Zvolen

Banskobystrický/Zvolen

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (490)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Lukovská cesta (24.99)
Dukelských hrdinov (24.42)
P. O. Hviezdoslava (21.63)
Unionka (18.87)
J. Bánika (18.70)
Pribinova (17.33)
Sokolská (16.68)
T. G. Masaryka (16.38)
S. Chalupku (14.65)
Ružová (14.15)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.Mája => 1. mája
11.Marca => 11. marca
29.augusta => 29. augusta
9.Mája => 9. mája
A.Bernoláka => A. Bernoláka
A.Hlinku => A. Hlinku
A.Nográdyho => A. Nográdyho
A.Sládkoviča => A. Sládkoviča
B.Němcovej => B. Němcovej
Bakova Jama => Bakova jama
D.Ertla => D. Ertla
E.M.Šoltésovej => E. M. Šoltésovej
E.P.Voljanského => E. P. Voljanského
F.Hečku => F. Hečku
F.Kráľa => F. Kráľa
I.Krasku => I. Krasku
I.Lihoveckého => I. Lihoveckého
J.A.Komenského => J. A. Komenského
J.Alexyho => J. Alexyho
J.Bottu => J. Bottu
J.Bánika => J. Bánika
J.C.Hronského => J. C. Hronského
J.Donča => J. Donča
J.Fándlyho => J. Fándlyho
J.G.Tajovského => J. G. Tajovského
J.Gagarina => J. Gagarina
J.Hollého => J. Hollého
J.Jesenského => J. Jesenského
J.Jiskru => J. Jiskru
J.Jánošíka => J. Jánošíka
J.Kalinčiaka => J. Kalinčiaka
J.Kollára => J. Kollára
J.Kozáčeka => J. Kozáčeka
J.Kráľa => J. Kráľa
J.Matušku => J. Matušku
J.Nerudu => J. Nerudu
J.Poničana => J. Poničana
J.Švermu => J. Švermu
K.Šmidkeho => K. Šmidkeho
L.Novomeského => L. Novomeského
M.Bazovského => M. Bazovského
M.Kukučína => M. Kukučína
M.M.Hodžu => M. M. Hodžu
M.Nešpora => M. Nešpora
M.R.Štefánika => M. R. Štefánika
M.Rázusa => M. Rázusa
Na Hôrke => Na hôrke
Na Rovni => Na rovni
P.J.Šafárika => P. J. Šafárika
P.Jilemnického => P. Jilemnického
P.O.Hviezdoslava => P. O. Hviezdoslava
Pod Holým Brehom => Pod Holým brehom
R.Jašíka => R. Jašíka
R.Čelku => R. Čelku
S.Chalupku => S. Chalupku
T.G.Masaryka => T. G. Masaryka
T.Vansovej => T. Vansovej
V.P.Tótha => V. P. Tótha
gen. Asmolova => Gen. Asmolova
gen. Svobodu => Gen. Svobodu
marš. Malinovského => Marš. Malinovského
námestie Slobody => Námestie slobody
Ľ.Fullu => Ľ. Fullu
Ľ.Kubániho => Ľ. Kubániho
Ľ.Medveckého => Ľ. Medveckého
Ľ.Podjavorinskej => Ľ. Podjavorinskej
Ľ.Štúra => Ľ. Štúra
Š.Moyzesa => Š. Moyzesa
Š.Višňovského => Š. Višňovského

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n9234947030 n11067166532 n11419672876 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n11272518934 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bakova jama
Gen. Asmolova
Gen. Svobodu
J. Gagarina
J. Poničana
Marš. Malinovského
Môťovská
Na hôrke
Na rovni
Nad mlynom
Námestie mládeže

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Alexandra Nográdyho
Bakova Jama
Borovianska cesta
Boženy Němcovej
Daniela Ertla
Evgenija Pavloviča Voljanského
Generála Asmolova
Generála Svobodu
Jozefa Kozáčeka
Juraja Fándlyho
Juraja Jánošíka
Jurija Gagarina
Jána Jiskru
Jána Kollára
Jána Poničana
Karola Šmidkeho
Kráľová
Kubániho
Lihoveckého
Martina Rázusa
Maršála Malinovského
Michala Miloslava Hodžu
Miloša Bazovského
Môťovská ulica
Na Hôrke
Na Rovni
Neresnická Cesta
Námestie Mládeže
Pod vodojemom
Podboroviansky potok
Strážska Cesta
Viliama Paulínyho Tótha

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

A. Sládkoviča (osm), Námestie SNP (minv) w129095460
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) w110011634
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) w184145146
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783337
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783344
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) w281700043
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) w184145386
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) w184145274
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) w184145307
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) w184144650
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) w184145458
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) w184145362
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) w184144673
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) w184145463
Bela IV. (osm), J. Jesenského (minv) w127600341
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) w281955985
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704456
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704641
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704578
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704574
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704548
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704589
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704532
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704541
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704470
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704652
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704449
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704441
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704610
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704620
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704459
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704536
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704489
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704510
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704627
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704517
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704482
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704476
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704568
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704585
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704444
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704645
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704649
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704606
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704525
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704447
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704487
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704443
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704598
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704646
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704555
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704474
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704478
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704531
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704492
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704616
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704539
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704590
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704500
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704549
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704564
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704484
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704593
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704625
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704506
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704504
Hronská (osm), Hať Podharajch (minv) w110040747
J. Jesenského (osm), Bela IV. (minv) w127600313
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) w127495311
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) w127489948
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) w129095486
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) w127495354
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) w127495808
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) w127495794
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) w203147831
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) w203147838
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) w203147837
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) w203147827
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) w203147832
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) w203147825
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) w203148109
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) w203148166
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) w203148145
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) w203148153
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) w203148116
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) w485288264
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) w203148096
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) w203148118
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) w203148147
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) w203147828
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) w203147830
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) w203147826
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) w203147829
Jána Jiskru (osm), J. Jiskru (minv) w127315214
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) w203148111
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) w203147866
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) w203147863
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) w203147868
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) w203147865
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) w203147864
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) w203147861
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) w203147836
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) w203147840
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) w203147844
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) w203147839
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) w203147843
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) w203147824
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) w203148161
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) w203148142
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) w203148164
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) w203148120
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) w203148167
Maršála Malinovského (osm), Marš. Malinovského (minv) w82704527
Maršála Malinovského (osm), Marš. Malinovského (minv) w82704552
Maršála Malinovského (osm), Marš. Malinovského (minv) w82704614
Maršála Malinovského (osm), Marš. Malinovského (minv) w82704655
Maršála Malinovského (osm), Marš. Malinovského (minv) w82704511
Maršála Malinovského (osm), Marš. Malinovského (minv) w82704453
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) w203178671
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127601138
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127601244
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127600914
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w288115463
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127600513
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w288115462
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127601253
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w1067910880
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127600672
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w288115465
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127601284
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127600747
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127601328
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127600551
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127601326
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127601207
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) w127601274
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w83336463
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w202756940
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w202757021
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w202756882
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w202756360
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w202756959
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w202757223
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w202756904
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w485815427
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w202756481
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w202757135
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w202757198
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w202756391
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w83336497
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w203148042
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w486002946
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w203148003
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w202757175
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w202756428
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w202757196
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w485850424
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w486351267
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w203147857
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w83336607
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w83336465
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w83336484
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w202756836
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w83336450
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w202756866
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w202757015
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w203148140
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w203148031
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127491729
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490540
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127489910
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490533
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127489698
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127491213
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127491555
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490831
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127491436
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490727
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490630
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490821
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490094
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127492060
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490936
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127491764
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127491377
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490824
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127491845
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127491177
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127491261
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127492062
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490236
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127489996
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490934
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) w127490568
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w469383990
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) r6927977
Námestie SNP (osm), A. Sládkoviča (minv) n10599137677

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora