Seľany

Banskobystrický/Veľký Krtíš

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (19)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1/ 48.154 19.19 JOSM
236/ 48.155 19.189 JOSM
235/ 48.154 19.19 JOSM
234/ 48.154 19.19 JOSM
233/ 48.154 19.19 JOSM
124/ 48.155 19.189 JOSM
56/ 48.155 19.189 JOSM
11/ 48.156 19.187 JOSM
237/ 48.156 19.188 JOSM
10/ 48.156 19.187 JOSM
8/ 48.155 19.188 JOSM
7/ 48.155 19.189 JOSM
6/ 48.155 19.189 JOSM
5/ 48.155 19.19 JOSM
4/ 48.154 19.19 JOSM
3/ 48.154 19.19 JOSM
2/ 48.154 19.19 JOSM
9/ 48.156 19.188 JOSM
238/ 48.156 19.187 JOSM

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora