Kežmarok

Prešovský/Kežmarok

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (79)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

4368/ 49.126 20.43 JOSM
4389/ 49.126 20.431 JOSM
4390/ 49.126 20.431 JOSM
4391/ 49.126 20.431 JOSM
4392/ 49.126 20.431 JOSM
4394/ 49.125 20.43 JOSM
4395/ 49.125 20.43 JOSM
4396/ 49.125 20.43 JOSM
4397/ 49.125 20.43 JOSM
4398/ 49.125 20.43 JOSM
4399/ 49.125 20.43 JOSM
4400/ 49.125 20.43 JOSM
4401/ 49.125 20.43 JOSM
4402/ 49.125 20.431 JOSM
4403/ 49.125 20.431 JOSM
4404/ 49.125 20.431 JOSM
4387/ 49.126 20.431 JOSM
4386/ 49.126 20.431 JOSM
4388/ 49.126 20.431 JOSM
4384/ 49.126 20.431 JOSM
4369/ 49.126 20.43 JOSM
4370/ 49.126 20.43 JOSM
4371/ 49.126 20.43 JOSM
4372/ 49.126 20.43 JOSM
4373/ 49.126 20.43 JOSM
4374/ 49.126 20.43 JOSM
4385/ 49.126 20.431 JOSM
4376/ 49.126 20.43 JOSM
4375/ 49.126 20.43 JOSM
4378/ 49.126 20.431 JOSM
4379/ 49.126 20.431 JOSM
4380/ 49.126 20.431 JOSM
4381/ 49.126 20.431 JOSM
4382/ 49.126 20.431 JOSM
4383/ 49.126 20.431 JOSM
4377/ 49.126 20.431 JOSM
Bardejovská 1719/7 49.127 20.434 JOSM
Bardejovská 1715/10 49.127 20.435 JOSM
Bardejovská 1718/9 49.127 20.435 JOSM
Bardejovská 1716/8 49.127 20.435 JOSM
Bardejovská 1716/6 49.127 20.435 JOSM
Bardejovská 1717/4 49.127 20.434 JOSM
Bardejovská 1719/5 49.127 20.434 JOSM
Bardejovská 1720/3 49.127 20.434 JOSM
Bardejovská 1717/2 49.127 20.434 JOSM
Bardejovská 1720/1 49.127 20.434 JOSM
Dávida Frölicha 2556/2 49.132 20.439 JOSM
Karola Kuzmányho 1577/15 49.125 20.429 JOSM
Karola Kuzmányho 1576/17 49.125 20.429 JOSM
Karola Kuzmányho 1576/19 49.125 20.429 JOSM
Karola Kuzmányho 1575/21 49.125 20.429 JOSM
Karola Kuzmányho 1587/39 49.125 20.428 JOSM
Karola Kuzmányho 1574/25 49.125 20.428 JOSM
Karola Kuzmányho 1578/27 49.124 20.428 JOSM
Karola Kuzmányho 1579/29 49.125 20.428 JOSM
Karola Kuzmányho 1583/31 49.125 20.427 JOSM
Karola Kuzmányho 1586/33 49.125 20.427 JOSM
Karola Kuzmányho 1586/35 49.125 20.427 JOSM
Karola Kuzmányho 1587/37 49.125 20.428 JOSM
Karola Kuzmányho 1577/13 49.126 20.429 JOSM
Karola Kuzmányho 1575/23 49.125 20.429 JOSM
Lanškrounská 1608/18 49.127 20.433 JOSM
Petržalská 1632/7 49.127 20.431 JOSM
Petržalská 1642/22 49.126 20.431 JOSM
Petržalská 1642/20 49.126 20.431 JOSM
Petržalská 1635/19 49.126 20.431 JOSM
Petržalská 1641/18 49.126 20.431 JOSM
Petržalská 1635/17 49.126 20.431 JOSM
Petržalská 1641/16 49.127 20.431 JOSM
Petržalská 1632/5 49.127 20.431 JOSM
Petržalská 1634/15 49.126 20.431 JOSM
Petržalská 1634/13 49.126 20.431 JOSM
Petržalská 1640/12 49.127 20.431 JOSM
Petržalská 1633/11 49.127 20.431 JOSM
Petržalská 1639/10 49.127 20.431 JOSM
Petržalská 1633/9 49.127 20.431 JOSM
Petržalská 1639/8 49.127 20.431 JOSM
Petržalská 1640/14 49.127 20.431 JOSM
Petržalská 1643/24 49.126 20.431 JOSM

Adresné body bez súradníc (1271)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Slavkovská (15.73)
Poľná (14.34)
Továrenská (9.77)
Trhovište (7.61)
Pod lesom (7.18)
Kukučínova (6.17)
Kamenná baňa (6.15)
Nižná brána (5.76)
Michalská (5.33)
Hradné námestie (4.98)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Dr.Daniela Fischera => Dr. Daniela Fischera
J.Jesenského => J. Jesenského
P.J.Šafárika => P. J. Šafárika
S.Tomášika => S. Tomášika
Ul. Mučeníkov => Mučeníkov

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w359378853 w976251487 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n10946782614 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bardejovská

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

66
Gen. Svobodu
Hraničná
Kežmarská
Na vŕšku
Námestie požiarnikov
Pradiareň V-Z

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Baštová (osm), Dr. Alexandra (minv) w1018281418

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora