Hnúšťa

Banskobystrický/Rimavská Sobota

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (459)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

1. mája (11.23)
Hlavná (9.53)
Maša (6.67)
Križanova (6.18)
Skálie (5.11)
Švermova (5.03)
Železničná (4.33)
Klokočova (4.11)
Dolná (3.50)
Partizánska (3.21)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w71683341 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Záhrada Máriássiovcov

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cintorínska
Námestie Martina Hrebendu
Záhrada 1. mája

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bakulíniho (osm), Kraskova (minv) w60843062
Bakulíniho (osm), Kraskova (minv) w60841266
Bakulíniho (osm), Kraskova (minv) w60842441
Banícka (osm), Dolná (minv) w60842516
Dolná (osm), Banícka (minv) w990865992
Hlavná (osm), Horná (minv) w60841828
Horná (osm), Hlavná (minv) w60842397
Jesenského (osm), Skálie (minv) w60843367
Jesenského (osm), Skalica (minv) w60841546
Kraskova (osm), Bakulíniho (minv) w60842755
Kraskova (osm), Bakulíniho (minv) w60841935
Kraskova (osm), Bakulíniho (minv) w60841116
Rumunskej armády (osm), Švermova (minv) w60843094
Skalica (osm), Dolná (minv) w60841779
Skalica (osm), Skálie (minv) w60842325
Skalica (osm), Skálie (minv) w60841997
Skalica (osm), Jesenského (minv) w60841323
Skálie (osm), Skalica (minv) w60842526
Skálie (osm), Skalica (minv) w60842324
Skálie (osm), Jesenského (minv) w60841159
Švermova (osm), Rumunskej armády (minv) n7759142571

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora