Želovce

Banskobystrický/Veľký Krtíš

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Krtíšská cesta (7.23)
Pionierska (5.01)
J. A. Komenského (2.67)
Zdravotnícka (2.15)
Šóšárska cesta (2.06)
Partizánska (2.04)
1. mája (1.98)
Sibírska (1.71)
Cintorínska (1.70)
Mierová (1.69)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Mikszáthová => Mikszáthova
Sibírská => Sibírska
Ulica J. A. Komenského => J. A. Komenského
Červenej Armády => Červenej armády

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Krtíšská cesta

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Kl. Gottwalda
Krtíšska
Krtíšska cesta

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Kl. Gottwalda (osm), J. A. Komenského (minv) w310876350
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876756
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877168
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876334
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877261
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876858
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877190
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876389
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877245
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877176
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877281
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876374
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876872
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877197
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876567
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876329
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876369
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877232
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877306
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877244
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877139
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877210
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876385
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877246
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876367
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876366
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876950
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877054
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877184
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877058
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877199
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877045
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877259
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876372
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877260
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877278
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877167
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876953
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877016
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876359
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876357
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877196
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876906
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876670
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877165
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876417
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876387
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876605
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877093
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877208
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877081
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877202
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877311
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310877186
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876649
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876861
Krtíšska cesta (osm), Krtíšská cesta (minv) w310876351

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora