Babiná

Banskobystrický/Zvolen

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Horná (23.44)
Dolná (5.01)
Rybničná (4.71)
Za uličkou (3.44)
Plánková (2.58)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Dolná ulica => Dolná
Horná ulica => Horná
Plánkova ulica => Plánková
Rybničná ulica => Rybničná
Za Uličkou => Za uličkou

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Plánkova
Za Uličkou

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584687
Plánkova (osm), Plánková (minv) w1175612312
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584846
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584883
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584873
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584869
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584850
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584884
Plánkova (osm), Plánková (minv) w375944304
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584911
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584624
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584909
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584760
Plánkova (osm), Plánková (minv) w481888406
Plánkova (osm), Plánková (minv) w481888407
Plánkova (osm), Plánková (minv) w481888408
Plánkova (osm), Plánková (minv) w755389784
Plánkova (osm), Plánková (minv) w481888395
Plánkova (osm), Plánková (minv) w481888399
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584735
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584669
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584822
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584870
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584877
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584862
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584808
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584621
Plánkova (osm), Plánková (minv) w755589871
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584794
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584824
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584636
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584757
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584632
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584918
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584922
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584737
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584645
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584802
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584874
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584835
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584732
Plánkova (osm), Plánková (minv) w202584642
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w1175612308
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w542327872
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w202584644
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w481888396
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w202584628
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w202584871
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w542327874
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w542327863
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w202584854
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w755389783
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w481888390
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w202584896
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w721520391
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w202584913
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w481888393
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w1175612310
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w481888397
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w202584851
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w202584900
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w202584816
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w202584620
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w202584727
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w202584698
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w755389782
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w481888388
Za Uličkou (osm), Za uličkou (minv) w1175612309

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora