594 w139077393 w139077402 w139077601 w139077658 w139077883 w139077917 w139078014 w139078021 w139078057 w139078064 w139078105 w139078112 w139078135 w139078142 w139078150 w139078153 w139078162 w139078176 w139078216 w152687579 w525533413 w525533414 w525533415 w525533416 w525533418 w525533419 w525533420 w525533428 n1654821532 n2247032370 n3051427001 n3051427002 n4046579695 n5876717387 n6598951659 n8349971267 n8684313789 n9819442003 n9852735835 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Slov. nár. povstania
Teplická
Továrenska štvrť

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Boženy Nemcovej
Chalúpkova
Grébova
Jilemnického
Jokaiho
Mierova
Námestie Mórica Beňovského
Pod Bránou
Priemyselný Areál Východ
Slov. Nár. Povstania
Teplicka cesta
Továrenská štvrť

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328483
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328463
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328488
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328462
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328487
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328464
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328486
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328485
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328484
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328461
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328482
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328481
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328480
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328479
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328477
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328476
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328478
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328490
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328472
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328469
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328470
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328489
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328493
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328473
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328471
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328492
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328467
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328474
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328491
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328475
Boženy Nemcovej (osm), Boženy Němcovej (minv) n3178328468
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980204
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980205
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980203
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980198
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980197
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980172
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980201
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980194
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980170
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980206
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980192
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980193
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980191
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980199
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980207
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980171
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980188
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980196
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980195
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980211
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980190
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980174
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980189
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980173
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980187
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980210
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980186
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980175
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980176
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980208
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980177
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980185
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980178
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980183
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980179
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980182
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980180
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980200
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980181
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980184
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980209
Dlhé hony (osm), Suchoňova (minv) n2938889962
Francisciho (osm), Mnoheľova (minv) n2938929551
Jazzová (osm), 29. augusta (minv) n2963873900
Mierova (osm), Mierová (minv) n3051418645
Mierova (osm), Mierová (minv) n3051418639
Mierova (osm), Mierová (minv) n3051418638
Mierova (osm), Mierová (minv) n3051418647
Mierova (osm), Mierová (minv) n3051418644
Mierova (osm), Mierová (minv) n3051418643
Mierova (osm), Mierová (minv) n3051418642
Mierova (osm), Mierová (minv) n3051418641
Mierova (osm), Mierová (minv) n3051418646
Mierova (osm), Mierová (minv) n3051418640
Oravská (osm), Kysucká (minv) n3051456310
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218898
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218902
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218904
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218901
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218905
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218900
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218906
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218907
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218899
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218903
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460912
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460927
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460911
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460928
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460910
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460929
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460931
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460930
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460908
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460907
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460932
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460926
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460909
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460925
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460919
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460914
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460924
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460915
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460923
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460916
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460922
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460917
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460890
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460918
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460906
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460921
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462850
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460920
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462851
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460913
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462833
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462848
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462834
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460905
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460891
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462849
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462853
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460892
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460893
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462846
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460894
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462845
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462844
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460895
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462843
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460896
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462842
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462847
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462841
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460904
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460897
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462835
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460903
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462836
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462837
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460902
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462838
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460900
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462839
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460899
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462840
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460898
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460901
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469101
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469113
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469090
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469833
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469086
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469087
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469088
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469089
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469091
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469097
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469093
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469094
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469095
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469096
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469098
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469099
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469100
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469102
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469092
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469103
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469110
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469104
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469112
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469075
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469111
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469076
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469114
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469077
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469078
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469109
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469079
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469836
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469080
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469108
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469081
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469107
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469106
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469082
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469083
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469105
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469084
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469085
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469128

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora