Kokava nad Rimavicou

Banskobystrický/Poltár

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (163)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Komenského (10.70)
Kyseľovo (9.92)
Chorepa (7.43)
Červenej armády (6.91)
Francisciho (6.74)
Kokavka (5.96)
Vlkovo (5.33)
Sinec (4.74)
Sládkovičova (4.62)
Štúrova (3.89)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

F.S.Figuliho => F. S. Figuliho
Námestie 1.mája => Námestie 1. mája
Námestie Požiarnikov => Námestie požiarnikov
Čertove Potočky => Čertove potočky
Červenej Armády => Červenej armády

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Farkaška
Slopovo
Čertove potočky

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dlhá Lúka
Čertove Potôčky
Ďurkovka

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Čertove Potôčky (osm), Čertove potočky (minv) w337366480
Čertove Potôčky (osm), Čertove potočky (minv) w337366310
Čertove Potôčky (osm), Čertove potočky (minv) w59483818
Čertove Potôčky (osm), Čertove potočky (minv) w337366520
Čertove Potôčky (osm), Čertove potočky (minv) w59483447
Čertove Potôčky (osm), Čertove potočky (minv) w59482572
Čertove Potôčky (osm), Čertove potočky (minv) w59482865
Čertove Potôčky (osm), Čertove potočky (minv) w337366343

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora