Humenné

Prešovský/Humenné

Prekrývajúce sa budovy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Ševčenkova (14.59)
Laborecká (8.71)
Jasenovská (6.96)
Mierová (5.37)
Námestie slobody (5.21)
Janka Kráľa (5.04)
Starinská (4.78)
Kudlovská (4.67)
Sninská (4.21)
Na Podskalku (4.21)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
26. nov. => 26. novembra
Jarná ulica => Jarná
Letná ulica => Letná
Ul. 1.mája => 1. mája
Zimná ulica => Zimná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n11539722579 n11539722581 n11539722583 n11539722584 n11539722586 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Košická (osm), Partizánska (minv) n3211316710
Košická (osm), Partizánska (minv) n3211316718
Košická (osm), Partizánska (minv) n3211316708
Košická (osm), Partizánska (minv) n3211316699
Košická (osm), Partizánska (minv) n3211316720
Košická (osm), Partizánska (minv) n3211316965
Košická (osm), Partizánska (minv) n8433072323
Košická (osm), Partizánska (minv) n3211316712
Košická (osm), Partizánska (minv) n3211316722
Košická (osm), Partizánska (minv) n3211316729
Košická (osm), Partizánska (minv) n3211316716
Košická (osm), Partizánska (minv) n3211316695
Košická (osm), Partizánska (minv) n3211316963
Partizánska (osm), SNP (minv) n8433072311
Partizánska (osm), Košická (minv) n8433072319
Partizánska (osm), SNP (minv) n8433072312
Partizánska (osm), Košická (minv) n8433072320
Partizánska (osm), Košická (minv) n8433072318
Partizánska (osm), Košická (minv) n8433018456
Partizánska (osm), Košická (minv) n8433072164
Partizánska (osm), Košická (minv) n8433072162
Partizánska (osm), Košická (minv) n8433072163
Partizánska (osm), Košická (minv) n8433072087
Partizánska (osm), Košická (minv) n8433018452
Partizánska (osm), Košická (minv) n8433018453
Partizánska (osm), Košická (minv) n8433018454
Partizánska (osm), Košická (minv) n8433018455
Partizánska (osm), Košická (minv) n8433072321
Partizánska (osm), SNP (minv) n8433072313
SNP (osm), Partizánska (minv) n8450941798
SNP (osm), Partizánska (minv) n8450941797
SNP (osm), Partizánska (minv) n8450941799

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora