Jelšava

Banskobystrický/Revúca

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (60)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Teplá Voda (5.76)
Teplická (5.24)
Štefánikova (4.54)
Ševcovská (4.24)
Mníšanská (3.85)
Železničná (3.76)
Muránska (3.23)
Tomášikova (2.71)
Námestie republiky (2.65)
9. mája (2.33)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

9.mája => 9. mája
Kúpelná => Kúpeľná
Námestie Republiky => Námestie republiky
Pri Štadióne => Pri štadióne

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hrádok

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Kúpelná

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w71760416
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w71760296
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w71760328
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w71760202
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w71760356
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w71760233
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w71760457
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w71760334
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w71760449
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w71760263
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w71760451
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w71760411
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w71760453
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w71760419
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w71760458
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w71760406
Kúpelná (osm), Kúpeľná (minv) w71760287

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora