Trnavá Hora

Banskobystrický/Žiar nad Hronom

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná cesta (5.98)
Do doliny (5.92)
Dlhá (3.92)
Okružná cesta (3.69)
Partizánska cesta (3.56)
Horná (3.46)
Pod Belíkovom (3.09)
Mlynská (3.00)
Ladnianska cesta (2.75)
Pohronská (2.56)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Beličkova ulica => Beličkova
Bočná ulica => Bočná
Dlhá ulica => Dlhá
Dolná ulica => Dolná
Dubová ulica => Dubová
Heškovská ulica => Heškovská
Horná ulica => Horná
Lipová ulica => Lipová
Lúčna ulica => Lúčna
Marichelova ulica => Marichelova
Mlynská ulica => Mlynská
Pohronská ulica => Pohronská
Poľná ulica => Poľná
Slnečná ulica => Slnečná
Strmá ulica => Strmá
Ulica Do Brezín => Do Brezín
Ulica Do Doliny => Do doliny
Ulica Do Vrbiny => Do Vrbiny
Ulica Hrabíky => Hrabíky
Ulica Kľačianska dolina => Kľačianska dolina
Ulica Pod Belíkovom => Pod Belíkovom
Ulica Pod Ladnom => Pod Ladnom
Ulica Pod borovicami => Pod borovicami
Ulica Pod hôrkou => Pod hôrkou
Ulica Pod traťou => Pod traťou
Ulica Pri kaplnke => Pri kaplnke
Úzka ulica => Úzka
Čižmárová ulica => Čižmárová
Školská ulica => Školská
Števkova ulica => Števkova

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hrabíky

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Do Doliny

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742806
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742830
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742804
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742799
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742797
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742793
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742800
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742783
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742846
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742779
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742782
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742787
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742769
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742767
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742781
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742774
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742773
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742780
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) n7925018466
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742808
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742844
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742807
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742791
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w100294776
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742837
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w100294801
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742850
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742860
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742852
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742858
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742805
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742857
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742847
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742856
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742803
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742829
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742789
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742810
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742790
Do Doliny (osm), Do doliny (minv) w71742792

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora