Sliač

Banskobystrický/Zvolen

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

1. mája (25.46)
Š. Záhorského (25.18)
Letecká (12.40)
Samporská (8.05)
Sládkovičova (7.13)
Nový partizán (6.76)
Železničná (3.18)
Kúpeľná (3.10)
Továrenská (2.80)
SNP (2.57)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Júliusa Fučíka => Juliusa Fučíka
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Kúpelná => Kúpeľná
Na Brázdach => Na brázdach
Nový Partizán => Nový partizán
Starý Partizán => Starý partizán
Ulica Františka Papánka => Františka Papánka
Ulica Hany Ponickej => Hany Ponickej
Ulica gen. Otta Smika => Gen. Otta Smika
Ulica Ľ. Podjavorinskej => Ľ. Podjavorinskej
Za Školou => Za školou
Š.Záhorského => Š. Záhorského

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r9396680 r9396681 r9396682 r9396683 r12418355 w129102969 w129103012 w129103051 w129103172 w129103267 w129103331 w129103339 w129103349 w129103506 w129103631 w129103648 w129103663 w129103671 w129103679 w129103680 w129103693 w129103711 w129103719 w129103772 w129103797 w129103822 w129103828 w129108768 w129108776 w129108777 w129108804 w129108850 w129108853 w129108865 w129108877 w129108905 w129108909 w129108916 w129108941 w129108953 w129108969 w221369196 w302711452 w302912333 w304575074 w304575079 w304575080 w304575981 w304575982 w304575983 w690391814 n1029853905 n3945274091 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w129102947 w129102966 w129102977 w129103089 w129103136 w129103195 w129103252 w129103328 w129103343 w129103355 w129103366 w129103370 w129103448 w129103543 w129103587 w129103643 w129103677 w129103682 w129103730 w129103748 w129103806 w129108767 w129108773 w129108785 w129108790 w129108792 w129108793 w129108794 w129108834 w129108841 w129108869 w129108878 w129108885 w129108893 w129108899 w129108902 w129108911 w129108913 w129108923 w129108930 w129108951 w129108959 w129108960 w129108965 w129108972 w129108974 w129108976 w129108987 w129108996 w129109005 w129109008 w129109028 w129109044 w129109049 w129109067 w129109075 w129109080 w129109081 w129109106 w129109113 w129109114 w129109124 w129109131 w129109132 w221369195 w302644215 w302644217 w302644229 w302644231 w302647015 w302647017 w302647019 w302647024 w302647032 w302647510 w302647511 w302647512 w302704310 w302704317 w302704318 w302705870 w302705872 w302705874 w302705876 w302705877 w302705878 w302711443 w302711444 w302711445 w302711446 w302711447 w302711450 w302711453 w302728918 w302728920 w302728921 w302728926 w302728927 w302728929 w302728931 w302728938 w302730057 w302730058 w302730059 w302730060 w302730061 w302730063 w302730065 w302730066 w302730068 w302730069 w302730070 w302730073 w302777958 w302777961 w302777965 w302777971 w302777974 w302778024 w302778031 w302912335 w304575073 w304575978 w304575979 w304575980 w428185737 w588171547 w588441886 w588441887 w588441888 w588441889 w588441890 w588441891 w588441892 w588441893 w589921426 w589930340 w589930341 w690391826 w690391855 n1029853833 n5617742469 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Boženy Nemcovej
Juliusa Fučíka
Nový partizán
Prvého mája
Starý partizán

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Badínska
Boženy Němcovej
Júliusa Fučíka
Sampor
Sliačska
Štefana Záhorského

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Rybárska (osm), SNP (minv) w129108882
Sládkovičova (osm), Trebuľa (minv) w278965492
Štefana Záhorského (osm), Š. Záhorského (minv) w129109017
Štefana Záhorského (osm), Š. Záhorského (minv) w129109134
Štefana Záhorského (osm), Š. Záhorského (minv) w129108925
Štefana Záhorského (osm), Š. Záhorského (minv) w129108856
Štefana Záhorského (osm), Š. Záhorského (minv) w129109062
Štefana Záhorského (osm), Š. Záhorského (minv) w129109065

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora