Spišská Belá

Prešovský/Kežmarok

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (18)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Slov. nár. povstania (24.53)
Štefánikova (21.19)
Zimná (11.56)
Petzvalova (8.95)
Osloboditeľov (8.43)
Továrenská (8.34)
Hviezdoslavova (7.69)
Letná (5.98)
Športová (5.41)
Kúpeľná (5.17)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Slov. Nár. Povstania => Slov. nár. povstania

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w831176671 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n2354835819 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Gen. Ludvíka Svobodu
Slov. nár. povstania

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Slov. Nár. Povstania

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126432547
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126431670
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126434734
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126432704
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126432128
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126433556
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126433338
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126432514
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126433289
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126432770
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126433099
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126434614
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126431690
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126433987
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126433120
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126433497
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126432056
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126433060
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126431817
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126432425
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126431922
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126432788
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126432061
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126432646
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126433231
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126431841
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126433126
Generála Ludvíka Svobodu (osm), Gen. Ludvíka Svobodu (minv) w126432007
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434355
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434110
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126432022
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434473
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434348
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434083
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434381
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126433919
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126433757
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434709
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434712
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126433836
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126431797
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434215
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434395
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434555
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434455
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434249
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434029
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126431639
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434289
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w1107411248
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434160
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434770
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126433767
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434444
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126431461
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w1107784620
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434180
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434339
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434640
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434196
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126433566
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126433754
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434248
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434736
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w359386435
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126431580
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126431421
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126431626
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126433376
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434183
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126433914
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434027
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434659
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434136
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126433454
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126432055
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126433641
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126433941
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126432423
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434702
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126432727
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126433962
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126433930
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434504
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434738
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434774
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126434067
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126433326
Slov. Nár. Povstania (osm), Slov. nár. povstania (minv) w126431925

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora