Kremnica

Banskobystrický/Žiar nad Hronom

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Jurka Langsfelda (11.53)
Rumunskej armády (8.03)
Československej armády (5.64)
Jula Horvátha (4.89)
Zlatá (4.75)
Dolná (4.71)
Veternícka (4.35)
Partizánska dolina (4.12)
Banská cesta (3.48)
Sama Chalupku (2.95)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Angyalova ulica => Angyalova
Bystrická ulica => Bystrická
Dolná ulica => Dolná
Kutnohorská ulica => Kutnohorská
Matunákova ulica => Matunákova
Továrenská ulica => Továrenská
Ulica Jula Horvátha => Jula Horvátha
Ulica Jurka Langsfelda => Jurka Langsfelda
Ulica Jána Kollára => Jána Kollára
Ulica Pavla Križku => Pavla Križku
Ulica Rumunskej armády => Rumunskej armády
Ulica Sama Chalupku => Sama Chalupku
Ulica Československej armády => Československej armády
Ulica Ľudovíta Štúra => Ľudovíta Štúra
Veternícka ulica => Veternícka
Zechenterova ulica => Zechenterova
Zlatá ulica => Zlatá

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w51831340 w51841645 w58511589 w58511636 w58512109 w386545802 w484713177 w484713179 n3898765730 n3898765731 n3898765732 n3898765733 n3901545107 n3901545117 n3901545141 n3901545142 n3904758106 n3904758108 n3904758109 n3919554189 n3919554190 n3919554191 n3919586517 n3919586520 n3919586525 n3919586526 n3919586527 n3919602129 n3919606288 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w58510874 w58511036 w58511062 w58511110 w58511119 w58511155 w58511261 w58511288 w58511303 w58511324 w58511371 w58511380 w58511437 w58511492 w58511494 w58511649 w58511745 w58511792 w58511893 w58511909 w58512000 w58512113 w58512157 w58512206 w386545803 w386545804 n836247384 n3911020716 n3919554193 n4224422647 n7966708641 n7966708642 n7966708643 n9004809699 n9672188595 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Benzinol

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Veternícka (osm), Dolná (minv) n3901545144

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora