Lieskovec

Banskobystrický/Zvolen

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Osloboditeľov (29.28)
Hrádocká (13.40)
Hájik (4.56)
Horná (4.27)
Lieskovská cesta (2.52)
Nová (2.23)
Medzi hrušky (1.95)
Na Barinách (1.84)
Stredisková (1.54)
Agátová (1.51)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Bakova Jama => Bakova jama
Hradocká => Hrádocká

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bakova jama

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bakova Jama
Hradocká
Lučenecká cesta

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) w184145196
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) w184144869
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005709
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005832
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005857
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w121363721
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005621
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005891
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005809
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005664
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005635
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005879
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005602
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005839
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005875
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005745
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005687
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005720
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005632
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005858
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005746
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005775
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005708
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005808
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005887
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005885
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005732
Hradocká (osm), Hrádocká (minv) w543005884

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora