Zvolen

Banskobystrický/Zvolen

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (507)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Lukovská cesta (24.99)
Dukelských hrdinov (24.42)
P. O. Hviezdoslava (21.63)
Unionka (18.87)
J. Bánika (18.70)
Pribinova (17.01)
Sokolská (16.68)
T. G. Masaryka (16.38)
Nižovec (14.89)
S. Chalupku (14.65)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.Mája => 1. mája
11.Marca => 11. marca
29.augusta => 29. augusta
9.Mája => 9. mája
A.Bernoláka => A. Bernoláka
A.Hlinku => A. Hlinku
A.Nográdyho => A. Nográdyho
A.Sládkoviča => A. Sládkoviča
B.Němcovej => B. Němcovej
Bakova Jama => Bakova jama
D.Ertla => D. Ertla
E.M.Šoltésovej => E. M. Šoltésovej
E.P.Voljanského => E. P. Voljanského
F.Hečku => F. Hečku
F.Kráľa => F. Kráľa
I.Krasku => I. Krasku
I.Lihoveckého => I. Lihoveckého
J.A.Komenského => J. A. Komenského
J.Alexyho => J. Alexyho
J.Bottu => J. Bottu
J.Bánika => J. Bánika
J.C.Hronského => J. C. Hronského
J.Donča => J. Donča
J.Fándlyho => J. Fándlyho
J.G.Tajovského => J. G. Tajovského
J.Gagarina => J. Gagarina
J.Hollého => J. Hollého
J.Jesenského => J. Jesenského
J.Jiskru => J. Jiskru
J.Jánošíka => J. Jánošíka
J.Kalinčiaka => J. Kalinčiaka
J.Kollára => J. Kollára
J.Kozáčeka => J. Kozáčeka
J.Kráľa => J. Kráľa
J.Matušku => J. Matušku
J.Nerudu => J. Nerudu
J.Poničana => J. Poničana
J.Švermu => J. Švermu
K.Šmidkeho => K. Šmidkeho
L.Novomeského => L. Novomeského
M.Bazovského => M. Bazovského
M.Kukučína => M. Kukučína
M.M.Hodžu => M. M. Hodžu
M.Nešpora => M. Nešpora
M.R.Štefánika => M. R. Štefánika
M.Rázusa => M. Rázusa
Na Hôrke => Na hôrke
Na Rovni => Na rovni
P.J.Šafárika => P. J. Šafárika
P.Jilemnického => P. Jilemnického
P.O.Hviezdoslava => P. O. Hviezdoslava
Pod Holým Brehom => Pod Holým brehom
R.Jašíka => R. Jašíka
R.Čelku => R. Čelku
S.Chalupku => S. Chalupku
T.G.Masaryka => T. G. Masaryka
T.Vansovej => T. Vansovej
V.P.Tótha => V. P. Tótha
gen. Asmolova => Gen. Asmolova
gen. Svobodu => Gen. Svobodu
marš. Malinovského => Marš. Malinovského
námestie Slobody => Námestie slobody
Ľ.Fullu => Ľ. Fullu
Ľ.Kubániho => Ľ. Kubániho
Ľ.Medveckého => Ľ. Medveckého
Ľ.Podjavorinskej => Ľ. Podjavorinskej
Ľ.Štúra => Ľ. Štúra
Š.Moyzesa => Š. Moyzesa
Š.Višňovského => Š. Višňovského

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w24486094 w110039312 w129192446 n313176876 n922797906 n3600745927 n3815555578 n3971286543 n4346785591 n4357261495 n4357261496 n4725833138 n5100828055 n5332854551 n5662513595 n7112838291 n8167084580 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w512266706 w960094607 n2590098050 n4472668453 n6186528217 n7112838290 n7569714985 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

A. Nográdyho
A. Sládkoviča
B. Němcovej
Bakova jama
D. Ertla
Dolná kolónia
E. P. Voljanského
F. Hečku
Gen. Asmolova
Gen. Svobodu
I. Lihoveckého
J. C. Hronského
J. Fándlyho
J. Gagarina
J. Hollého
J. Jiskru
J. Jánošíka
J. Kollára
J. Kozáčeka
J. Kráľa
J. Matušku
J. Poničana
K. Šmidkeho
M. M. Hodžu
M. R. Štefánika
Marš. Malinovského
Môťovská
Na hôrke
Na rovni
Námestie mládeže
P. Jilemnického
P. O. Hviezdoslava
R. Čelku
T. Vansovej
V. P. Tótha
Ľ. Kubániho
Ľ. Štúra
Š. Moyzesa

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Alexandra Nográdyho
Andreja Hlinku
Andreja Sládkoviča
Antona Bernoláka
Bakova Jama
Borovianska cesta
Boženy Němcovej
Daniela Ertla
Dolná Kolónia
Eleny Maróthy Šoltésovej
Evgenija Pavloviča Voljanského
Františka Hečka
Fraňa Kráľa
Generála Asmolova
Generála Svobodu
Janka Jesenského
Janka Kráľa
Jozefa Cígera Hronského
Jozefa Kozáčeka
Juraja Bánika
Juraja Fándlyho
Juraja Jánošíka
Jurija Gagarina
Jána Francisciho
Jána Hollého
Jána Jiskru
Jána Kollára
Jána Matušku
Jána Poničana
Karola Šmidkeho
Kráľová
Kubániho
Lihoveckého
Lukovska cesta
Martina Rázusa
Maršála Malinovského
Michala Miloslava Hodžu
Milana Rastislava Štefánika
Miloša Bazovského
Môťovská ulica
Na Hôrke
Na Rovni
Námestie Mládeže
Pavla Országha Hviezdoslava
Petra Jilemnického
Pod vodojemom
Podboroviansky potok
Rudolfa Čelku
Sama Chalupku
Strážska Cesta
Terézie Vansovej
Viliama Paulínyho Tótha
Ľudovíta Fullu
Ľudovíta Štúra
Štefana Moyzesa
Štefana Višňovského

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699573
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2056619481
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699553
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2056619470
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699563
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2056619461
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699566
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059691620
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699576
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059691619
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699583
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059691618
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699586
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059691617
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2856771501
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059691616
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699569
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699556
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699546
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2056619487
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699543
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2056619493
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699549
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699592
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699590
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699579
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2056619512
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699559
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2056619505
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699534
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2056619499
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699535
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699533
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973145
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577235
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577287
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577701
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577289
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577293
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577234
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920576464
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577299
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577290
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577292
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) w127490888
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917260974
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783337
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783343
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783342
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) w184145146
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783341
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783344
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783339
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783340
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783335
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783334
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783338
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783336
Bela IV. (osm), J. Jesenského (minv) w127600341
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211420
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211425
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211424
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211423
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211454
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211446
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211453
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211426
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210385
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211411
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211422
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n9959211385
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151881
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151829
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151894
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151830
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151874
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211412
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859152408
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151876
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211441
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151875
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151880
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151873
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211415
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211437
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211433
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211449
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210387
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211428
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211450
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210373
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n9959211386
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210376
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211408
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210379
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210378
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210370
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210372
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210369
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210375
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210382
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210383
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211417
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210371
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211421
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n9959211398
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211427
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210399
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211406
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) n2913210395
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) n2913210391
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) n2913210386
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) n2913211409
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) n2913211404
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) n2913211416
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) n2913210388
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) n2913211418
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) n2913211407
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2056619536
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2059691625
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2056619529
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2059691624
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2056619524
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2059691623
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2056619517
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2059691622
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2059691621
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2059691626
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854097
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854085
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854027
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854020
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854019
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854018
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854093
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854017
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854011
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854096
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854010
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854026
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854025
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854024
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854090
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854095
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854023
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854016
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854012
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854013
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854014
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854015
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2059712459
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2059712440
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2059712444
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2059712455
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2059712451
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2059712447
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2059712462
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2856771526
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2059712454
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2059712453
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139623
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931140136
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139630
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139629
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139628
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139626
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139625
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139622
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139624
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139616
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139608
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n4776615347
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139879
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n4778140747
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139631
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139609
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139636
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n4778140752
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139637
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139632
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139610
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139606
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139611
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n4776615214
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139613
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139640
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139614
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139641
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139615
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139881
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139638
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704459
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704620
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704610
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704548
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) n2925008219
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704541
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704441
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704641
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704578
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704574
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704470
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) n2925008218
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) n2925008217
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) n2925008216
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704536
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704482
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704517
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704456
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704510
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704489
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704449
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704474
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704555
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704646
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704598
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704443
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704487
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704447
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704525
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704606
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704649
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704585
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704444
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704478
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704504
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704645
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704593
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704625
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704568
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704531
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704506
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704484
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704616
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704539
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704590
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704500
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704549
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704564
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704492
Hronská (osm), Hať Podharajch (minv) w110040747
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w127600681
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w127601297
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568138
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w127600312
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w127600316
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568126
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w127600317
Janka Jesenského (osm), Bela IV. (minv) w127600313
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568837
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568139
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568159
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w127601309
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w127600313
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w127600708
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881271
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923068017
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923068002
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067666
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923068001
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067664
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923068003
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067667
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923068004
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881282
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923068005
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881328
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923880295
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067683
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881267
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067675
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067679
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881283
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923068016
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067676
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881291
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881255
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881211
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881254
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881272
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923880292
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881214
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881266
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881202
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881262
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881201
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881260
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923068013
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067673
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067677
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067678
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n4196925323
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n9961515382
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w127601316
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n9961515379
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w127601312
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w127601317
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w127601139
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w127601193
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w127600315
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w127601323
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w127600346
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w127601319
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w127601268
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w127601115
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w127601214
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w127600339
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w127601300
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w127601173
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w127600325
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n9961515381
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w127601269
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n9961515380
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w127600727
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) w127601239
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004743
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004778
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004760
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004779
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004731
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n9959211387
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004728
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004738
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004757
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004736
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919005610
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004777
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004737
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004734
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576461
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004795
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004774
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919005608
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576459
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004771
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576483
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577245
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576488
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004758
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004767
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576480
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004768
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576481
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004769
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004776
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004749
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576451
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919005603
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576458
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004739
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576494
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576500
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577214
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577246
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577283
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576462
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576448
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577251
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577202
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577237
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577270
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577217
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576465
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577284
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004770
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577286
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004740
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004732
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576487
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576482
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004735
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919005613
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576486
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576485
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576484
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576468
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577285
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576492
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576491
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577291
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577239
Juraja Fándlyho (osm), J. Fándlyho (minv) n2913210381
Juraja Fándlyho (osm), J. Fándlyho (minv) n2913210374
Juraja Jánošíka (osm), J. Jánošíka (minv) n2913211413
Juraja Jánošíka (osm), J. Jánošíka (minv) n2913210397
Juraja Jánošíka (osm), J. Jánošíka (minv) n2913211414
Juraja Jánošíka (osm), J. Jánošíka (minv) n2913210393
Juraja Jánošíka (osm), J. Jánošíka (minv) n2913211410
Juraja Jánošíka (osm), J. Jánošíka (minv) n2913210396
Juraja Jánošíka (osm), J. Jánošíka (minv) n2913211401
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139848
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139837
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139876
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139352
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139836
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139851
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139850
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139849
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139847
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139846
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139845
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139844
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139843
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139842
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139841
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139857
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139840
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139838
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139839
Jána Francisciho (osm), Francisciho (minv) n2916568186
Jána Francisciho (osm), Francisciho (minv) n2916568185
Jána Hollého (osm), J. Hollého (minv) w127600926
Jána Hollého (osm), J. Hollého (minv) w127600349
Jána Hollého (osm), J. Hollého (minv) w127600499
Jána Hollého (osm), J. Hollého (minv) w127601282
Jána Hollého (osm), J. Hollého (minv) n9961515376
Jána Hollého (osm), J. Hollého (minv) w127600512
Jána Jiskru (osm), J. Jiskru (minv) n2920577223
Jána Jiskru (osm), J. Jiskru (minv) n2920577222
Jána Jiskru (osm), J. Jiskru (minv) n2920577220
Jána Jiskru (osm), J. Jiskru (minv) n2920576456
Jána Jiskru (osm), J. Jiskru (minv) n2920577271
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n2919005629
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n2913210380
Jána Matušku (osm), J. Matušku (minv) n2922134070
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139824
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139818
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139819
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139835
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139834
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139833
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139832
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139831
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139830
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139829
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139828
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139827
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139826
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139820
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139821
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139825
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139822
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139823
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050552673
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050519986
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050552675
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050569950
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050569953
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050552676
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050569954
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050552677
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050569956
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050552668
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050569957
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050569959
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050519991
Kubániho (osm), Ľ. Kubániho (minv) n2921444706
Kubániho (osm), Ľ. Kubániho (minv) n2921444707
Kubániho (osm), Ľ. Kubániho (minv) n2921444709
Kubániho (osm), Ľ. Kubániho (minv) n2921444710
Kubániho (osm), Ľ. Kubániho (minv) n2921444705
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004772
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004781
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004780
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004794
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004775
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004793
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919005624
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004773
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004792
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004762
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004796
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004797
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004782
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919005628
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004763
Lukovska cesta (osm), Lukovská cesta (minv) n8883038475
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972953
Maršála Malinovského (osm), Marš. Malinovského (minv) w82704527
Maršála Malinovského (osm), Marš. Malinovského (minv) w82704552
Maršála Malinovského (osm), Marš. Malinovského (minv) w82704614
Maršála Malinovského (osm), Marš. Malinovského (minv) w82704655
Maršála Malinovského (osm), Marš. Malinovského (minv) w82704511
Maršála Malinovského (osm), Marš. Malinovského (minv) w82704453
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444758
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444756
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444757
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2923881318
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444394
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2923880297
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2923881229
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2923881208
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444713
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444759
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444703
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2923881286
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444753
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444729
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2923881287
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444754
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444717
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134003
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134029
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134009
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134028
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134008
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881298
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134037
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134031
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134033
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134030
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881299
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444711
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881314
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444392
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881220
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444391
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444399
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444708
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444741
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134054
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444701
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444702
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444742
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922132982
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134004
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134032
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134005
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881297
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444716
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881296
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881240
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881295
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881239
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881306
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881223
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881305
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922132983
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881222
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881221
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134022
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134058
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881212
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134006
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134026
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881310
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444718
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134007
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134023
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134044
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134024
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881308
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134027
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134025
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007769
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127601207
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w288115463
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127601326
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127600513
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w288115462
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127601253
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w1067910880
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127600672
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w288115465
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127600747
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127600551
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127601274
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127600914
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127601284
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127601244
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127601138
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127601328
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931140133
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139648
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139871
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139649
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139658
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139650
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139618
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139652
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139810
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139653
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139811
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n4801143335
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139333
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139654
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931140112
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139655
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931140113
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139656
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139880
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931140131
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931140132
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139619
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139646
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n4785778082
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139645
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139657
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139644
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139872
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139643
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139870
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139869
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127489910
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127491729
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490540
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490533
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490936
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490934
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127489996
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127491261
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127489698
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127491764
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127491177
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127491845
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490824
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490568
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127492062
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127492060
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127491213
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490821
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490727
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127491436
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490831
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127491555
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490094
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) n2856771533
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) r6927977
Námestie SNP (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577300
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577247
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577215
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577272
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577273
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920576497
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577204
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920576499
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920576496
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577244
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2856783345
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577216
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577206
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577282
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920576498
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577213
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577212
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577211
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577205
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577274
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577238
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577256
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577249
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577208
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577255
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577210
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577209
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577250
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923068009
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923067669
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923067661
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923068045
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923068015
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923067672
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923067659
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923068020
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923067670
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923068010
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923067662
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881311
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881324
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881312
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881234
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881243
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881245
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881265
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881263
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881264
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923067665
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881261
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923068051
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881276
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881225
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881233
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881206
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881326
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881293
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923068042
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881315
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881292
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881288
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923067660
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881244
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923067656
Rudolfa Čelku (osm), R. Čelku (minv) n2923067699
Rudolfa Čelku (osm), R. Čelku (minv) n2923068022
Rudolfa Čelku (osm), R. Čelku (minv) n2923067698
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923880289
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881317
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881321
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881320
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923068049
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881204
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923068021
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881209
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881205
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881210
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881215
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881217
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881216
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881275
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881213
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881226
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881274
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881203
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923068036
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881325
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067681
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067692
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923068019
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923068014
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067693
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067694
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067682
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067695
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067690
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067691
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067697
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067688
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067696
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067689
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919004766
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919004765
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919004730
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2920576475
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2920576473
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919005606
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2920576472
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2920576476
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2920576477
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919005607
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919004800
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919004764
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919005601
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2920576474
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919005605
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2920577297
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919005604
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2920577298
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) n2925008215
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2922134040
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881330
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923068031
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923067663
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923880298
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923068011
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923068048
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923880299
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923068044
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923880300
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n9279961233
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923880291
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2922134021
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923880290
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881303
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881329
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881300
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2922134043
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881301
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923067674
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2922134020
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2922134042
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881302
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923068043
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881227
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881218
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881228
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2051192792
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2051192791
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2856771528
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2922134011
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881230
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2922134055
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881290
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881304
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2856771527
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2051192790
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n1409480416
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923067684
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2051192789
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881270
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881269
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923067687
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881236
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923067686
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881235
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923067680
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881219
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923068027
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n1709565458
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923067685
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881285
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2922134064
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923067658
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n9787480208
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881256
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922132986
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881224
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922132989
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881309
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922134048
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881207
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922134019
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923880286
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922134057
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923880294
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922134059
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923068050
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922134062
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923067657
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923067668
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922134053
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923067671
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922134060
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922132980
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881257
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922132981
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881323
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444738
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444400
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444750
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444771
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n5333330822
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881231
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n5333329892
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444760
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881322
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922134061
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881319
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881258
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923880293
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444730
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444398
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923880296
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444731
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923880287
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444397
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922132984
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444773
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923880288

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora