Levoča

Prešovský/Levoča

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (142)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Levočská dolina (34.47)
Kežmarská cesta (12.01)
Ovocinárska (11.55)
Novoveská cesta (7.33)
Kasárenská (5.41)
Milana Rastislava Štefánika (4.87)
Uholná (4.54)
Za sédriou (4.51)
Pri likérke (4.28)
Kláštorská (4.18)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Baštová ulica => Baštová
Bottova ulica => Bottova
Dlhá ulica => Dlhá
Gerlachovská ulica => Gerlachovská
Kasárenská ulica => Kasárenská
Kežmarská ulica => Kežmarská
Kláštorská ulica => Kláštorská
Košická ulica => Košická
Krivánska ulica => Krivánska
Krátka ulica => Krátka
Kukučínova ulica => Kukučínova
Lesná ulica => Lesná
Levočská Dolina => Levočská dolina
Levočské Lúky => Levočské lúky
Lomnická ulica => Lomnická
Lúčna ulica => Lúčna
Mengusovská ulica => Mengusovská
Mäsiarska ulica => Mäsiarska
Móricova ulica => Móricova
Nová ulica => Nová
Nový Dvor => Nový dvor
Okružná ulica => Okružná
Ovocinárska ulica => Ovocinárska
Potočná ulica => Potočná
Poľná ulica => Poľná
Prešovská ulica => Prešovská
Ruskinovská ulica => Ruskinovská
Ružová ulica => Ružová
Sadová ulica => Sadová
Slavkovská ulica => Slavkovská
Staničná ulica => Staničná
Tatranská ulica => Tatranská
Uholná ulica => Uholná
Ulica Fraňa Kráľa => Fraňa Kráľa
Ulica Gašpara Haina => Gašpara Haina
Ulica Gustáva Hermanna => Gustáva Hermanna
Ulica Jozefa Czauczika => Jozefa Czauczika
Ulica Jána Francisciho => Jána Francisciho
Ulica Michala Hlaváčka => Michala Hlaváčka
Ulica Milana Rastislava Štefánika => Milana Rastislava Štefánika
Ulica Viktora Greschika => Viktora Greschika
Ulica Štefana Zamkovského => Štefana Zamkovského
Ulica športovcov => Športovcov
Vetrová ulica => Vetrová
Viničná ulica => Viničná
Vodárenská ulica => Vodárenská
Vysoká ulica => Vysoká
Špitálska ulica => Špitálska
Štúrova ulica => Štúrova
Ždiarska ulica => Ždiarska
Žiacka ulica => Žiacka

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w118731718 w314421212 w624487189 w928207136 w940523387 w1028590971 n3204626864 n3707621872 n4379244306 n5401280675 n11011263350 n11011263351 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n11200942540 n11200942541 n11200942542 n11200942543 n11200942544 n11200942545 n11200942546 n11200942547 n11200942548 n11200942549 n11200942550 n11200942551 n11200942552 n11200942553 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Kežmarská
Krivánska
Levočské lúky
Nový dvor
Sídlisko pri prameni

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dolinský Most
Durst
Fedorkin Jarok
Kežmarská ulica
Kováčová vila
Kriváňska
Kúty
Levočská Dolina
Levočské Lúky
Nový Dvor
Ruskynovský chodník
Sirotínska
Stará hrhovská
Sídlisko Pri Prameni
Uhoľná
Vinica
Vinica 3
Za Bergerovcom
športovcov

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118732079
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118750952
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118750721
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118750823
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118750840
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118750769
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118731592
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118732187
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118732351
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118732632
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118732932
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118731656
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118732144
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118732340
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118732879
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118732593
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118731625
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118732836
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118732687
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118732918
Kežmarská ulica (osm), Kežmarská (minv) w118732463
Kriváňska (osm), Krivánska (minv) w118732697
Kriváňska (osm), Krivánska (minv) w118732701
Kriváňska (osm), Krivánska (minv) w118732566
Kriváňska (osm), Krivánska (minv) w118732728
Kriváňska (osm), Krivánska (minv) w118732541
Kriváňska (osm), Krivánska (minv) w118732518
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725383
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725322
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725884
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725549
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725386
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725858
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725593
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725589
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725820
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725417
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725692
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725627
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725316
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725894
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725903
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725804
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725542
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725546
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725879
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725245
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725822
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725898
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725638
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725607
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725375
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725683
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725770
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725690
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725514
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725685
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725623
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725865
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725311
Levočská Dolina (osm), Levočská dolina (minv) w118725465
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492144
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492180
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492197
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492175
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492178
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492200
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492210
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492212
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492134
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492209
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492135
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492156
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492190
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492172
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492170
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492155
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492167
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492188
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492185
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492150
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492179
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492215
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492199
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492137
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492166
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492141
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492169
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492221
Levočské Lúky (osm), Levočské lúky (minv) w426492195
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w153241706
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w153241852
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w153241765
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w153241788
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w153241800
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w153241688
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w153241858
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w153241733
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w153240615
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w153241518
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w153241662
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w153240707
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w153240119
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w153240871
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w153240680
Sídlisko Pri Prameni (osm), Sídlisko pri prameni (minv) w118731704
Sídlisko Pri Prameni (osm), Sídlisko pri prameni (minv) w118731706
Sídlisko Pri Prameni (osm), Sídlisko pri prameni (minv) w118731705
Sídlisko Pri Prameni (osm), Sídlisko pri prameni (minv) w118731644
Sídlisko Pri Prameni (osm), Sídlisko pri prameni (minv) w118731669
Sídlisko Pri Prameni (osm), Sídlisko pri prameni (minv) w118732342
Sídlisko Pri Prameni (osm), Sídlisko pri prameni (minv) w118731697
Sídlisko Pri Prameni (osm), Sídlisko pri prameni (minv) w118731690
Sídlisko Pri Prameni (osm), Sídlisko pri prameni (minv) w118731692
Sídlisko Pri Prameni (osm), Sídlisko pri prameni (minv) w118731694
Sídlisko Pri Prameni (osm), Sídlisko pri prameni (minv) w118731707
Sídlisko Pri Prameni (osm), Sídlisko pri prameni (minv) w118731664
Sídlisko Pri Prameni (osm), Sídlisko pri prameni (minv) w118731666
Uhoľná (osm), Uholná (minv) w139448610
Uhoľná (osm), Uholná (minv) w139447930
Uhoľná (osm), Uholná (minv) w139447882
Uhoľná (osm), Uholná (minv) w139448188
športovcov (osm), Športovcov (minv) w118725836
športovcov (osm), Športovcov (minv) w118725265
športovcov (osm), Športovcov (minv) w118725889
športovcov (osm), Športovcov (minv) n11180462376
športovcov (osm), Športovcov (minv) n11180462375
Železničný riadok (osm), Žiacka (minv) w118750473

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora