Veľký Krtíš

Banskobystrický/Veľký Krtíš

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

A. H. Škultétyho (10.27)
J. Kráľa (6.22)
Lučenská (5.76)
Banícka (5.46)
Št. Tučeka (5.04)
Novohradská (4.95)
Mikszáthova (4.56)
Za parkom (3.46)
Osloboditeľov (2.84)
Poľná (2.67)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

A.H.Škultétyho => A. H. Škultétyho
I.Madácha => I. Madácha
J.A.Komenského => J. A. Komenského
J.Kráľa => J. Kráľa
M.R.Štefánika => M. R. Štefánika
Nám.A.H.Škultétyho => Námestie A. H. Škultétyho
P.O.Hviezdoslava => P. O. Hviezdoslava
Za Parkom => Za parkom
Za Poštou => Za poštou
Červenej Armády => Červenej armády
Ľ.Štúra => Ľ. Štúra
Št.Tučeka => Št. Tučeka

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w60983721 w60983874 w60983991 w60984002 w60984047 w60984081 w60984187 w60984264 w60984292 w60984342 w60984404 w60984692 w60984814 w60984934 w60985022 w60985053 w60985089 w60985304 w60985371 w60985378 w60985754 w60985763 w60985961 w60986070 w60986126 w60986165 w60986167 w60986241 w60986259 w60986264 w60986268 w60986278 w60986350 w60986365 w60986542 w60986552 w60986564 w60986573 w60986590 w60986595 w60986703 w60986711 w60986715 w60986804 w60986863 w60986908 w60986937 n158763983 w278510914 w278510916 w278510930 n1049754459 n3750077702 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w60983808 w60983838 w60983981 w60984227 w60984275 w60984392 w60984687 w60984713 w60985422 w60985424 w60985455 w60985461 w60985685 w60985712 w60985882 w60985938 w60985971 w60986119 w60986332 w60986510 w60986690 w60986771 w60986888 w278510920 w459230890 w558904389 w558904396 w558904412 w844985859 w844985860 w844985861 n8003253193 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Písecká

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

A. Kmeťa
Jana Amosa Komenského
Jarmočná
Lučenecká
Mládežnická
Námestie Augusta Horislava Škultétyho
Pionierská
Pisecká
Pálovická cesta
Trhovnícka

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

A. H. Škultétyho (osm), Za parkom (minv) w60984294
A. H. Škultétyho (osm), Št. Tučeka (minv) w60984553
Banícka (osm), Št. Tučeka (minv) w60983836
Banícka (osm), Št. Tučeka (minv) w60985517
Banícka (osm), A. H. Škultétyho (minv) w60986468
Boženy Němcovej (osm), Lučenská (minv) w60983975
I. Madácha (osm), M. R. Štefánika (minv) n8026580281
I. Madácha (osm), M. R. Štefánika (minv) n8026580282
I. Madácha (osm), M. R. Štefánika (minv) n8026580280
I. Madácha (osm), Banícka (minv) w22785777
J. Kráľa (osm), Št. Tučeka (minv) w60983978
J. Kráľa (osm), Št. Tučeka (minv) w60985705
J. Kráľa (osm), Št. Tučeka (minv) w567534418
Lučenská (osm), Banícka (minv) w60986273
Lučenská (osm), A. H. Škultétyho (minv) w60986214
Lučenská (osm), Boženy Němcovej (minv) w60985536
Lučenská (osm), A. H. Škultétyho (minv) w60986855
Lučenská (osm), Poľná (minv) n8039780058
M. R. Štefánika (osm), Školská (minv) n8035785401
M. R. Štefánika (osm), Školská (minv) n8035785403
M. R. Štefánika (osm), Školská (minv) n8035785402
Mierová (osm), Banícka (minv) w60986020
Okružná (osm), M. R. Štefánika (minv) n8036324678
Pionierská (osm), Pionierska (minv) w60984658
Pionierská (osm), Pionierska (minv) w60983887
Pionierská (osm), Pionierska (minv) w60986068
Pionierská (osm), Pionierska (minv) w60984511
Pionierská (osm), Pionierska (minv) w60984344
Pionierská (osm), Pionierska (minv) w60986635
Pionierská (osm), Pionierska (minv) w60985433
Pionierská (osm), Pionierska (minv) w60984591
Pionierská (osm), Pionierska (minv) w60984573
Pionierská (osm), Pionierska (minv) w60984199
Pionierská (osm), Pionierska (minv) w60985843
Pionierská (osm), Pionierska (minv) w60986674
Pionierská (osm), Červenej armády (minv) w60984936
Pisecká (osm), Písecká (minv) w60983837
Pisecká (osm), Písecká (minv) n8036515093
Pisecká (osm), Písecká (minv) n8036515094
Pisecká (osm), Písecká (minv) n8036515095
Pisecká (osm), Písecká (minv) n8036515096
Pisecká (osm), Písecká (minv) n8036515097
Pisecká (osm), Písecká (minv) w60986784
Pisecká (osm), Písecká (minv) w60986582
Pisecká (osm), Písecká (minv) n8036515099
Pisecká (osm), Písecká (minv) w60986549
Pisecká (osm), Písecká (minv) n8036356734
Pisecká (osm), Písecká (minv) w60985050
Pisecká (osm), Písecká (minv) n8036356733
Pisecká (osm), Okružná (minv) w60984890
Pisecká (osm), Písecká (minv) n8036515098
Pisecká (osm), M. R. Štefánika (minv) n8035975675
Pisecká (osm), M. R. Štefánika (minv) n8035975674
Pisecká (osm), A. H. Škultétyho (minv) w60984655
Pisecká (osm), M. R. Štefánika (minv) n8035975673
Poľná (osm), Lučenská (minv) w60986751
SNP (osm), Št. Tučeka (minv) w60986568
SNP (osm), Št. Tučeka (minv) w60984739
SNP (osm), Št. Tučeka (minv) w60984181
SNP (osm), Št. Tučeka (minv) w60985082
SNP (osm), Št. Tučeka (minv) w60984626
SNP (osm), Št. Tučeka (minv) w60985887
SNP (osm), Št. Tučeka (minv) w60986827
SNP (osm), Št. Tučeka (minv) w60984771
SNP (osm), Št. Tučeka (minv) w60984930
SNP (osm), Št. Tučeka (minv) w60985435
SNP (osm), Št. Tučeka (minv) n8037266166
SNP (osm), A. H. Škultétyho (minv) n8036542998
SNP (osm), Št. Tučeka (minv) w60985241
SNP (osm), Banícka (minv) n8037314630
SNP (osm), Št. Tučeka (minv) w60986987
SNP (osm), A. H. Škultétyho (minv) n8036543001
SNP (osm), Št. Tučeka (minv) w60986796
SNP (osm), Št. Tučeka (minv) w60984048
SNP (osm), Okružná (minv) w60985866
SNP (osm), Banícka (minv) n8037314629
SNP (osm), Banícka (minv) n8037314631
SNP (osm), Banícka (minv) w60986361
SNP (osm), Št. Tučeka (minv) w60986254
SNP (osm), Št. Tučeka (minv) w60986138
SNP (osm), Banícka (minv) w60985398
SNP (osm), Št. Tučeka (minv) w60985831
SNP (osm), Št. Tučeka (minv) w60984632
SNP (osm), A. H. Škultétyho (minv) n8036542999
SNP (osm), A. H. Škultétyho (minv) n8036543000
Vinohradnícka (osm), J. Kráľa (minv) w60984375
Za parkom (osm), A. H. Škultétyho (minv) w60985237
Za parkom (osm), A. H. Škultétyho (minv) w60984201
Za parkom (osm), A. H. Škultétyho (minv) w60986386
Za parkom (osm), A. H. Škultétyho (minv) w60984147
Za parkom (osm), A. H. Škultétyho (minv) w60985625
Školská (osm), M. R. Štefánika (minv) n8035975676
Školská (osm), SNP (minv) n8036332195
Školská (osm), SNP (minv) n8036332196
Školská (osm), SNP (minv) n8036332197
Školská (osm), SNP (minv) n8036321401
Školská (osm), SNP (minv) n8036321402
Školská (osm), M. R. Štefánika (minv) n8035792200
Školská (osm), M. R. Štefánika (minv) n8036300685
Školská (osm), M. R. Štefánika (minv) n8036332193
Školská (osm), M. R. Štefánika (minv) n8035792199
Školská (osm), M. R. Štefánika (minv) n8036300686
Školská (osm), SNP (minv) n8036332194
Školská (osm), M. R. Štefánika (minv) n8035792198
Školská (osm), Mierová (minv) n8035767323
Školská (osm), Mierová (minv) n8035767322
Školská (osm), M. R. Štefánika (minv) n8036300687
Št. Tučeka (osm), A. H. Škultétyho (minv) w60985872
Št. Tučeka (osm), A. H. Škultétyho (minv) w60986704
Št. Tučeka (osm), A. H. Škultétyho (minv) w60984324
Št. Tučeka (osm), A. H. Škultétyho (minv) w60984191
Št. Tučeka (osm), A. H. Škultétyho (minv) w60986683
Št. Tučeka (osm), A. H. Škultétyho (minv) n8040371684
Št. Tučeka (osm), A. H. Škultétyho (minv) w60986759

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora