Veľká Lomnica

Prešovský/Kežmarok

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (99)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Popradská (9.01)
Železničná (8.55)
Pod lesom (8.42)
Tatranská (8.10)
Školská (5.22)
Nový dvor (5.11)
Borovicová (3.69)
Okružná (3.31)
Športová (3.26)
Skalnatá (3.07)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Kamenná ulica => Kamenná
Nový Dvor => Nový dvor
Studený Potok => Studený potok
Ulica Kôprovská => Kôprovská
Ulica Vysoká => Vysoká
Ulica Ľadová => Ľadová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Studený potok

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Gerlachovská
Hlavná
Nový Dvor
Studený Potok

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w1149540826
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w1149545545
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w790542096
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w790208641
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w790542099
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w772263605
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w790208643
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w790208644
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w750294672
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w790208642
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w750294673
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w1169333302
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w750294667
Studený Potok (osm), Studený potok (minv) w750294633
Studený Potok (osm), Studený potok (minv) w757295860
Studený Potok (osm), Studený potok (minv) w1158193448
Studený Potok (osm), Studený potok (minv) w750294620
Studený Potok (osm), Studený potok (minv) w757295862
Studený Potok (osm), Studený potok (minv) w750294634
Studený Potok (osm), Studený potok (minv) w750294631
Studený Potok (osm), Studený potok (minv) w750294626
Studený Potok (osm), Studený potok (minv) w750294623
Studený Potok (osm), Studený potok (minv) w750294641
Studený Potok (osm), Studený potok (minv) w1149540873
Studený Potok (osm), Studený potok (minv) w750294640
Studený Potok (osm), Studený potok (minv) w750294638
Studený Potok (osm), Studený potok (minv) w1149540863

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora