Poprad

Prešovský/Poprad

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (358)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nová (51.14)
Partizánska (23.09)
Brokoffova (19.60)
Huszova (13.96)
Popradské nábrežie (13.31)
Alžbetina (13.20)
Levočská (12.92)
Na letisko (10.44)
Suchoňova (9.82)
Štefánikova (9.41)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Chalúpkova => Chalupkova
Mierova => Mierová
Pod Bránou => Pod bránou
Priemyselná ulica => Priemyselná
Slov. Nár. Povstania => Slov. nár. povstania
Ul. mládeže => Mládeže
Ulica Majstra Pavla => Majstra Pavla
Ulica Terézie Vansovej => Terézie Vansovej
Ulica sv. Juraja => Sv. Juraja
Ulica svätého Mateja => Svätého Mateja

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n30948831 w54236946 w73437840 w319531337 w319531338 w319531341 w448873501 w634180994 n683894960 n683894961 n2101870863 n2101870873 n2101870877 n2168905764 n2193022895 n2246222980 n2246280680 n2247028323 n2258312478 n2308741791 n2835711436 n2863921284 n3016755833 n3051467876 n3252784522 n3261713995 n4181862989 n4205639641 n4205745205 n4205769392 n4292822689 n4379761478 n4451791789 n4465447304 n6349052561 n8040667689 n8042080063 n11102638372 n11372849503 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w73440037 w73440092 w1204655996 n1654821532 n2168895882 n2247032370 n2963873895 n2963873896 n2963878587 n2963878588 n2963878589 n2963878591 n2963878592 n2963878593 n4046579695 n6598951659 n8349971267 n8684313789 n9819442003 n9852735835 n10921288890 n11132311152 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Chalupkova
Slov. nár. povstania
Teplická

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Chalúpkova
Chatová osada
Grébova
Jilemnického
Jokaiho
Námestie Mórica Beňovského
Pod Bránou
Priemyselný Areál Východ
Slov. Nár. Povstania
Teplicka cesta
Továrenská štvrť

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980173
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980172
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980201
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980194
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980205
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980170
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980206
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980192
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980193
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980191
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980199
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980207
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980171
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980196
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980195
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980210
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980209
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980211
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980197
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980203
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980204
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980188
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980187
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980174
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980186
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980175
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980176
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980185
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980177
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980198
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980178
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980184
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980179
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980182
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980180
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980200
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980181
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980189
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980208
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980190
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) n3202980183
Oravská (osm), Kysucká (minv) w73436921
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218904
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218903
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218902
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218901
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218898
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218900
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218906
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218907
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218899
Pod Bránou (osm), Pod bránou (minv) n3203218905
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73437988
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460912
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438013
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73437999
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438075
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438039
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438092
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438128
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438107
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438168
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438140
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438197
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438097
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73437951
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73437575
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73437603
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73437571
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73437540
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73437564
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73437506
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73437520
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460890
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460918
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73437424
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73437407
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73437651
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73437378
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051462851
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438183
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73437629
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438221
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438309
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438265
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438215
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438767
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438784
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438798
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438725
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438726
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438680
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438684
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) n3051460894
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438652
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438636
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438569
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438580
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438528
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438558
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438688
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438515
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438289
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438275
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438241
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438298
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438336
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438324
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438492
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438385
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438430
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438410
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438478
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438436
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w73438395
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437328
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437306
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437293
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469113
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437393
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437266
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437250
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437370
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437260
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469097
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437227
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437195
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469095
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469096
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469098
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469099
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469100
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437268
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437237
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437285
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437649
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437312
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469112
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437784
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437803
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469076
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437588
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437721
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437705
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437645
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437688
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469836
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437678
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469108
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437652
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469107
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469106
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437635
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437605
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) w73437326
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469084
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469085
Teplická cesta (osm), Teplická (minv) n3051469128

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora