Bardejov

Prešovský/Bardejov

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Tehelná (61.30)
Bardejovská zábava (39.04)
Stöcklova (32.83)
Mihaľov (14.69)
Postajok (12.07)
Kpt. Nálepku (9.37)
Puškinova (8.69)
Dujava (8.61)
Gróner (8.53)
Štefánikova (8.22)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

29.augusta => 29. augusta
9.mája => 9. mája
Achátová ulica => Achátová
Astrová ulica => Astrová
Azalková ulica => Azalková
B.S.Timravy => B. S. Timravy
Bardejovská Zábava => Bardejovská zábava
Bardejovské Kúpele => Bardejovské kúpele
Buková ulica => Buková
Dobšinského ulica => Dobšinského
J.Grešáka => J. Grešáka
J.Jesenského => J. Jesenského
Jantárová ulica => Jantárová
Javorová ulica => Javorová
Klinčeková ulica => Klinčeková
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
M.V.Miškovského => M. V. Miškovského
M.Vileca => M. Vileca
Nám.L.Berku => Námestie L. Berku
Nám.arm.gen.L.Svobodu => Námestie arm. gen. L. Svobodu
Námestie Svätej rodiny => Námestie svätej rodiny
Opálová ulica => Opálová
Pod Kalváriou => Pod kalváriou
Pod Kútmi => Pod kútmi
Slnečná ulica => Slnečná
Smreková ulica => Smreková
Sv.Jakuba => Sv. Jakuba
T.Ševčenku => T. Ševčenku
Topásová ulica => Topásová
Zafírová ulica => Zafírová
Ľaliová ulica => Ľaliová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w70825215 w70825294 w70825353 w70825366 w70825433 w70825467 w70825547 w70825766 w113552829 w118623014 w756875692 n4333425211 n4370587090 n7416663271 n11225399697 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w70825683 w113552956 n6527943292 n7592863878 n11225436455 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Achátová
Azalková
Jantárová
Klinčeková
Opálová
Starý Blich
Zafírová

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Krátky riadok
M.Vileca
Mníchovský potok
Smer Bard. Nová Ves
Starý blich

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

M.Vileca (osm), M. Vileca (minv) w118623162
M.Vileca (osm), M. Vileca (minv) w118623793
M.Vileca (osm), M. Vileca (minv) w118625266
M.Vileca (osm), M. Vileca (minv) w118625180
M.Vileca (osm), M. Vileca (minv) w118625318
M.Vileca (osm), M. Vileca (minv) w118625141
M.Vileca (osm), M. Vileca (minv) w118625120
M.Vileca (osm), M. Vileca (minv) w118622938
Starý blich (osm), Starý Blich (minv) w118629533
Starý blich (osm), Starý Blich (minv) w118629479
Starý blich (osm), Starý Blich (minv) w118630320
Starý blich (osm), Starý Blich (minv) w118630684
Starý blich (osm), Starý Blich (minv) w118630500
Starý blich (osm), Starý Blich (minv) w118630959
Starý blich (osm), Starý Blich (minv) w118630802
Starý blich (osm), Starý Blich (minv) w118629687
Starý blich (osm), Starý Blich (minv) w118630896
Starý blich (osm), Starý Blich (minv) w118629502
Starý blich (osm), Starý Blich (minv) w118629506

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora