Žiar nad Hronom

Banskobystrický/Žiar nad Hronom

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

M. Chrásteka (16.14)
Partizánska (15.28)
SNP (5.98)
Medzi vodami (5.31)
A. Dubčeka (5.20)
Svitavská (4.56)
Cyrila a Metoda (4.01)
Tajovského (3.57)
Hviezdoslavova (3.55)
A. Kmeťa (2.95)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Medzi Vodami => Medzi vodami
Nám. Matice slovenskej => Námestie Matice slovenskej
Pod Vršky => Pod vršky

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w58221595 n931723355 n4275837789 n4275841993 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w58220343 w58221316 w58221347 n2837939631 n4311053023 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dukelských hrdinov
Pod háj
Pod vršky

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cesta na vodáreň
Dukelských Hrdinov
Janka Kráľa
Pod vŕšky
Štefana Moyzesa

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Cyrila a Metoda (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271235
Cyrila a Metoda (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271234
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271231
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n3270703061
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271228
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n3270703064
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271229
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271216
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271217
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) w53742850
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) w53742849
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271232
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271233
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271218
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271219
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2600975637
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271220
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2600975640
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271221
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271230
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271222
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n3270702359
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n3270703072
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271227
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271224
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n3270703063
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271223
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271225
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n2838271226
Dukelských Hrdinov (osm), Dukelských hrdinov (minv) n3270703068
Hurbanova (osm), Tajovského (minv) n4467593221
Hurbanova (osm), Tajovského (minv) n3267571776
Hurbanova (osm), Tajovského (minv) n4467593216
Hurbanova (osm), Tajovského (minv) n4467593210
Jiráskova (osm), M. R. Štefánika (minv) n2052795824
M. Chrásteka (osm), Svitavská (minv) n3267562133
M. R. Štefánika (osm), Jiráskova (minv) n2052795833
M. R. Štefánika (osm), Námestie Matice slovenskej (minv) n2052795867
Námestie Matice slovenskej (osm), M. R. Štefánika (minv) n2052795871
Pod vŕšky (osm), Pod vršky (minv) w53743437
Pod vŕšky (osm), Pod vršky (minv) w53747391
Pod vŕšky (osm), Pod vršky (minv) w53743915
Pod vŕšky (osm), Pod vršky (minv) w53747392
Pod vŕšky (osm), Pod vršky (minv) w53747247
Pod vŕšky (osm), Pod vršky (minv) w53747245
Svitavská (osm), M. Chrásteka (minv) n3267562134
Tajovského (osm), Hurbanova (minv) n9788146133
Tajovského (osm), Hurbanova (minv) n9788146134
Tajovského (osm), Hurbanova (minv) n4467592762
Tajovského (osm), Hurbanova (minv) n4467592764
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moysesa (minv) n2052686958
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moysesa (minv) n2052686953
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moysesa (minv) n2052686948
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moysesa (minv) n2052686943
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moysesa (minv) n2052686915
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moysesa (minv) n2052686938
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moysesa (minv) n2052686909
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moysesa (minv) n2052686933
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moysesa (minv) n2052686928
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moysesa (minv) n2052686924
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moysesa (minv) n2052686960
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moysesa (minv) n2052686919

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora