Bušince

Banskobystrický/Veľký Krtíš

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (1)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Krtíšska (19.46)
Lučenecká (6.46)
Železničná (6.33)
Fraňa Kráľa (4.29)
Banícka (2.75)
Ipeľská (2.13)
Nová (1.75)
Madáchova (1.74)
Školská (1.72)
Vinohradnícka (1.68)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Februárového Víťazstva => Februárového víťazstva
Madáchová => Madáchova
Mladých Budovateľov => Mladých budovateľov
Pionierská => Pionierska
Vinohradnická => Vinohradnícka
Červenej Armády => Červenej armády

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Madáchová
Pionierská
Vinohradnická

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Madáchová (osm), Madáchova (minv) w71589853
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w71589811
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w71589765
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w71589707
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w71589742
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w71589815
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w71589803
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w71589807
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w71589878
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w71589948
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w71589991
Pionierská (osm), Pionierska (minv) w71589081
Pionierská (osm), Pionierska (minv) w71589062
Pionierská (osm), Pionierska (minv) w71589026
Pionierská (osm), Pionierska (minv) w71589050
Vinohradnická (osm), Vinohradnícka (minv) w71588959
Vinohradnická (osm), Vinohradnícka (minv) w71589018
Vinohradnická (osm), Vinohradnícka (minv) w71588996
Vinohradnická (osm), Vinohradnícka (minv) w71588986
Vinohradnická (osm), Vinohradnícka (minv) w71588981
Vinohradnická (osm), Vinohradnícka (minv) w71588971
Vinohradnická (osm), Vinohradnícka (minv) w71588972
Vinohradnická (osm), Vinohradnícka (minv) w71588957
Vinohradnická (osm), Vinohradnícka (minv) w71588951

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora