Utekáč

Banskobystrický/Poltár

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Havrilovo (8.90)
Salajka (6.84)
Dráhová (5.88)
Bánik (5.03)
Nad Rimava (3.83)
Cisársko (3.57)
Lichý potok (3.45)
Dlhá Lúka (2.76)
Ďurkovka (2.67)
Krahulčovo (2.64)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Dlha Lúka => Dlhá Lúka
Drahová => Dráhová
Lichý Potok => Lichý potok

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dráhová

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Drahová
Šári most

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366352
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366526
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366416
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366312
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366523
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366487
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337956547
Drahová (osm), Dráhová (minv) w60393025
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366345
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366441
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366507
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366358
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366344
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366326
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366475
Drahová (osm), Dráhová (minv) w60393071
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366377
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366482
Drahová (osm), Dráhová (minv) w60393099
Drahová (osm), Dráhová (minv) w60393074
Drahová (osm), Dráhová (minv) w80045526
Drahová (osm), Dráhová (minv) w60393028
Drahová (osm), Dráhová (minv) w60393104
Drahová (osm), Dráhová (minv) w60393091
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366425
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366435
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366503
Drahová (osm), Dráhová (minv) w1162993744
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337956575
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366412
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366331
Drahová (osm), Dráhová (minv) w60393088
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366393
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366473
Drahová (osm), Dráhová (minv) w1162995070
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366478
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366498
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366381
Drahová (osm), Dráhová (minv) w60393038
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366360
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366363
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366469
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366308
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366484
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366509
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366445
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366517
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366424
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366423
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366491
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366479
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366510
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366332
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366414
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366422
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366468
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337956568
Drahová (osm), Dráhová (minv) w60393064
Drahová (osm), Dráhová (minv) w60393112
Drahová (osm), Dráhová (minv) w1162994924
Drahová (osm), Dráhová (minv) w60393134
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337956595
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337956612
Drahová (osm), Dráhová (minv) w337366456

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora