Biskupice

Banskobystrický/Lučenec

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (11)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Biskupická (5.31)
9. mája (4.63)
Adyho (2.73)
Fučíkova (2.29)
Jánošíkova (1.94)
Nógrádiho (1.87)
Petöfiho (1.73)
J. Dózsu (1.46)
Gagarinova (1.35)
Poľná (1.09)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

9.mája => 9. mája
Petőfiho => Petöfiho

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Poľná

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Petőfiho
Tehelná

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63711877
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63712479
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63711968
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63711560
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63711260
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63712357
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63711088
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63712223
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63711905
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63712421
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63711191
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63711066
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63711641
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63710963
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63711597
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63711370
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63711879
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63712469
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63711415
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63712010
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63711283
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63712207
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63711820
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63711914
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w63711986

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora