Lovinobaňa

Banskobystrický/Lučenec

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

SNP (13.16)
Sadová (4.61)
Partizánska (4.28)
Janka Slobodu (3.86)
Dolné Fafáky (3.09)
Školská (3.05)
Železničná (2.94)
Štúrova (2.82)
Štefánikova (2.39)
Komenského (2.20)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Mierova => Mierová
Sadova => Sadová
Továrenska => Továrenská
Štvrť 1.mája => Štvrť 1. mája

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Továrenská

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Mierova
Sadova
Továrenska

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Mierova (osm), Mierová (minv) w59897501
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897905
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897236
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897591
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897024
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897743
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897688
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897693
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897585
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897910
Mierova (osm), Mierová (minv) w1193291022
Mierova (osm), Mierová (minv) w1193291017
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897784
Mierova (osm), Mierová (minv) w59896995
Mierova (osm), Mierová (minv) w1193291322
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897050
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897661
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897667
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897081
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897225
Mierova (osm), Mierová (minv) w1193291023
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897161
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897921
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897121
Mierova (osm), Mierová (minv) w1193291030
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897028
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897806
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897113
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897747
Mierova (osm), Mierová (minv) w1193291033
Mierova (osm), Mierová (minv) w59896878
Mierova (osm), Mierová (minv) w59897389
Mierova (osm), Mierová (minv) w59896929
Sadova (osm), Sadová (minv) w59897669
Sadova (osm), Sadová (minv) w59897663
Sadova (osm), Sadová (minv) w59896970
Sadova (osm), Sadová (minv) w59897904
Sadova (osm), Sadová (minv) w59897559
Sadova (osm), Sadová (minv) w59897165
Sadova (osm), Sadová (minv) w59897485
Sadova (osm), Sadová (minv) w59897608
Sadova (osm), Sadová (minv) w59897702
Sadova (osm), Sadová (minv) w59897275
Sadova (osm), Sadová (minv) w59897065
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w59897123
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w59897336
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w59897752
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w59897310
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w346626685
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w59897477
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w346626719
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w59897804
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w59896869
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w59897774
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w59897598
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w59897322
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w59897077
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w59897441
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w59897387
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w59897773
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w59897289
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w59897822
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w59897043
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w59897026
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w59897856
Továrenska (osm), Továrenská (minv) w1193282657

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora