Žarnovica

Banskobystrický/Žarnovica

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Sandrická (8.95)
Slobody (7.85)
Fraňa Kráľa (6.78)
Bystrická (6.58)
Hronská (5.37)
Partizánska (5.20)
Ľudovíta Štúra (4.06)
Kpt. Jána Nálepku (3.47)
Námestie Slovenského národného povstania (3.37)
Májová (2.78)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Bystrická ulica => Bystrická
Dolná ulica => Dolná
Februárová ulica => Februárová
Hronská ulica => Hronská
Hviezdoslavova ulica => Hviezdoslavova
Kľakovská ulica => Kľakovská
Mierová ulica => Mierová
Májová ulica => Májová
Nová ulica => Nová
Partizánska ulica => Partizánska
Pivovarská ulica => Pivovarská
Potočná ulica => Potočná
Sandrická ulica => Sandrická
Tatranská ulica => Tatranská
Tehelná ulica => Tehelná
Ulica Andreja Kmeťa => Andreja Kmeťa
Ulica Andreja Sládkoviča => Andreja Sládkoviča
Ulica Františka Hečku => Františka Hečku
Ulica Fraňa Kráľa => Fraňa Kráľa
Ulica Ladislava Osvalda => Ladislava Osvalda
Ulica Martina Kukučína => Martina Kukučína
Ulica Petra Jilemnického => Petra Jilemnického
Ulica kpt. Jána Nálepku => Kpt. Jána Nálepku
Ulica na Gremenici => Na Gremenici
Ulica na Ležiskách => Na Ležiskách
Ulica nad mlynom => Nad mlynom
Ulica obrancov mieru => Obrancov mieru
Ulica slobody => Slobody
Ulica Ľudovíta Štúra => Ľudovíta Štúra
Železničná ulica => Železničná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na Ležiskách

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na ležiskách

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na ležiskách (osm), Na Ležiskách (minv) w59223234
Na ležiskách (osm), Na Ležiskách (minv) w59221949
Na ležiskách (osm), Na Ležiskách (minv) w59221852
Na ležiskách (osm), Na Ležiskách (minv) w59223139
Na ležiskách (osm), Na Ležiskách (minv) w59223168
Na ležiskách (osm), Na Ležiskách (minv) w59223876
Na ležiskách (osm), Na Ležiskách (minv) w59222677
Na ležiskách (osm), Na Ležiskách (minv) w59222809
Na ležiskách (osm), Na Ležiskách (minv) w59223277
Na ležiskách (osm), Na Ležiskách (minv) w59221884
Partizánska (osm), Námestie Slovenského národného povstania (minv) w59223253
Partizánska (osm), Námestie Slovenského národného povstania (minv) w59221718
Partizánska (osm), Námestie Slovenského národného povstania (minv) w59222855

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora