Sliač

Banskobystrický/Zvolen

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (1)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

1. mája (25.46)
Š. Záhorského (25.18)
Letecká (12.40)
Samporská (8.07)
Sládkovičova (7.13)
Nový partizán (6.76)
Železničná (3.18)
Kúpeľná (3.10)
Továrenská (2.80)
Trebuľa (2.57)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Júliusa Fučíka => Juliusa Fučíka
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Kúpelná => Kúpeľná
Na Brázdach => Na brázdach
Nový Partizán => Nový partizán
Starý Partizán => Starý partizán
Ulica Františka Papánka => Františka Papánka
Ulica Hany Ponickej => Hany Ponickej
Ulica gen. Otta Smika => Gen. Otta Smika
Ulica Ľ. Podjavorinskej => Ľ. Podjavorinskej
Za Školou => Za školou
Š.Záhorského => Š. Záhorského

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r12418355 n1029853905 n3945274091 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w302777958 w428185737 n1029853833 n5617742469 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Juliusa Fučíka
Nový partizán
Prvého mája
Starý partizán

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Badínska
Bystrická
Júliusa Fučíka
Kpt.Nálepku
Na Brázdach
Nový Partizán
Sampor
Sliačska
Starý Partizán
Za Školou

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

1. mája (osm), Prvého mája (minv) w129108947
1. mája (osm), Prvého mája (minv) w129109086
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w302730061
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w302705874
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w1185046511
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w302730057
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w302705872
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w302705873
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w302705871
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w302730059
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w302705870
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w302730060
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w302705869
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w1185046510
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w302730058
Kpt.Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w302728921
Kpt.Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w302728922
Kpt.Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w302728918
Kpt.Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w302705878
Kpt.Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w302728920
Kpt.Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w302705877
Kpt.Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w302705876
Kpt.Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w302730064
Kpt.Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w302730056
Kpt.Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w302728927
Kpt.Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w302728929
Kpt.Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w302730065
Kpt.Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w302728931
Kpt.Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w302730066
Kpt.Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w302728938
Kpt.Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w302728926
Na Brázdach (osm), Na brázdach (minv) w129103741
Na Brázdach (osm), Na brázdach (minv) w129103173
Na Brázdach (osm), Na brázdach (minv) w129103155
Na Brázdach (osm), Na brázdach (minv) w129103728
Na Brázdach (osm), Na brázdach (minv) w129103598
Na Brázdach (osm), Na brázdach (minv) w129103712
Na Brázdach (osm), Na brázdach (minv) w129103826
Na Brázdach (osm), Na brázdach (minv) w129103725
Na Brázdach (osm), Na brázdach (minv) w129103661
Na Brázdach (osm), Na brázdach (minv) w129103700
Na Brázdach (osm), Na brázdach (minv) w129103841
Na Brázdach (osm), Na brázdach (minv) w129103201
Na Brázdach (osm), Na brázdach (minv) w129103482
Na Brázdach (osm), Na brázdach (minv) w129102963
Na Brázdach (osm), Na brázdach (minv) w129103677
Na Brázdach (osm), Na brázdach (minv) w129103691
Nový Partizán (osm), Nový partizán (minv) w129103106
Nový Partizán (osm), Nový partizán (minv) w129103093
Nový Partizán (osm), Nový partizán (minv) w129103664
Nový Partizán (osm), Nový partizán (minv) w129103798
Nový Partizán (osm), Nový partizán (minv) w129102951
Nový Partizán (osm), Nový partizán (minv) w129103002
Nový Partizán (osm), Nový partizán (minv) w129103019
Nový Partizán (osm), Nový partizán (minv) w129102998
Nový Partizán (osm), Nový partizán (minv) w129103415
Nový Partizán (osm), Nový partizán (minv) w129103627
Nový Partizán (osm), Nový partizán (minv) w428288891
Nový Partizán (osm), Nový partizán (minv) w129103256
Nový Partizán (osm), Nový partizán (minv) w428288895
Nový Partizán (osm), Nový partizán (minv) w331334433
Nový Partizán (osm), Nový partizán (minv) w1185492787
Nový Partizán (osm), Nový partizán (minv) w1185492786
Nový Partizán (osm), Nový partizán (minv) w129103046
Nový Partizán (osm), Nový partizán (minv) w129103761
Starý Partizán (osm), Starý partizán (minv) w129103842
Za Školou (osm), Za školou (minv) w129108982
Za Školou (osm), Za školou (minv) w129109083
Za Školou (osm), Za školou (minv) w129108806
Za Školou (osm), Za školou (minv) w690391859
Za Školou (osm), Za školou (minv) w129108795
Za Školou (osm), Za školou (minv) w129109133
Za Školou (osm), Za školou (minv) w129109058
Za Školou (osm), Za školou (minv) w129108985
Za Školou (osm), Za školou (minv) w129108798
Za Školou (osm), Za školou (minv) w129108785
Za Školou (osm), Za školou (minv) w129108797
Za Školou (osm), Za školou (minv) w129108774
Za Školou (osm), Za školou (minv) w129109026

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora