Dobrá Niva

Banskobystrický/Zvolen

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Slobody (29.20)
Dubovská (15.51)
Sláviková (13.38)
Cesnaková (4.00)
Kráľová (3.49)
Štiavnická (3.48)
Družstevná (3.19)
Eleny Maróthy Šoltésovej (3.04)
Podholienec (2.90)
Školská (2.34)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

8.marca => 8. marca
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Nám. Slov. nár. povst. => Námestie Slov. nár. povst.
Slávikova => Sláviková

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Slávikova
Stará hradská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71430684
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432115
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432110
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432603
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71431459
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432718
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71430308
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71431801
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71430597
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432562
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432414
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71430242
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71430935
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432209
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71649559
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71649417
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432363
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71430566
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432628
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432662
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w790267574
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w988824310
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71431763
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71431555
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432114
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w790267600
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432493
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71429895
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71430115
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71430139
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71430414
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432162
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432544
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71431703
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432491
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71431752
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432605
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71431334
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71431086
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71430091
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71649550
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432437
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432006
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w988827732
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71430125
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432428
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432726
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w988827734
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71431003
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71431526
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71430670
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w790267599
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w671337331
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71430047
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w671337330
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w671337329
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71431164
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71431324
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71430395
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71429963
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w988824317
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71649610
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71431007
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71431883
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71430514
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432186
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71649605
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71431326
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71430714
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71430228
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432629
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71430297
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432673
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432694
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432482
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71649483
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432272
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w671337328
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71431419
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71432195
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w71430978
Slávikova (osm), Sláviková (minv) w729357464

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora