Dolná Strehová

Banskobystrický/Veľký Krtíš

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (69)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1/ 48.214 19.544 JOSM
45/ 48.229 19.544 JOSM
46/ 48.229 19.543 JOSM
47/ 48.23 19.541 JOSM
48/ 48.23 19.541 JOSM
49/ 48.229 19.541 JOSM
50/ 48.228 19.543 JOSM
51/ 48.227 19.544 JOSM
52/ 48.227 19.544 JOSM
53/ 48.227 19.545 JOSM
54/ 48.227 19.546 JOSM
55/ 48.227 19.544 JOSM
56/ 48.217 19.545 JOSM
58/ 48.232 19.534 JOSM
60/ 48.217 19.54 JOSM
62/ 48.232 19.533 JOSM
63/ 48.214 19.543 JOSM
64/ 48.214 19.544 JOSM
79/ 48.223 19.538 JOSM
78/ 48.235 19.542 JOSM
77/ 48.235 19.542 JOSM
76/ 48.235 19.542 JOSM
75/ 48.235 19.542 JOSM
74/ 48.227 19.534 JOSM
43/ 48.232 19.541 JOSM
73/ 48.227 19.534 JOSM
71/ 48.218 19.535 JOSM
69/ 48.22 19.537 JOSM
68/ 48.219 19.534 JOSM
67/ 48.23 19.541 JOSM
66/ 48.214 19.544 JOSM
65/ 48.215 19.544 JOSM
72/ 48.227 19.534 JOSM
80/ 48.218 19.539 JOSM
42/ 48.232 19.54 JOSM
40/ 48.236 19.541 JOSM
2/ 48.215 19.543 JOSM
3/ 48.218 19.539 JOSM
4/ 48.219 19.539 JOSM
5/ 48.219 19.538 JOSM
6/ 48.22 19.538 JOSM
7/ 48.219 19.534 JOSM
8/ 48.221 19.536 JOSM
9/ 48.222 19.537 JOSM
10/ 48.222 19.538 JOSM
11/ 48.223 19.539 JOSM
12/ 48.223 19.537 JOSM
13/ 48.224 19.537 JOSM
14/ 48.224 19.537 JOSM
15/ 48.225 19.536 JOSM
16/ 48.226 19.536 JOSM
17/ 48.227 19.534 JOSM
18/ 48.227 19.534 JOSM
39/ 48.235 19.542 JOSM
38/ 48.238 19.539 JOSM
36/ 48.23 19.535 JOSM
34/ 48.232 19.533 JOSM
32/ 48.234 19.532 JOSM
30/ 48.233 19.528 JOSM
41/ 48.233 19.544 JOSM
29/ 48.234 19.53 JOSM
27/ 48.233 19.532 JOSM
25/ 48.232 19.532 JOSM
24/ 48.229 19.532 JOSM
23/ 48.229 19.531 JOSM
22/ 48.23 19.534 JOSM
21/ 48.229 19.534 JOSM
28/ 48.234 19.531 JOSM
81/ 48.218 19.539 JOSM

Adresné body bez súradníc (3)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (5.21)
Pravička (2.51)
I. Madácha (2.51)
Hájska (2.38)
Za humnami (1.95)
Okružná (1.72)
Obchodná (1.50)
Topoľová (1.39)
Lúčna (1.17)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

ulica Hlavná => Hlavná
ulica Hájska => Hájska
ulica I.Madácha => I. Madácha
ulica Lúčna => Lúčna
ulica Obchodná => Obchodná
ulica Okružná => Okružná
ulica Pravička => Pravička
ulica Topoľová => Topoľová
ulica Za Humnami => Za humnami

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w63386068 n8835214827 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n836263804 n2382395536 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

areál termálneho kúpaliska

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora