Čebovce

Banskobystrický/Veľký Krtíš

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (1)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Szedera Fabiana (18.75)
Družstevná (7.18)
Na Parlagu (5.61)
Petöfiho (4.30)
Vinohradnícka (3.19)
Komenského (2.47)
Záhradná (2.07)
Mikszátha (1.74)
Školská (1.65)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Petőfiho => Petöfiho

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Kladivíkovo
Petőfiho

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71606879
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71608511
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71608588
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71608664
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71608895
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71608974
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71609033
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71608235
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71609024
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607343
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607314
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607233
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607178
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607167
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607154
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71609296
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71608039
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607903
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607912
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71606990
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607031
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607071
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607004
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607095
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607022
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71606912
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607148
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607267
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607435
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607441
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607501
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607582
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607671
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607817
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71607151
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w71608187

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora