Jesenské

Banskobystrický/Rimavská Sobota

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (45)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Sobotská (8.80)
1. mája (7.75)
Záhradná (5.76)
Agátová (4.96)
Školská (3.68)
Družstevná (3.55)
Železničiarska (3.19)
Vécsey (2.72)
Pekárenská (2.64)
Rimavská (2.18)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Námestie Slobody => Námestie slobody

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Námestie slobody

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Námestie Slobody

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58909758
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58908734
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58909807
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58910223
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58908942
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58910130
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58909052
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58909689
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58910282
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58909969
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58910180
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58909528
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w58908686

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora