Zvolenská Slatina

Banskobystrický/Zvolen

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Slov. nár. povstania (39.82)
Športová (9.04)
Komenského (5.09)
Školská (4.62)
Cintorínska cesta (4.38)
Borovinská cesta (3.91)
Terézie Vansovej (3.64)
Budovateľská (3.14)
Družstevná (2.95)
Boroviny-Krvavník (2.71)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Malá Strana => Malá strana
Pod Hájom => Pod hájom
Slov.nár.povstania => Slov. nár. povstania

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n9143838769 n9143838792 n9174407394 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n33023451 n3269047987 n4837296221 n9174407393 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Borovinská
Malá Strana
Železničná

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117747
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117976
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117253
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117225
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117209
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117287
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117341
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117304
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117917
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117750
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117091
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117158
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117164
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117100
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117542
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117527
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117068
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121118090
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121118093
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117698
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117915
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117763
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117211
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w1185942356
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117240
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117664
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117502
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117362
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121118060
Malá Strana (osm), Malá strana (minv) w121117273

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora