Tornaľa

Banskobystrický/Revúca

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (47)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Pri Slanej (17.35)
Alexandra Pénteka (9.18)
Rožňavská (5.52)
Mierová (5.45)
Letná (5.27)
Nemocničná (4.16)
Šafárikova (3.30)
Poštová (3.17)
Pri majeri (3.16)
Dobšinského (2.96)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Hlavné Námestie => Hlavné námestie
Pri Majeri => Pri majeri
Tomašíkova => Tomášikova

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w1252594127 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Mliekárenská

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dr. Tőrőka
Krátka
Mliekarenská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Mierová (osm), Rožňavská (minv) w61369276
Mierová (osm), Rožňavská (minv) n11607768664
Mierová (osm), Rožňavská (minv) w61368007
Mierová (osm), Rožňavská (minv) w61369166
Mierová (osm), Pri Slanej (minv) n7714345824
Mierová (osm), Rožňavská (minv) w61369877
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61367699
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61367536
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61369936
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61368902
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61368361
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61370197
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61369989
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61368519
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61368133
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61370002
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61369385
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61368642
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61370113
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61367825
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61369044
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61367971
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61367575
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w568521540
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61367678
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61369988
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61368914
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61369073
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61368775
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61370192
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61369551
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61370249
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w1248772998
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61370096
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61367984
Mliekarenská (osm), Mliekárenská (minv) w61368532
Rožňavská (osm), Mierová (minv) w73659033
Rožňavská (osm), Mierová (minv) w333886569
Rožňavská (osm), Mierová (minv) w333886270
Rožňavská (osm), Mierová (minv) w333886254
Rožňavská (osm), Mierová (minv) w333886483
Rožňavská (osm), Mierová (minv) w333886543
Rožňavská (osm), Mierová (minv) w333886433

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora