Medzilaborce

Prešovský/Medzilaborce

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (59)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1282/ 49.252 21.912 JOSM
1444/ 49.255 21.911 JOSM
1432/ 49.252 21.915 JOSM
1431/ 49.251 21.914 JOSM
1430/ 49.251 21.914 JOSM
1429/ 49.256 21.91 JOSM
1443/ 49.26 21.908 JOSM
1401/ 49.254 21.912 JOSM
1361/ 49.254 21.914 JOSM
1355/ 49.254 21.915 JOSM
1320/ 49.257 21.91 JOSM
1308/ 49.255 21.911 JOSM
1417/ 49.252 21.913 JOSM
Ševčenkova 929/39 49.257 21.909 JOSM
Ševčenkova 947/30 49.255 21.91 JOSM
Ševčenkova 710/31 49.256 21.91 JOSM
Ševčenkova 711/32 49.256 21.91 JOSM
Ševčenkova 712/33 49.256 21.91 JOSM
Ševčenkova 713/34 49.256 21.91 JOSM
Ševčenkova 714/35 49.256 21.91 JOSM
Ševčenkova 715/36 49.256 21.91 JOSM
Ševčenkova 716/38 49.257 21.91 JOSM
Ševčenkova 718/40 49.257 21.909 JOSM
Ševčenkova 725/48 49.259 21.908 JOSM
Ševčenkova 720/43 49.257 21.909 JOSM
Ševčenkova 722/45 49.257 21.908 JOSM
Ševčenkova 723/46 49.258 21.908 JOSM
Ševčenkova 724/47 49.258 21.909 JOSM
Ševčenkova 708/29 49.255 21.91 JOSM
Ševčenkova 935/49 49.259 21.908 JOSM
Ševčenkova 727/50 49.259 21.908 JOSM
Ševčenkova 728/51 49.26 21.908 JOSM
Ševčenkova 763/52 49.258 21.908 JOSM
Ševčenkova 719/42 49.257 21.909 JOSM
Ševčenkova 707/28 49.255 21.911 JOSM
Ševčenkova 700/21 49.254 21.911 JOSM
Ševčenkova 705/26 49.255 21.911 JOSM
Ševčenkova 681/1 49.251 21.914 JOSM
Ševčenkova 1434/2 49.251 21.914 JOSM
Ševčenkova 685/4 49.252 21.913 JOSM
Ševčenkova 686/6 49.252 21.913 JOSM
Ševčenkova 687/7 49.252 21.913 JOSM
Ševčenkova 688/8 49.252 21.913 JOSM
Ševčenkova 690/9 49.252 21.913 JOSM
Ševčenkova 691/10 49.253 21.912 JOSM
Ševčenkova 692/11 49.253 21.912 JOSM
Ševčenkova 706/27 49.255 21.911 JOSM
Ševčenkova 693/12 49.253 21.912 JOSM
Ševčenkova 939/16 49.254 21.915 JOSM
Ševčenkova 696/17 49.254 21.912 JOSM
Ševčenkova 697/18 49.254 21.911 JOSM
Ševčenkova 698/19 49.254 21.912 JOSM
Ševčenkova 699/20 49.254 21.911 JOSM
Ševčenkova 806/53 49.252 21.912 JOSM
Ševčenkova 702/23 49.254 21.911 JOSM
Ševčenkova 703/24 49.255 21.911 JOSM
Ševčenkova 704/25 49.255 21.911 JOSM
Ševčenkova 695/15 49.253 21.913 JOSM
Ševčenkova 824/56 49.258 21.909 JOSM

Adresné body bez súradníc (1)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Kpt. Nálepku (21.15)
Mierová (8.24)
Duchnovičova (5.95)
Ševčenkova (5.89)
Danová (3.99)
Dobrianskeho (3.73)
Komenského (3.18)
Čsl. armády (2.92)
Cintorínska (2.54)
Tolstého (2.51)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Pod Úbočou => Pod úbočou
Čsl.armády => Čsl. armády

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod úbočou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod Úbočou

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w397368432
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w397368259
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w397368465
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w397368429
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w397368492
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w397368527
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w397368402
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w397368381
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w397368449
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w397368031
Pod Úbočou (osm), Pod úbočou (minv) w397368360

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora