Žarnovica

Banskobystrický/Žarnovica

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Sandrická (8.94)
Slobody (7.88)
Fraňa Kráľa (6.78)
Bystrická (6.55)
Hronská (5.37)
Partizánska (5.20)
Ľudovíta Štúra (4.06)
Kpt. Jána Nálepku (3.39)
Námestie Slovenského národného povstania (3.37)
Májová (2.85)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Bystrická ulica => Bystrická
Dolná ulica => Dolná
Februárová ulica => Februárová
Hronská ulica => Hronská
Hviezdoslavova ulica => Hviezdoslavova
Kľakovská ulica => Kľakovská
Mierová ulica => Mierová
Májová ulica => Májová
Nová ulica => Nová
Partizánska ulica => Partizánska
Pivovarská ulica => Pivovarská
Potočná ulica => Potočná
Sandrická ulica => Sandrická
Tatranská ulica => Tatranská
Tehelná ulica => Tehelná
Ulica Andreja Kmeťa => Andreja Kmeťa
Ulica Andreja Sládkoviča => Andreja Sládkoviča
Ulica Františka Hečku => Františka Hečku
Ulica Fraňa Kráľa => Fraňa Kráľa
Ulica Ladislava Osvalda => Ladislava Osvalda
Ulica Martina Kukučína => Martina Kukučína
Ulica Petra Jilemnického => Petra Jilemnického
Ulica kpt. Jána Nálepku => Kpt. Jána Nálepku
Ulica na Gremenici => Na Gremenici
Ulica na Ležiskách => Na Ležiskách
Ulica nad mlynom => Nad mlynom
Ulica obrancov mieru => Obrancov mieru
Ulica slobody => Slobody
Ulica Ľudovíta Štúra => Ľudovíta Štúra
Železničná ulica => Železničná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w59223779 w73485880 w73485897 w73485926 w73485928 w73485938 w73485943 w73485947 w73485955 w73485964 w73485977 w718277725 w718277726 n1693631871 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w59223240 w603691497 w816590199 n4359406590 n9755759570 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na Ležiskách

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Fraňa Krála
Na ležiskách
Revištské podzámčie

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Fraňa Krála (osm), Fraňa Kráľa (minv) w59222295
Partizánska (osm), Námestie Slovenského národného povstania (minv) w59223253
Partizánska (osm), Námestie Slovenského národného povstania (minv) w59222855

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora