Tornaľa

Banskobystrický/Revúca

Prekrývajúce sa budovy

1 2 3 4

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (47)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Pri Slanej (17.35)
Alexandra Pénteka (9.18)
Rožňavská (5.52)
Mierová (5.50)
Letná (5.27)
Nemocničná (4.16)
Šafárikova (3.30)
Poštová (3.17)
Dobšinského (2.96)
Cintorínska (2.96)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Hlavné Námestie => Hlavné námestie
Pri Majeri => Pri majeri
Tomašíkova => Tomášikova

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dr. Tőrőka
Hlavné Námestie
Krátka
Mliekarenská
Pri Majeri
Tomašíkova

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Hlavné Námestie (osm), Hlavné námestie (minv) n7714258675
Hlavné Námestie (osm), Hlavné námestie (minv) n7714258676
Hlavné Námestie (osm), Hlavné námestie (minv) n7714258674
Hlavné Námestie (osm), Hlavné námestie (minv) n7714258673
Hlavné Námestie (osm), Hlavné námestie (minv) n7714258672
Hlavné Námestie (osm), Hlavné námestie (minv) n7714258671
Hlavné Námestie (osm), Hlavné námestie (minv) n7714258670
Mierová (osm), Pri Slanej (minv) n7714345824
Mierová (osm), Rožňavská (minv) n7714345867
Mierová (osm), Rožňavská (minv) n7714345870
Mierová (osm), Rožňavská (minv) n7714345864
Mierová (osm), Rožňavská (minv) n7714345872
Mierová (osm), Rožňavská (minv) n7714345869
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345873
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345874
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345875
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345876
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345877
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345915
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345878
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345909
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345903
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345898
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345897
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345894
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345889
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345884
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345879
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345880
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345882
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345906
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345905
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345904
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345902
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345901
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345900
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345899
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345908
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345896
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345910
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345911
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345907
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345912
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345893
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345892
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345913
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345891
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345914
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345890
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345888
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345887
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345886
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345885
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345883
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345895
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) n7714345881
Rožňavská (osm), Mierová (minv) n7714377019
Rožňavská (osm), Mierová (minv) n7714377023
Rožňavská (osm), Mierová (minv) n7714377021
Rožňavská (osm), Mierová (minv) n7714377017
Rožňavská (osm), Mierová (minv) n7714377016
Rožňavská (osm), Mierová (minv) n7714377015
Rožňavská (osm), Mierová (minv) n7714377013
Tomašíkova (osm), Tomášikova (minv) n7714338834
Tomašíkova (osm), Tomášikova (minv) n7714338837
Tomašíkova (osm), Tomášikova (minv) n7714338819
Tomašíkova (osm), Tomášikova (minv) n7714338820
Tomašíkova (osm), Tomášikova (minv) n7714338821
Tomašíkova (osm), Tomášikova (minv) n7714338835
Tomašíkova (osm), Tomášikova (minv) n7714338822
Tomašíkova (osm), Tomášikova (minv) n7714338824
Tomašíkova (osm), Tomášikova (minv) n7714338825
Tomašíkova (osm), Tomášikova (minv) n7714338826
Tomašíkova (osm), Tomášikova (minv) n7714338827
Tomašíkova (osm), Tomášikova (minv) n7714338828
Tomašíkova (osm), Tomášikova (minv) n7714338829
Tomašíkova (osm), Tomášikova (minv) n7714338830
Tomašíkova (osm), Tomášikova (minv) n7714338831
Tomašíkova (osm), Tomášikova (minv) n7714338832
Tomašíkova (osm), Tomášikova (minv) n7714338833
Tomašíkova (osm), Tomášikova (minv) n7714338823
Tomašíkova (osm), Tomášikova (minv) n7714338836

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora