Rapovce

Banskobystrický/Lučenec

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (6)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Samota (6.09)
Ľ. Štúra (3.53)
Hlavná (3.43)
Kvetná (2.42)
Petöfiho (1.97)
Zelená (1.90)
Fiľakovská cesta (1.84)
Partizánska (1.52)
E. Adyho (1.07)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Hlavná ulica => Hlavná
Petőfiho => Petöfiho
Ľ.Štúra => Ľ. Štúra

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Petöfiho

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Petőfiho

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62131540
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62131512
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62132047
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62132292
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62131713
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62131545
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1222838472
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62132085
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1222838487
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62131770
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62132171
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62131624
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62131735
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62132333
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62131652
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62131690
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62131681
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62132359
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62132301
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62132067
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62132058
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62132001
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62132130
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62131644
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62131780
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w62131812

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora