Žiar nad Hronom

Banskobystrický/Žiar nad Hronom

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (1)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

M. Chrásteka (16.14)
Partizánska (15.18)
SNP (5.99)
Medzi vodami (5.31)
A. Dubčeka (5.20)
Svitavská (4.36)
Cyrila a Metoda (4.01)
Tajovského (3.57)
Hviezdoslavova (3.55)
A. Kmeťa (2.95)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Medzi Vodami => Medzi vodami
Nám. Matice slovenskej => Námestie Matice slovenskej
Pod Vršky => Pod vršky

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w53743042 w58221595 w175280296 n309201063 n477404454 n931723310 n931723348 n931723355 n1676766129 n4275837789 n4275841993 n11368028821 n11368203397 n11805538536 n11805538537 n11805538538 n11805538539 n11805538540 n11826769239 n11836534795 n11848569017 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w58221316 n11730631102 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod háj
Pod vršky

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cesta na vodáreň
Dukelských Hrdinov
Janka Kráľa
Medzi Vodami
Pod vŕšky
Štefana Moyzesa

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Hurbanova (osm), Tajovského (minv) n3267571776
Hurbanova (osm), Tajovského (minv) n4467593221
Hurbanova (osm), Tajovského (minv) n4467593216
Hurbanova (osm), Tajovského (minv) n4467593210
Jiráskova (osm), M. R. Štefánika (minv) n2052795824
M. Chrásteka (osm), Svitavská (minv) n3267562133
M. R. Štefánika (osm), Jiráskova (minv) n2052795833
M. R. Štefánika (osm), Námestie Matice slovenskej (minv) n2052795867
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58220618
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w53747499
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58220418
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58221248
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58221005
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58221358
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w53747495
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58221162
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58220571
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58222046
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58221947
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58221786
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58221365
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58221151
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58221438
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58220961
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58221691
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58221038
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58221727
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58222079
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58221616
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58221280
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58221102
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58222019
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58220745
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58220981
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58222000
Medzi Vodami (osm), Medzi vodami (minv) w58220942
Námestie Matice slovenskej (osm), M. R. Štefánika (minv) n2052795871
Pod vŕšky (osm), Pod vršky (minv) w53747391
Pod vŕšky (osm), Pod vršky (minv) w53747245
Pod vŕšky (osm), Pod vršky (minv) w53747247
Pod vŕšky (osm), Pod vršky (minv) w53747392
Pod vŕšky (osm), Pod vršky (minv) w53743437
Pod vŕšky (osm), Pod vršky (minv) w53743915
Svitavská (osm), M. Chrásteka (minv) n3267562134
Tajovského (osm), Hurbanova (minv) n9788146134
Tajovského (osm), Hurbanova (minv) n4467592764
Tajovského (osm), Hurbanova (minv) n9788146133
Tajovského (osm), Hurbanova (minv) n4467592762

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora