Nová Baňa

Banskobystrický/Žarnovica

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Matiašova cesta (10.33)
Kozákova dolina (6.64)
Rekreačná cesta (5.74)
Viničná cesta (5.53)
Šibeničný vrch (5.32)
Mariánska (4.66)
Záhrbská (4.60)
Podhorská (4.55)
Prírodná (4.41)
Tajch (4.15)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

M.R.Štefánika => M. R. Štefánika
Nad Hrádzou => Nad hrádzou
Pod Hrádzou => Pod hrádzou
Vršky => Vŕšky

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Vŕšky

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Havranov most
Orgonášová
Suchý mlyn
Vršky

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Viničná cesta (osm), Školská (minv) w761295823
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59094595
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59093826
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59092976
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59095465
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59091557
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59093935
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59092880
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59091592
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59095766
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59092757
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59092029
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59091563
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59092606
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59093978
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59094514
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59092139
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59095166
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59093020
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59093411
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59092911
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59094946
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59095329
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59093583
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59092717
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59093222
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w80051634
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59092290
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59095249
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59094833
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59094160
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59094763
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w395999660
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59095409
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w1228331971
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w80051644
Vršky (osm), Vŕšky (minv) w59095415
Školská (osm), Viničná cesta (minv) w59094489

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora