Kiarov

Banskobystrický/Veľký Krtíš

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (18)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

130/ 48.111 19.434 JOSM
303/ 48.11 19.435 JOSM
302/ 48.11 19.434 JOSM
301/ 48.11 19.435 JOSM
300/ 48.11 19.434 JOSM
299/ 48.111 19.434 JOSM
298/ 48.111 19.434 JOSM
297/ 48.111 19.434 JOSM
163/ 48.11 19.434 JOSM
137/ 48.109 19.436 JOSM
136/ 48.11 19.436 JOSM
135/ 48.11 19.435 JOSM
134/ 48.11 19.434 JOSM
133/ 48.11 19.434 JOSM
132/ 48.11 19.435 JOSM
131/ 48.11 19.434 JOSM
304/ 48.11 19.436 JOSM
305/ 48.109 19.436 JOSM

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Obecná knižnica Kiarov

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora