Poltár

Banskobystrický/Poltár

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Revolučná (9.93)
Školská (5.96)
Slobody (5.83)
13. januára (5.39)
Kanadská (3.58)
Sklárska (3.57)
Pionierska (3.42)
Nová (2.83)
Obrancov mieru (2.67)
Partizánska (2.60)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

13.januára => 13. januára
9.mája => 9. mája
Obrancov Mieru => Obrancov mieru

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n11022958350 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Obrancov mieru

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Námestie 1. mája
Obrancov Mieru

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60041999
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60042373
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60041928
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60043196
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60043025
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60041556
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60043324
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w587769532
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60041175
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60041397
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60043721
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w1101766351
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60041693
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60043829
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60043145
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w1101766357
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60043748
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60042139
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60043978
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60043530
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60042658
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60042535
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60043282
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60041572
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60041265
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60041742
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60043017
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60042519
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60041708
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60042648
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60041227
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60043484
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60042230
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60042357
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60043257
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60043400
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w60042426
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w1101766352

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora